Separační procesy … aneb síta, bublinky a zemská tíže

Seminář poskytne posluchačům přehled o možnostech separace nerozpuštěných látek z odpadních vod, čištěných vod a upravovaných vod. V poslední době se vedle klasických způsobů, jako jsou sedimentace a použití různých česlí a sít prosazují i mnohem účinnější metody jako je flotace nebo membránové procesy. Seminář je tedy určen všem, kteří se chtějí dovědět něco víc o využití těchto procesů v praxi, a to jak při čištění komunálních vod, průmyslových vod a při úpravě pitné a užitkové vody.

Témata:

Odlučovače lehkých kapalin – novinky v odlučovačích a předčištění srážkových vod z pohledu nové TNV 759011 – Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.) … (člen normotvorné komise),

Lapáky tuků – technologické novinky, výsledky výzkumných prací s elektoflotací a elektrokoagulací, reálnost požadovaných hodnot v provozních řádech – Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.),

Flotace – výsledky mezinárodního výzkumného projektu Clean Leachate, možnosti a navrhování flotace, flotace s využitím kyslíku – Ing. Ondřej Škorvan (ASIO, spol. s r.o.),

Česle a síta – praktické poznatky, navrhování, vliv na čistící proces – Ing. Milan Uher (ASIO, spol. s r.o.),

Membránové procesy – využití membránových procesů při úpravě pitných a čištění odpadních vod, novinky z výzkumu – Ing. Marek Holba, Ph.D. (BÚ AV ČR v.v.i.).

Termíny a místa:

31.10.2013 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00,
05.11.2013 – Praha, konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28.

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek Vložné 600,-Kč/os. vč. DPH. – členové ASIOklubu mají vstup zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky – členové CKAIT, CKA – 50% z ceny vložného – státní a veřejná správa 300,- Kč vč. DPH (poplatek 600,- Kč pouze v případě požadavku o vypsání Certifikátu o akreditaci) – zaslání sborníku 300,-Kč (+ poštovné)

Semináře jsou zařazeny do:
– programu celožovotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
– programu celožovotního vzdělávání ČKA – 2 body
– vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., AK/I-30/2006)

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *