Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky… Citace: 275/2013 Sb. Částka: 106/2013 Sb. Na straně (od-do): 2946-2958 Rozeslána dne: 10. září 2013 Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament Datum přijetí: 21. s …

Source: enviweb.cz – voda

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *