Řeka Inn – největší řeka Tyrolska

Inn (latinsky Oenus, rétorománsky En) je nejdůležitější a největší řeka v Tyrolsku a také jednou z nejdůležitějších řek v celém Rakousku. Inn pramení ve Švýcarsku (kanton Graubünden), pokračuje právě přes Tyroly a následně dál do Německa (Bavorsko), kde ústí po pravé straně do Dunaje. Řeka je dlouhá 517 km a její povodí zabírá úctyhodnou rozlohu 26.100 km^2. Jen pro srovnání Vltava je dlouhá 4 … Source: enviweb.cz – voda   

The Drina River (Řeka Drina)

The Drina The Drina river is 346 km long, and originates from the merging of the Tara and Piva at Šćepan Polje in Montenegro. It flows through Montenegro,Bosnia and Herzegovina, and Serbia. The Drina is the largest tributary of the river Sava into which it flows near Sremska Rača. The Drina´s course through Serbia is 220 km long. Some of the major tributaries of the Drina from the left sid … Source: enviweb.cz – voda   

Vlastnictví ryb v tekoucích vodách

Ztráta dosud neulovených ryb žijících ve vodních tocích tím, že je zkonzumovala vydra. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 25 Cdo 540/2003 ze dne 29. dubna 2004 „Ztráta dosud neulovených ryb žijících ve vodních tocích tím, že je zkonzumovala vydra, nemůže představovat snížení majetkového stavu žalobce (oprávněný subjekt rybářského práva), který ryby k okamžiku jejich ztráty nevlast … Source: enviweb.cz – voda   

Severní mořská cesta se pootvírá

Tající Arktidou poprvé již bez doprovodu atomových ledoborců projíždějí o 40 % zkrácenou Severní mořskou cestou první tankery s LNG ze severní Evropy do Japonska.Světové těžařské koncerny se začínají přetahovat o projekty podél pobřeží s obrovským přírodním bohatstvím. Přetahování o Arktidu začíná Pokud bude pokračovat tání arktické ledové pokrývky takovým tempem jako v poslední deká … Source: enviweb.cz (vodní cesty)   

Aktuality z ČHMÚ

16.07.2013 Časopis Meteorologické zprávy Právě vyšlo 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Z obsahu čísla doporučujeme Zprávu SMO o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2012 nebo článek Extrémní hydrologické jevy v kontextu klimatické variability a změny klimatu. 12.06.2013 Nabídka publikace ČHMÚ Jan Daňhelka, Libor Elleder a kol.: Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické … Source: enviweb.cz – voda   

Kvalita kohoutkové a balené vody z pohledu časopisu dTest

V roce 2009 časopis dTest provedl detailní analýzy pitné vody z kohoutku v pěti velkých městech a také rozbory kvality balených vod (testováno bylo 18 značek balených pitných, pramenitých, kojeneckých a minerálních vod). Výsledky detailních analýz více než 60 kritérií nepotvrdily obecně nižší kvalitu kohoutkové vody odebrané v Ostravě, Brně, Plzni, Praze a Liberci. Pouze chloroform v pitné vodě z ostravského kohoutku převýšil český limit, byl ale hluboko pod požadavkem evropské směrnice. Nadlimitní množství železa obsahovala pitná voda z Plzně. U balených vod bylo zjištěno nedostatků více, mj. nedovolený výskyt cizorodých organických látek (chloroform, benzo(a)pyren, dichlormethan), nadlimitní obsah dusitanů a… více..

Pozvánka na konferenci KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2013

16. ročník konferenci se bude konat v zasedací místnosti MZe ČR v Praze ve dnech 19. a 20. září 2013. Konference je pořádána ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT v Praze, kde 18.9.2013 proběhne studentská konference „Voda a krajina“Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovoluji si Vás za Českou společnost krajinných inženýrů pozvat na již tradiční konferenci KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ … Source: enviweb.cz – voda   

Pomocí kvalitních čerpadel dostanete vodu kamkoli budete chtít

Za první průkopnický vynález v kategorii čerpání vody jsou považovány klasické pumpy. Pomocí železných pump se čerpala voda ze studní a vrtů a my jsme ji mohli nadále využívat. V dnešní době samozřejmě existuje velké množství moderních prostředků pro čerpání a průtok vody. Souhrnně se tyto výrobky nazývají čerpadla. V této kategorii najdeme samozřejmě velké množství podkategorií, které určují přesné funkce a zaměření čerpadla. 

NEW – nový přístup k zacházení s vodou

By Ing. Karel Plotěný Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu, jehož součástí je jak pitná voda, tak i povrchová a použitá voda. Vedle funkce nepostradatelné potraviny má i funkci ekologickou, jako prostředí pro život organismů a funkci estetickou, jako prostředí, které nás obklopuje a které na nás působí. Podstatně tak ovlivňuje naše zdraví a kvalitu života všeobecně. Proto pokud chceme k výstavbě přistupovat z hlediska udržitelného rozvoje, pak je jedním z nejdůležitějších článků řetězu. Source: vakinfo.cz – vodni hospodářství