Stanovisko SOVAKU ČR k materiálu „Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství“

SOVAK ČR vnímá velmi negativně aktuální snahu o zásadní změnu regulace oboru vodovodů a kanalizací a to zejména jako nekoncepční hledání odpovědi na to, jak nahradit nevyhovující Přílohu č. 7 stávajícího OPŽP. Za nejpodstatnější chybu návrhu pokládáme zejména to, že materiál řeší to, KDO bude obor regulovat, aniž by bylo před tím rozhodnuto, CO a JAK má regulovat. Tato fatální chyba postihuje celý materiál, neboť pro kvalitu a výsledek regulace je věcná stránka rozhodující, stránka institucionální musí být až nástrojem realizace. Opačný postup vede k předjímání rozhodnutí legislativní povahy, která by měla být učiněna primárně a nezávisle. Základní rozhodnutí lze spatřovat mezi ponecháním regulace vodárenství ve struktuře vládních orgánů oproti variantě vyčleněním mimo dosah volených politiků. Teprve z definování absentujících kvalitativních a kvantitativních cílů, obsahu a formy regulace teprve může vyplynout, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je nezávislost na vládě potřebná nebo užitečná. Uvedený přístup ke tvorbě materiálů považujeme jednoznačně za obcházení postupu určeného jak Legislativními pravidly vlády, tak i Obecnými zásadami RIA. Více ZDE

Shrnutí: předkládaný materiál neobsahuje fakta a analýzy, na jejichž základě by bylo možné kvalifikované a v souladu s legislativními pravidly cokoli rozhodnout; rozhodnutí se předkládá formou institucionálního opatření, které má logicky být důsledkem opatření věcných, nikoli svazujícím rámcem, který bude věcná rozhodnutí předjímat a uvedený postup není v souladu s Legislativními pravidly vlády ČR ani s Obecnými zásadami RIA a jako takový přináší značná rizika koncepčně chybného a negativní dopady regulace přinášejícího rozhodnutí.

Čtěte také:

Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství (29.4.2014)

Zdroj: Vodarenstvi.cz

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *