1. SčV zjišťuje spokojenost zákazníků

Telefonický průzkum spokojenosti zákazníků společnosti 1. SčV, a. s. čeká během září a první poloviny října obyvatele obcí a měst na Příbramsku, Praze-Západ a Praze-Východ. Průzkum se týká plynulosti dodávek vody, kvality pitné vody či například informovanosti domácností a firem o plánovaných výlukách a nových službách. „Průzkum spokojenosti zákazníků zadává naše společnost již devátým rokem. … Source: enviweb.cz (pitná voda)     

Byli bychom blázni, kdybychom kanál Dunaj-Odra-Labe nechtěli stavět

Rozhovor s Zdeňkem Žákem, ministrem dopravy v demisi…Do křesla ministra dopravy usedl po dlouhé době odborník na dopravu. Zdeněk Žák navíc patří k lidem, kteří si neberou servítky a mají na věci poměrně jasný názor. Ve své dočasné funkci chce vyrazit proti všem domněle nekompetentním lidem, kteří podle něj blokují rozvoj české dopravy. Personální změny v Českých drahá … Source: enviweb.cz (vodní cesty)     

Jak utopit peníze v Amazonii

Za „ekologizaci“ třetí největší vodní elektrárny na světě utratila Brazílie značné peníze – zda se investice vyplatí, není vůbec jisté.Největší staveniště v Brazílii se nenachází ani v betonové džungli Sao Paula, ani v okolí pláží města Rio de Janeiro, mimo jiné dějiště olympijských her v roce 2016. Leží 3000 kilometrů na sever ve státě Pará, hluboko v povodí Amazonky. Vodní elektrárna Belo Mon … Source: enviweb.cz (vodení energie)     

Novinky ve sbírce: novela zákona o vodovodecha kanalizacích

Název předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Číslo předpisu: 275/2013 Sb. Částka: 106/2013 Účinnost: 1. ledna 2014 Dokument ke stažení: Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou: Text zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou: ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a… více..

Vláda projednala Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Stav hospodaření s vodou, ochranu povrchových i podzemních vod a ochranu před povodněmi popisuje tzv. Modrá zpráva za rok 2012, kterou včera projednala vláda. Materiál, který předložilo Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí, se věnuje i všem činnostem zahrnovaným do vodního hospodářství v působnosti obou resortů. V roce 2012 bylo v České republice zásobováno z vodovodů 9,8 milionu obyvatel, tj. 93,5 % z celkového počtu obyvatel, uvádí Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2012. Ministerstvo zemědělství podpořilo výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací celkovou částkou 1,6 miliardy korun. Délka vodovodní sítě byla prodloužena celkem o 774… více..

120 vteřin pro inovativní firmy – okamžitá příležitost ke spolupráci

Chcete se setkat s dalšími inovativními firmami nejen z jižní Moravy a začít s nimi spolupracovat?Přijďte na networkingové setkání a seznamte se během jediného večera s desítkami jiných firem, které hledají třeba zrovna Vás! Další plánovaná setkání 25. září – 120 vteřin+, „Čisté a environmentální technologie“ Průběh akce 120 vteřin Večer začíná oficiálními prezentacemi každé … Source: enviweb.cz – voda     

Zambie hledá investory pro vodní elektrárny

Přibližně 40 % vodních zdrojů jihu Afriky leží v Zambii. Země má potenciál generovat cca 6000 MW z vodních zdrojů, avšak v současné době je instalovaná kapacita pouze okolo 1600 MW. Pouze asi 3,1 % obyvatel venkova má přístup k elektřině, vláda však chce toto číslo zvýšit do roku 2030 na 51 %, jak je stanoveno v Rámcovém plánu elektrifikace venkova, a bude na něj potřeba okolo 11 miliard … Source: enviweb.cz (vodení energie)     

ČOV Pasohlávky – první aplikace SFT FILTRu v ČR

By Ing. Ondřej Unčovský ČOV Pasohlávky prošla v letních měsících intenzifikací, která bezprostředně souvisí s výstavbou v rekreační oblasti horní nádrže Nové Mlýny, zejména s nově vybudovaným akvaparkem. V rámci intenzifikace byl stupeň mechanického předčištění doplněn o vysoce výkonné zařízení – SFT FILTR. Jedná se o první provozní aplikaci tohoto zařízení v ČR! Source: vakinfo.cz – čov     

TES Firmy a voda

Tematicky expertní skupina Firmy a voda vznikla v dubnu 2013 při příležitosti Mezinárodního roku vodní spolupráce 2013, který vyhlásila OSN. Cílem této TES je otevřít diskuzi o spotřebě a nakládání firem s vodou v České republice, zmapovat různé přístupy firem k této oblasti a zpracovat obecně aplikovatelnou metodiku měření. Výstupem práce skupiny by pak měla být brožura obsahující krok … Source: enviweb.cz – voda