Zkušenosti se zasakováním odpadních vod na lokalitě Řevničov

Zasakování odpadních vod do horninového prostředí je v České republice povolováno jen zcela výjimečně. Přitom v zahraničí je tento postup poměrně běžný a v některých regionech představuje velmi populárním způsob jak zlepšovat vodní bilanci. Na lokalitě Řevničov, kde dochází k dlouhodobému zasakování komunálních odpadních vod do mělké přípovrchové zóny permokarbonských sediment proběhl monitoring kvalitativních změn podzemní vody. Z výsledků vyplývá, že horninové prostředí je schopno velmi účinně eliminovat většinu běžného znečištění, nicméně při schvalovacím procesu by přesto mělo být vyžadováno předčištění zasakovaných vod. V zájmu uchování vody v krajině by se za splnění této podmínky zasakování předčištěných odpadních do horninového prostředí mělo stát v České republice častěji využívanou technologií.

Úvod

Voda je jednou ze strategických surovin dnešní společnosti. Vodohospodářským cílem je zpomalit odtok vody z povodí a přitom zajistit její odpovídající jakost. Tato skutečnost je životně důležitá především v oblastech s aridním typem klimatu a v zemích, kde změny klimatu způsobují i dlouhodobé výpadky v zásobování vodou. Tento problém se často řeší zasakováním sezónních přebytků povrchových vod do podzemí. Moderním trendem, který významným způsobem zvyšuje efektivitu hospodaření s vodou v povodí, je infiltrace vyčištěných odpadních vod do podzemí.

Česká republika leží v oblasti mírného klimatu s dlouhodobě poměrně vyrovnaným srážkovým úhrnem, které v minulosti nezpůsobovaly zásadní problémy se zásobováním vodou. Tato skutečnost může být vysvětlením, proč je podle platné české legislativy přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod povolováno jen ve výjimečných případech. Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů v


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *