Pojem plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace

Co se rozumí spojením „plynulé a bezpečné“ provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu § 8 dost. 1 zákona č. 274/2001 Sb.? Otázka Co se rozumí spojením „plynulé a bezpečné“ provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu § 8 dost. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozděj … Source: enviweb.cz – voda     

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů…

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Citace: 187/2014 Sb. Částka: 77/2014 Sb. Na straně (od-do): 2098-2132 Rozeslána dne: 2. září 2014 Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament Datum přijetí: 31. července 201 … Source: enviweb.cz (vodní cesty)     

Pozvánka na havarijní cvičení

18. 9. 2014 od 10.00 hodin na vodním díle České Vrbné.. Ve spolupráci s Povodím Vltavy, HZS Jihočeského kraje a společností Dekonta a.s. Vás zveme na havarijní cvičení – Zneškodnění ropné havárie na vodním toku, které se bude konat dne 18. 9. 2014 od 10.00 hodin na vodním díle České Vrbné Program: 09:30-10:00 – Prezentace účastníků 10:00-10:30 – Zahájení v přístavu: úvodní sl … Source: enviweb.cz – voda     

Projekt NanoRem – nanotechnologie pro čištění podzemních vod

Evropský projekt NanoRem je zaměřený na rozvoj snadného, bezpečného a ekonomického využívání nanotechnologií v oblasti in-situ sanací kontaminovaných podzemních vod a půd…Projekt je financován z prostředků 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj. Celkem 28 partnerů z evropských zemí a jedné mimoevropské země spolupracuje na vývoji a ověření nanotechnologií, počínaje zkušebn … Source: enviweb.cz (ČOV)     

Potrubí pro přívod a odtok odpadních vod u domovní čistírny odpadních vod

Neukončené vodní dílo versus kanalizační přípojka. Otázka Kdy se jedná v souvislosti s výstavbou domovní čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) a potrubí přivádějícího odpadní vody do domovní ČOV a odvádějící čištěné odpadní vody z domovní ČOV do kanalizace neukončené ČOV o vodní dílo a kdy nikoliv, respektive kdy se jedná o kanalizační přípojku? Odpověď Potrubí přivádějící … Source: enviweb.cz (ČOV)     

Informační seminář o využití membránových technologií při čištění a ochraně vod

Důvodem pro stále větší využití membránových procesů při ochraně vod a životního prostředí obecně je sílící tlak na minimalizaci spotřeby energií, chemikálií a zvyšující se legislativní i společenský tlak na kvalitu vod… Česká membránová platforma o.s. (CZEMP) zve pracovníky státní správy, samosprávy a další zájemce o tuto problematiku na informační seminář VODA A MEMBRÁNOVÉ PROC … Source: enviweb.cz (ČOV)