Pardubický kraj hledá způsob, jak zbavit sečskou přehradu sinic

Pardubický kraj spolu s vodohospodáři, hygieniky a přírodovědci hledá způsob, jak zbavit vodní nádrž Seč sinic. Oblíbený cíl turistů každoročně v létě trpí zezelenáním vody, což rekreanty odrazuje a poškozuje místní podnikatele. Krajský úřad proto letos zadal Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR výzkum na podrobnější zmapování nepříjemného jevu. Pokračovat bude i příští rok, řekl ČTK … Source: enviweb.cz – voda  

Podpora oprav domovních olověných rozvodů vody v roce 2013

Portál www.vodárenstvi.cz uveřejňil aktuální upozornění Františka Kožíška ze Státního zdravotního ústavu ohledně poslední výzvy dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti o podporu v této poslední výzvě začne běžet 17. prosince 2012 a skončí 15. února 2013. V České republice existuje národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). „Podpůrný program na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro… více..

Karafa pomůže v Africe

5.12.2012 08:08 Olomoucký kraj – Přispět na opravu vodního vrtu na etiopském venkově mohou zájemci, kteří si koupí speciální „africkou“ karafu společnosti Veolia Voda a podpoří projekt Voda pro Afriku organizovaný společností Člověk v tísni. Půjde na něj stoprocentní výtěžek z prodeje. Source: nfveolia.cz  

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích… Citace: 411/2012 Sb. Částka: 150/2012 Sb. Na straně (od-do): 5216-5217 Rozeslána dne: 30. listopadu 2012 Druh předpisu: Vyhláška Autoři p … Source: enviweb.cz (pitná voda)  

Vodní dílo Orlík – nádrž s mnoha nej…

Vodní dílo Orlík bylo vybudováno v letech 1956-1966 u obce Solenice. Svým objemem se zařadilo na první místo nejen mezi přehradami vltavské kaskády, ale i v celých Čechách. Vodní dílo Orlík tvoří tři části – těleso přehrady, vodní elektrárna a plavební zařízení. Vlastní přehrada je přímá, betonová. Svojí výškou se řadí na první místo mezi přehradami v ČR. Tato stavba se honosí hned několika rek … Source: enviweb.cz (vodení energie)  

Malým českým říčkám pomohou Patronáty nad potoky

Zhruba sto dvacet dětí i dospělých letos v Kadově u Blatné významně pomohly místnímu potoku. S heslem „Voda dává lidem život, pojďme jí ho společně vrátit“ věnovali lidé z okolí města desítky hodin dobrovolnické práce, aby vrátili části toku přirozenou podobu. Je to první a hned úspěšný „Patronát nad potokem“, který se v Česku podařilo dokončit. Odborně s akcí pomáhalo sdružení Arnika. Obnovený … Source: enviweb.cz – voda  

VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (17.1.2013)

www.tretiruka.cz si Vás dovoluje pozvat na seminář „VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA“. Seminář seznámí posluchače se změnami ve vodního hospodářství po velké novele stavebního zákona. Změny se dotknou jak procesu ohlašování podle vodního zákona, tak povolování vodních děl, dále některých dílčích otázek jako je účast veřejnosti (občanských sdružení) ve vodoprávním řízení, vydávání závazných stanovisek a dalších. Přednášející se podíleli na přípravě novely a zprostředkují posluchačům též důvody, které ke změnám vedly a další souvisejícíi otázky aplikace vodního zákona v praxi. Přednáší JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. a Mgr. Veronika Vytejčková. Seminář je určen pro podnikové ekology, vodohospodáře, pracovníky vodáren,… více..

Řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu ŽP

Materiál je souhrnem závěrů k jednotlivým navrženým opatřením a seznamem celkem 36 nových úkolů, které z nich pro Ministerstvo životního prostředí vyplývají a přehledem o dosavadním plnění úkolů z předcházející fáze ekoauditu. Source: vakinfo.cz – legislativa  

Pořádek musí bejt

27.11.2012 15:41 Výraznou charakteristikou programu MiNiGRANTY je, že maximálně zjednodušil administrativu ohledně udělování nadačních příspěvků. „Přesto, že si se všemi podpořenými projekty a organizacemi věříme v úrovni vzájemného ruky podání, musíme využití našich darů kontrolovat, neboť pořádek dělá přátele,“ říká ředitel Nadačního fondu Veolia, který v listopadových dnech provedl několik kontrol v podpořených organizacích. Source: nfveolia.cz