IFAT se dívá do budoucnosti: potenciály energie skryté v odpadních látkách

IFAT je největší světový odborný veletrh pro odpadové hospodářství, veletrh inovací a služeb v sektorech voda, odpadní vody a recyklace. Termín konání: 5.- 9.května 2014, mnichovské výstaviště Nadcházejícího ročníku veletrhu se bude účastnit rekordních 2.900 vystavovatelů z 54 zemí a očekává se přes 120.000 návštěvníků z celého světa. Bezpečné odstranění odpadu, spolehlivé čištění vody, … Source: enviweb.cz – voda     

Pozvánka na seminář Čištění průmyslových odpadních vod – standardní způsoby a nové směry

Seminář se bude věnovat využití klasických a hlavně nových postupů při čištění průmyslových odpadních vod s ohledem na energetickou spotřebu a recyklaci vody a nutrientů. IPPC, BREF – požadavky evropské legislativy na čištění průmyslových vod – Ing. Karel Plotěný Současný stav Evropské legislativy v oblasti čištění odpadních vod z průmyslu a požadavky na průmyslové provozy z hlediska integ … Source: enviweb.cz (ČOV)     

Pozvánka na IFAT 2014

Zažijte budoucnost environmentálních technologií…Největší světový veletrh pro vodu, odpadní vodu, odpadové a surovinové hospodářství Výstaviště Mnichov, 5. – 9. května 2014 Veletrh IFAT 2014 je největším a nejvýznamnějším veletrhem v oboru technologií pro životní prostředí. Všechny důležité společnosti a svazy přijedou do Mnichova na tento světově největší veletrh, který je zároveň mís … Source: enviweb.cz – voda     

Stanovisko SOVAKU ČR k materiálu „Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství“

SOVAK ČR vnímá velmi negativně aktuální snahu o zásadní změnu regulace oboru vodovodů a kanalizací a to zejména jako nekoncepční hledání odpovědi na to, jak nahradit nevyhovující Přílohu č. 7 stávajícího OPŽP. Za nejpodstatnější chybu návrhu pokládáme zejména to, že materiál řeší to, KDO bude obor regulovat, aniž by bylo před tím rozhodnuto, CO a JAK má regulovat. Tato fatální chyba postihuje celý materiál, neboť pro kvalitu a výsledek regulace je věcná stránka rozhodující, stránka institucionální musí být až nástrojem realizace. Opačný postup vede k předjímání rozhodnutí legislativní povahy, která by měla být učiněna primárně a nezávisle. Základní rozhodnutí lze… více..

Čištění průmyslových odpadních vod – standardní způsoby a nové směry

Seminář se bude věnovat využití klasických a hlavně nových postupů při čištění průmyslových odpadních vod s ohledem na energetickou spotřebu a recyklaci vody a nutrientů. IPPC, BREF – požadavky evropské legislativy na čištění průmyslových vod – Ing. Karel Plotěný Současný stav Evropské legislativy v oblasti čištění odpadních vod z průmyslu a požadavky na průmyslové provozy z hlediska integrovaného přístupu a nejlepších dostupných technologií. Nulamocné železo – Ing. Marek Holba, Ph.D. Použití nZVI k redukčním procesům při čištění průmyslových odpadních vod. Feráty – Ing. Marek Holba, Ph.D. Použití ferátů k inovativním oxidačním procesům při čištění průmyslových odpadních vod. Nanofiltrace a membránová… více..

Čistírna odpadních vod pro 33 RD Němčany

Biologická aktivační čistírna odpadních vod (ČOV) AS-VARIOcomp 150 NČistírna pro 150 EO, průměrný denní průtok 22,5 m3/den, s jemnobublinnou aerací v plastovém kontejneru o rozměrech 8000 x 2160 x 2870 mm se dvěma vstupními šachtami (1 ks 2000 x 2160 mm, 1 ks 600 x 600 mm). ČOV je doplněná o opláštění z PP, které zamezuje vniknutí spodní vody mezi základovou desku a dno ČOV. POPIS TECHNOLOGIE … Source: enviweb.cz (ČOV)     

ŘVC ČR na výstavě Lodě na vodě 2014 seznámí veřejnost s rozvojovými plány

Ředitel Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů si Vás dovoluje pozvat do stánku Ředitelství vodních cest ČR na výstavě Lodě na vodě 2014, která se ve dnech 24. – 27. dubna 2014 opět koná na Rašínově nábřeží v Praze. Na této největší výstavě věnované lodní dopravě v České republice bude Ředitelství vodních cest ČR seznamovat veřejnost s právě realizovanými stavbami i plány na ne … Source: enviweb.cz (vodní cesty)     

Napouštění bazénu a nádrží z vodovodního řádu přináší problémy

K napouštění bazénu není vhodné využívat veřejnou vodovodní síť, upozorňují Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Vysoké proudění vody totiž způsobuje uvolnění sedimentů a tím dochází k zakalení vody. Pochopitelně dochází k poklesu tlaku v síti, které se projeví i u jiných odběratelů. Další nebezpečí, podle PVK, hrozí při napouštění bazénu z vlastní studny v podobě obsahu nežádoucích látek či tvrdých kovů ve vodě „Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody. Rovněž hrozí pokles tlaku v síti, který se může projevit i… více..

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích např. stanoví, že kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací (dále jen plán rozvoje) pro své území.ČÁSTKA 106 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 10. ZÁŘÍ 2013. Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých … Source: enviweb.cz – voda