Vyšla nová publikace Vodní právo

Na přelomu roku 2012 vydala Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích knihu Vodní právo. Vedoucím autorského kolektivu byl JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. Publikace je rozdělena do pěti ucelených částí zabývajících se vždy komplexně vymezenou partií vodního práva – úvod do problematiky vodního práva, užívání vod, vodní díla a vodohospodářské úpravy, ochrana vod a ochrana před škodlivými účinky voda, státní správa ve vodním hospodářství. Kniha je určena pracovníkům vodoprávních úřadů, správcům vodních toků, podnikům povodí, vodárenským společnostem, rybářům, rybníkářům, studentům a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Knihu můžete objednat na eshopu www.rybarskeknihy.cz (cena… více..

Sdělení odboru ochrany vod MŽP

Plnění ohlašovacích povinností vyplývajících z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodácha o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, bude v roce 2013 probíhat stejným způsobem jako v roce 2012. Požadavky ustanovení § 22 vodního zákona (hlášení údajů pro vodohospodářskou bilanci)se ohlašuje prostřednictvím webových stránek správců příslušných povodí (www.pla.cz, www.pvl.cz, …   

Podpora oprav domovních olověných rozvodů v roce 2013

Moc času už nezbývá! Olovo v pitné vodě je nebezpečné především pro děti a jejich vyvíjející se nervový systém. V pitné vodě distribuované vodárnami není olovo prakticky přítomno – v naprosté většině vzorků není zjištěno vůbec, ve zbytku na úrovni zlomku limitní hodnoty – ale jeho obsah v pitné vodě vytékající z kohoutku může být zvýšen v domech, které dosud mají staré olověné domovní roz …   

Tak tedy, hyjé!

5.1.2013 16:34 „Spolupracovat s rehabilitačním stacionářem Vlaštovka jsem začal díky dceři mých přátel, která stacionář navštěvovala. S manželkou jsme jednou měli možnost stacionář navštívit a byli jsme velmi mile překvapeni z atmosféry a činnosti, kterou zde dělají. Do té doby jsem neměl příležitost se setkat s obdobným zařízením,“ říká o svém dobrovolnickém „koníčku“ Pavel Kraus, technik ASŘ ve společnosti Česká voda – Czech Water, a.s.   

Jak udělat led v poušti

Kolem se táhnou jen bezútěšné, vyprahlé pustiny lemované stejně smutně působícími horami: tohle nevypadá jako příjemné místo k životu. Přesto lidé obývají město Jazd v centrálním Íránu nepřetržitě už nejméně 3000 let a jeho stará část, sestávající výhradně z tradičních domů stavěných z cihel z nepálené hlíny, působí exoticky i na zkušené cestovatele.Známe se asi deset minut, ale to mu nebr …   

Pozapomenuté, přesto technicky v dobrém stavu: Přehrady Fojtka a Mlýnice na Nise

Sto let existence překonaly už přehrady Fojtka a Mlýnice v Libereckém kraji. Na rozdíl od některých modernějších vodních děl spravovaných Povodím Labe jsou v tak dobrém stavu, že potřebují jen běžnou údržbu. Žádnou zásadnější rekonstrukci za dobu své existence nepotřebovaly a stále dobře slouží. To třeba opravy o 70 let mladší přehrady Josefův Důl stojí ročně miliony. Fojtka a Mlýnice jsou sou …   

PVK: Tuky do kanalizace nepatří!

Pražské vodovody a kanalizace apelují na Pražany, aby nevylévali tuky a oleje do kanalizace. Obzvlášť o vánočních svátcích dochází ke zvýšené likvidaci tuků a olejů, které lidé doma často vylévají do kuchyňských dřezů či záchodových mís a způsobují vodohospodářům nemalé problémy. Tuky se v kanalizaci srážejí a snižují odtok odpadních vod. V mnoha případech dochází také k úplnému ucpání vnitřních rozvodů nebo kanalizační přípojky. Odstranění vzniklých ucpávek si majitel hradí v plné výši na svoje náklady. Tuky patří do sběrných dvorů, kam je Pražané mohou odnést v nádobách, které lze pevně uzavřít. Použité oleje z kuchyňských a restauračních provozů musí… více..

Unikátní operace na Lipně

Vážené dámy a pánové, dovolte, abychom Vás pozvali na mimořádný fototermín u příležitosti jedné z nejunikátnějších částí největší rekonstrukce vodní elektrárny Lipno I v její historii vytažení statoru generátoru a jeho transport k sešrotování KDE? Elektrárna Lipno I KDY? čtvrtek 20. 12. 2012 | 9.00 hod. Program: Krátké představení celé rekonstrukce, prohlídka elektrárny, vyt … Source: enviweb.cz (vodení energie)