Limitní hodnoty pro odpadní vodu

Dotaz: Dobrý den, dostala jsem základní fyzikálně chemický rozbor odpadní vody s hodnotami pH, CHSK-Cr BSK – 5 RAS NL v zákoně č. 61/2003 jsem v tabulce našla limity pouze pro pH, CHSK-Cr a NL. kde mohu najít limit pro BSK a RAL? Patříme do 25.00 „Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 25.61 Povrchová úprava a zušlec … Source: enviweb.cz       

Na kanalizace, vodovody a čistírny bude nově z EU méně peněz

Na vodohospodářské projekty měst a obcí bude v plánovacím období EU do roku 2020 výrazně méně peněz než v končícím dotačním cyklu, kdy šlo na kanalizace, vodovody, čistírny a úpravny vod přes 45 miliard Kč. Nově bude v první ose operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 17 až 18 miliard Kč. Source: vodarenstvi.cz       

Otázka snižování množství znečištění vypouštěného z bodových zdrojů do vod povrchových

Daří se snižovat množství znečištění vypouštěného z bodových zdrojů do povrchových vod? Otázka Daří se snižovat množství znečištění vypouštěného z bodových zdrojů do povrchových vod? Odpověď Oproti hydrologicky vodnějšímu roku 2013 se v roce 2014 snížilo celkové množství vypouštěných odpadních vod o 7,0 %, především vlivem poklesu objemu vypouštěných odpadních vod z kanalizací pro veř … Source: enviweb.cz       

Za znečištění řeky Jihlavy padla sankce

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili druhou pokutu v souvislosti s dubnovým únikem závadných látek (směs kejdy, hnoje a rostlinných zbytků) z bioplynové stanice společnosti Lactoenergo. Sankci ve výši 140 tisíc korun firma dostala za úhyn ryb a vážné poškození významných krajinných prvků – Železného potoka, říčky Kameničky a dvou rybníků v chatové osadě … Source: enviweb.cz       

Konference: Již za měsíc nás čeká Water Industry Conference WAT 2015

V německém Essenu se ve dnech 23.-27.10 2015 koná již 69. ročník konference zaměřené na vodárenský průmysl. Konference se pravidelně účastní 800 odborníků, dodavatelů, vědců a zástupců odborné veřejnosti. Co bude letos na pořadu dne? Např. národní akční plán pro udržitelné využívání pesticidů či investice do vodárenské infrastury. Source: vodarenstvi.cz       

Kvůli suchu dostávají lidé vodu z Jeseníků místo z Beskyd

Části domácností v Moravskoslezském kraji, které obvykle dostávají vodu z beskydských přehrad, teče od poloviny září z kohoutků voda z Jeseníků. Velké průmyslové firmy zase snížily odběry povrchové vody. Jde o opatření, která udělali vodohospodáři, aby zajistili lidem i podnikům plynulé dodávky vody i v případě, že bude pokračovat dlouhotrvající sucho. Source: vodarenstvi.cz       

Odběry podzemní vody jednotlivými sektory v letech 2000 až 2014

Největší objem odběrů z podzemních zdrojů je využíván vodovody pro veřejnou potřebu jako zdroj pro výrobu pitné vody, a to z důvodu vyšší jakosti podzemních vod, a tím i nižší potřeby úprav. V roce 2014 bylo 50,9 % pitné vody v ČR vyrobeno z podzemních zdrojů. Za účelem shromažďování, úpravy a rozvodů vody vodovody pro veřejnou potřebu je uskutečňováno celkově 36,5 % veškerých … Source: enviweb.cz       

Letošní téma vodohospodářů: Jak na sucho?

Je za námi mimořádně suché jaro a léto, kdy teplota řadu dní atakovala dříve nepředstavitelnou hranici 40 stupňů, vysychaly potoky a výrazně se snížil i průtok v řekách, takže na některých místech museli vodohospodáři přistoupit k omezení odběru vody z nich. Podle Českého hydrometeorologického ústavu šlo o nejhorší sucho za posledních 12 let. Source: vodarenstvi.cz