Ve sbírce vychází novela vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody

Ve Sbírce právních předpisů ČR pod číslem 83/2014 Sb. vychází novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Cílem novely vyhlášky je uvedení znění vyhlášky do souladu s novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dále z několikaleté praktické aplikace stávající platné vyhlášky vyplynuly některé dílčí nedostatky, které novela napravuje a současně dochází ke zpřesnění některých ustanovení vyhlášky. Dále je z vyhlášky odstraněno ustanovení, kterým jsou žadatelům uloženy povinnosti při předkládání žádostí, návrhů a oznámení podle


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *