Výkon státní správy podle vodního zákona na území vojenských újezdů

Státní správu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vykonávají na území vojenských újezdů újezdní úřady. Státní správu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávají na území vojenských újezdů v rozsahu působnosti obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů újezdní úřady …

Source: enviweb.cz – voda

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *