Vypouštění odpadních vod v rozsudku

Vodní právo: odpovědnost „spolupachatele“ jiného správního deliktu.Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.7.2008, č. j. 1 As 51/2008 – 72 Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), je „vypouštěním odpadních vod“ jejich odtok mimo zařízení, kde vznikly, popřípadě mimo zařízení, v němž měly být přechodně uloženy do doby zajištění jej …

Source: enviweb.cz (ČOV)

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *