Rok 2012: Došlo k výraznému nárůstu počtu podaných odvolání a naopak ke snížení počtu podnětů k přezkumu.

Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství informuje v Souhnné zprávě za rok 2012, že z hlediska výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, pak co do počtu obdržených odvolání a podnětů k přezkumu se od minulých let lišil. Došlo k výraznému nárůstu počtu podaných odvolání a naopak ke snížení počtu podnětů k přezkumu. Odbor zároveň podstatně snížil průměrnou dobu odvolacích řízení.

Zvýšil se poměr v odvolacím řízení potvrzených rozhodnutí, což svědčí o tom, že úroveň výkonu přenesené působnosti v oblasti vodního hospodářství je jak u krajských úřadů, tak i u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vysoká, a státní správa je zde zabezpečena řádně.

Odbor prověřil tuto skutečnost i v rámci kontrolní a dozorové činnosti na vodoprávních úřadech ve sledovaném období. Vrchní vodoprávní dozor byl proveden dle plánu kontrol u 6 vodoprávních úřadů s působností krajských úřadů a 15 vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností. Nárůst žalobou napadených rozhodnutí zdůvodňuje skutečnost, že byla napadena zejména rozhodnutí o pokutě.

Zdroj: MZE

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *