Shrabky z ČOV

Evidence vznikajícího odpadu na různých čistírnách odpadních vod (ČOV)… Dotaz: Jsme provozovatelem malých ČOV a velké ČOV A a jsme tedy původcem na nich vzniklých odpadů. Každá ČOV je z hlediska evidence odpadů vedena jako samostatná provozovna. Velká ČOV A je sice provozována i jako zařízení k využívání, předúpravě a odstraňování odpadů podle §14 odst. 1, ale shrabky z česlí nejsou n …
Source: enviweb.cz (ČOV)  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *