Nechte si zkontrolovat vodu ve studni, často je závadná..

Podle chuti či vůně přítomnost nežádoucích látek nelze poznat. Pokud vám tedy voda chutná, nemusí to ještě znamenat, že je v pořádku. Kolik takový rozbor vody stojí? Moravská vodárenská nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za zvýhodněnou cenu 750 Kč. Voda v soukromých studních nepodléhá pravidelné povinné kontrole j … Source: enviweb.cz (pitná voda)  

Pardubický kraj hledá způsob, jak zbavit sečskou přehradu sinic

Pardubický kraj spolu s vodohospodáři, hygieniky a přírodovědci hledá způsob, jak zbavit vodní nádrž Seč sinic. Oblíbený cíl turistů každoročně v létě trpí zezelenáním vody, což rekreanty odrazuje a poškozuje místní podnikatele. Krajský úřad proto letos zadal Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR výzkum na podrobnější zmapování nepříjemného jevu. Pokračovat bude i příští rok, řekl ČTK … Source: enviweb.cz – voda  

Podpora oprav domovních olověných rozvodů vody v roce 2013

Portál www.vodárenstvi.cz uveřejňil aktuální upozornění Františka Kožíška ze Státního zdravotního ústavu ohledně poslední výzvy dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti o podporu v této poslední výzvě začne běžet 17. prosince 2012 a skončí 15. února 2013. V České republice existuje národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). „Podpůrný program na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro… více..

Karafa pomůže v Africe

5.12.2012 08:08 Olomoucký kraj – Přispět na opravu vodního vrtu na etiopském venkově mohou zájemci, kteří si koupí speciální „africkou“ karafu společnosti Veolia Voda a podpoří projekt Voda pro Afriku organizovaný společností Člověk v tísni. Půjde na něj stoprocentní výtěžek z prodeje. Source: nfveolia.cz  

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích… Citace: 411/2012 Sb. Částka: 150/2012 Sb. Na straně (od-do): 5216-5217 Rozeslána dne: 30. listopadu 2012 Druh předpisu: Vyhláška Autoři p … Source: enviweb.cz (pitná voda)  

Vodní dílo Orlík – nádrž s mnoha nej…

Vodní dílo Orlík bylo vybudováno v letech 1956-1966 u obce Solenice. Svým objemem se zařadilo na první místo nejen mezi přehradami vltavské kaskády, ale i v celých Čechách. Vodní dílo Orlík tvoří tři části – těleso přehrady, vodní elektrárna a plavební zařízení. Vlastní přehrada je přímá, betonová. Svojí výškou se řadí na první místo mezi přehradami v ČR. Tato stavba se honosí hned několika rek … Source: enviweb.cz (vodení energie)  

Malým českým říčkám pomohou Patronáty nad potoky

Zhruba sto dvacet dětí i dospělých letos v Kadově u Blatné významně pomohly místnímu potoku. S heslem „Voda dává lidem život, pojďme jí ho společně vrátit“ věnovali lidé z okolí města desítky hodin dobrovolnické práce, aby vrátili části toku přirozenou podobu. Je to první a hned úspěšný „Patronát nad potokem“, který se v Česku podařilo dokončit. Odborně s akcí pomáhalo sdružení Arnika. Obnovený … Source: enviweb.cz – voda