Technické zprávy o evropských vodách

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) se letos v rámci Roku vody věnuje vodní problematice a v této souvislosti jsou finalizovány a publikovány tematické hodnotící zprávy o vodě. V roce 2009 probíhal rozsáhlý reporting podle rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES (Water Framework Directive, WFD) a data reportovaná členskými zeměmi byla analyzována. Výsledky byly zpracovány a publikován … Source: enviweb.cz – voda  

Nabídka využití informačních zdrojů z oboru vodárenství oborové asociace SOVAK ČR

V poslední době bohužel sílí aktivity zájmových skupin, jejichž snahou je poškozovat dobré renomé českého vodohospodářství. Proto bychom rádi jménem našeho Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR, www.sovak.cz), jako odborné asociace sdružující více jak 250 řádných a mimořádných členů vč. rozhodujících vlastníků, správců a provozovatelů vodohospodářského majetku, doporučili využívat informační zdroje internetových stránek www.vakinfo.cz, www.vodarenstvi.cz a www.cenavody.cz, kde naleznete řadu nezkreslených informací o oboru, kvalitě pitné i odpadní vody či o cenách. Source: vakinfo.cz – vodni hospodářství  

Studenti mohou soutěžit s nápady na šetrné zacházení s vodou

Nová soutěž „Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou“ nabízí studentům šanci, jak díky chytrému nápadu získat finanční odměnu ve výši 30 tisíc korun. Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol by podle pravidel měli navrhnout, jak lépe zacházet s vodou v budovách, obcích nebo krajině. Díky spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem budou moci motivova … Source: enviweb.cz – voda  

Malým českým tokům pomohou Patronáty nad potoky

Ke zcela novému modelu péče o potoky a krajinu v Česku zve aktivní občany sdružení Arnika. Lidé z okolí při ní po dohodě místními přebírají nad konkrétním úsekem toku takzvaný Patronát nad potokem. Pro netradiční formu pomoci vodním tokům i okolní krajině je klíčové zapojení místních komunit – voda teče blízko jejich domovů a dobře vědí, jak se potok v průběhu roku chová. Důležitým krokem je … Source: enviweb.cz – voda  

Nechte si zkontrolovat vodu ve studni, často je závadná..

Podle chuti či vůně přítomnost nežádoucích látek nelze poznat. Pokud vám tedy voda chutná, nemusí to ještě znamenat, že je v pořádku. Kolik takový rozbor vody stojí? Moravská vodárenská nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za zvýhodněnou cenu 750 Kč. Voda v soukromých studních nepodléhá pravidelné povinné kontrole j … Source: enviweb.cz (pitná voda)  

Pardubický kraj hledá způsob, jak zbavit sečskou přehradu sinic

Pardubický kraj spolu s vodohospodáři, hygieniky a přírodovědci hledá způsob, jak zbavit vodní nádrž Seč sinic. Oblíbený cíl turistů každoročně v létě trpí zezelenáním vody, což rekreanty odrazuje a poškozuje místní podnikatele. Krajský úřad proto letos zadal Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR výzkum na podrobnější zmapování nepříjemného jevu. Pokračovat bude i příští rok, řekl ČTK … Source: enviweb.cz – voda  

Podpora oprav domovních olověných rozvodů vody v roce 2013

Portál www.vodárenstvi.cz uveřejňil aktuální upozornění Františka Kožíška ze Státního zdravotního ústavu ohledně poslední výzvy dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti o podporu v této poslední výzvě začne běžet 17. prosince 2012 a skončí 15. února 2013. V České republice existuje národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). „Podpůrný program na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro… více..

Karafa pomůže v Africe

5.12.2012 08:08 Olomoucký kraj – Přispět na opravu vodního vrtu na etiopském venkově mohou zájemci, kteří si koupí speciální „africkou“ karafu společnosti Veolia Voda a podpoří projekt Voda pro Afriku organizovaný společností Člověk v tísni. Půjde na něj stoprocentní výtěžek z prodeje. Source: nfveolia.cz