Jak předcházet problémům s ucpanou kanalizací

V poslední době musí vodohospodáři stále častěji řešit problémy s neprůchodnou kanalizací. Její příčinou je zanesení potrubí odpady, které tam nepatří. „Kanalizace je určena pro komunální odpadní vodu a její stavba je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu odvádět.“ řekla Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí vodohospodářské společnosti 1. SčV, a.s. Není tedy možné vhazovat … Source: enviweb.cz (ČOV)     

ČIŽP šetří úhyn raků v toku řeky Doubravky

Ve dnech 30. 3. 2014 – 1. 4. 2014 provedla Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, šetření na toku Doubravky v říčním kilometru 1,0 – 11,0 severozápadně od Vilémova v okrese Havlíčkův Brod. Při těchto šetřeních byl zjištěn úhyn vodních živočichů, ke kterému došlo patrně v důsledku kontaminace vod tohoto toku škodlivou látkou. V kontrolovaném úseku toku byly … Source: enviweb.cz – voda     

Ekologovné 2014 – 2015 ve Vaší obci, městě

Ekologovné 2014 – 2015. Zapojte svou obec, město co nejdříve a získejte společně užitek pro Vás i Vaše děti. Je to skutečně velmi jednoduché a užitek kampaně velký! Proč tato kampaň? Denně se setkáváme se starosty, kteří se velmi aktivně snaží i přes ekonomickou náročnost řešit problematiku odpadních vod např. obecními, městskými dotacemi a tím výrazně zlepšit životní prostředí svých občanů … Source: enviweb.cz (ČOV)     

Provozní řád vodního díla

Dotaz k zasílání provozního řádu vodního díla vodoprávnímu úřadu. Otázka Dříve byla povinnost zpracovat provozní řád vodního díla a nechat odsouhlasit vodoprávním úřadem. Nyní je povinnost zpracovat provozní řád. Je zakotvena také povinnost zaslat jej na vodoprávní úřad? Odpověď Dodržování provozního řádu vodního díla patří mezi základní povinnosti vlastníků vodních děl (viz

ZmapujTo nyní nejen pro obce!!

Přijďte si vyzkoušet nové ZmapujTo naživo na veletr ENVIBRNO ve dnech 23.-.26.4. Upgradovaný systém občanského mapování ZmapujTo.cz se stává univerzálním nástrojem pro management různých problémů veřejných prostrantví ve správě obce, správců sítí, povodí, areálů, CHKO apod.. Systém, jež dosud zdarma umožňoval pouze mapování černých skládek nyní umožňuje i mapování liniového nepořádku, … Source: enviweb.cz – voda     

Biologický odpad, tuky, chemikálie a léky nepatří do kanalizace!

V pražské kanalizační síti se v poslední době objevuje zvýšené množství látek a předmětů, kterým je kanalizace zapovězena. Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů, tuky z fritování a motorové oleje, veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. „Nezodpovědnost některých domácností i firem nám způsobuje problémy při odvádění a čištění odpadních vod,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace. Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad… více..