Veřejná zakázka: Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil veřejnou zakázku „Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)“. Lhůta pro podání nabídek končí 5. března 2013 ve 13:50 hodin a otevírání obálek se uskuteční a deset minut později stejný den. Maximální celková cena za předmět plnění smlouvy je stanovena na 3.200.000Kč/rok bez DPH tj. 6.400.000Kč bez DPH za dobu trvání veřejné zakázky.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem veřejné zakázky je kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod ve smyslu ust. § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ve smyslu ust. § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod (dále jen „nař. vl.“).
Předmět veřejné zakázky bude realizován tak, že vybraný uchazeč bude způsobem, v počtech, na místech a v časech určených zadavatelem na základě návrhu místně příslušných Oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí (dále jen OI ČIŽP), a to zejména dle čtvrtletních   


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *