Stanovisko SOVAK ČR k regulaci oblasti vodovodů a kanalizací (VaK)

Zajištění bezproblémového čerpání dotací EU do vodohospodářské oblasti a rovný přístup ke všem žadatelům jsou dlouhodobě priority sdružení Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). Prohlášení reaguje na aktuální znění vládního prohlášení týkající se vodárenství: Vláda rozhodne o efektivním, jednotném a jednoduchém systému regulace v oblasti vodovodů a kanalizací, např. formou ustavení centrálního regulátora v této oblasti v rámci Energetického regulačního úřadu.

„SOVAK ČR opakovaně hodnotí současnou míru regulace vodárenství za více než dostatečně komplexní. Nejnovější zpřísnění podmínek stanovení cen vodného a stočného ze strany Ministerstva financí, výrazné zpřísnění podmínek pro vlastníky i provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací, prosazené v novele zákona 
o vodovodech a kanalizacích a v připravované novele prováděcí vyhlášky, striktní podmínky pro příp. výběr provozovatelů vodovodů a kanalizací v koncesních řízeních, které jsou svým rozsahem zcela unikátní v celé EU nebo požadavky na přísnější limity pro kvalitu vypouštěných odpadních vod či dodávaných pitných vod než je požadováno ve směrnicích EU, jsou jasnými důkazu již velmi přísné regulace. Řada dostupných studií a materiálů jak ze strany Ministerstva životního prostředí, tak i Ministerstva financí nebo SOVAK ČR tyto skutečnosti potvrzují.

V této souvislosti je ovšem vhodné podotknout, že by samozřejmě pro vodohospodářské subjekty bylo optimální, pokud by byly sjednoceny veškeré stávající regulatorní povinnosti pod jeden subjekt – nicméně takový proces je v podmínkách ČR časově i technicky nereálný. Stávající kompetence jednotlivých oborových regulátorů (např. Ministerstva zemědělství, financí, životního prostředí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj….)
 a požadované odbornosti na jejich straně a ohromný počet subjektů, které by byly centrálně regulovány (více jak 2500 provozovatelů a 5700 vlastníků veřejných vodovodů a kanalizací oproti např. 19 regulovaným vodohospodářským podnikům ve Velké Británii), jsou pro tyto úvahy zcela zásadní. „

Ing. František Barák
předseda představenstva SOVAK ČR

Související článek:

Nový zákon o odpadech chce nová vláda připravit do poloviny roku 2016. Stáhněte si oficiální programové prohlášení vlády!

Zdroj: Vodarenstvi.cz

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *