Fakta o vodě v České republice

Publikace Ministerstva zemědělství vydaná ke Světovému dni vody 2013 zprostředkovává základní fakta týkající se vodního hospodářství. Najdete v ní základní hydrologické údaje, informace o správě vodních toků, povodních a opatřeních na obranu před vodním živlem, vodovodech a kanalizacích, mezinárodní spolupráci v oblasti vod a mnoha dalších skutečnostech s vodním hospodářstvím souvisejících. Publikace si neklade za cíl přinést podrobné rozbory problematiky, jejím úkolem je zprostředkovat základní orientaci, kterou lze rozšířit a doplnit na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz nebo na stránkách Informačního systému VODA www.voda.gov.cz, případně v osobním kontaktu s uvedenými odbornými útvary úseku vodního hospodářství.