Česko může do roku 2020 přijít až o 40 miliard dotací do vody

Příliš drahá voda. Kvůli chaosu v regulaci hodlá EU zarazit přísun dotací do českého vodárenství. To opět zvýší cenu vodyV České republice příští rok opět zdraží voda, v průměru o 7,5 procenta. Místy ale o 15 až 20 procent. A důvod je již několik let stále stejný. Obce, které jsou vlastníky infrastruktury, vybírají od provozních společností příliš nízké nájmy. Pokud tedy chtějí obce provést … Source: enviweb.cz (pitná voda)  

Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně

Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti tzv. „velká“ novela stavebního zákona a s ní související novela vodního zákona. Jedná se o rozsáhlou úpravu, která se dotkne praktického jednání jak projektantů, tak i vodoprávních a stavebních úřadů a nejen jich. Na 23. ledna 2013 společnost ASIO, spol. s r.o. připravila odborný seminář „Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně“ jehož cílem je právě seznámit posluchače se změnami čekajícími vodní hospodářství po uvedeném datu a ve stručnosti s dalšími otázkami aplikace vodního zákona v praxi a to i v návaznostech na správní řád a v návaznostech na činnosti spojené např. s… více..

Odpadní voda versus odpad

Hodnocení obsahu bezodtokových jímek a septiků – kdy jde o odpadní vodu a kdy se jedná o odpad? V souladu s § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě) povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních … Source: enviweb.cz – voda  

Slavnostní předvedení nové malé vodní elektrárny Velký Osek

Dne 6. listopadu 2012 se uskutečnilo za účasti více než 100 hostů z domova a ze zahraničí slavnostní předvedení nové malé vodní elektrárny Velký Osek. Mezi účastníky tohoto slavnostního předvedení nechyběla celá řada osobností z místní a státní samosprávy, odborníci a partneři z oblasti energetiky a vodního hospodářství a celá řada dalších významných hostů. Tato slavnostní akce proběhla přímo … Source: enviweb.cz (vodení energie)  

Hostem ku zdraví

21.11.2012 13:32 Všichni známe přísloví o hostu a rybě, kteří třetí den smrdí. Přesto věřte, že existuje hostitelský vztah, který naopak s počtem společných dní sílí a je pro obě strany zajímavější a výživnější. Nás v nadačním fondu díky spolupráci s referentkou IT ze společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. paní Pavlou Bažantovou už spíše napadá parafráze v nadpisu článku „sportem ku zdraví“, protože hostitelská péče má na děti žijící mimo vlastní rodinu velmi dobrý vliv. Source: nfveolia.cz  

Voda za všechny peníze

Nestandardní výběr provozovatele, neexistence kritérií pro sledování efektivity a nestandardní délka trvání smlouvy o nájmu a provozování – to vše jsou naopak naprosto „standardní“ fakta, která platí pro tuzemský zdivočele zprivatizovaný vodárenský průmysl. Výsledek? Drahá voda pro všechny. A také extrémně vysoké náklady měst na investice do infrastruktury v kombinaci s mizivými příjmy. Vod … Source: enviweb.cz – voda  

Martin Bernard: Stovky milionů se mohou zdát hodně, ale podívejte se na ČEZ, tam se vysokým ziskům nikdo nediví

Martin Bernard, ředitel firmy Veolia Voda v ČR Rozhovor. Obvinění, že vodárenské společnosti zneužívají svého monopolu, jsou podle šéfa české Veolie Voda Martina Bernarda lichá. „Provedli jsme obrovská zefektivnění provozu,“ říká v rozhovoru pro HN. Právě úspory a efektivita podle něj stojí za vysokými zisky společnosti, a ne neustále rostoucí ceny vody. OTÁZKA: HN: Ceny vody od … Source: enviweb.cz – voda  

Český cejn vede – aspoň v koncentraci rtuti v těle

MĚLNÍK – Ve dvou z osmi vzorků cejna velkého byla překročena nejvyšší povolená koncentrace rtuti v rybách v Evropské unii. Jeden je dokonce na prvním místě žebříčku analyzovaných ryb z dvaceti zemí světa. Oproti roku 2008 došlo také ke zvýšení průměrné koncentrace rtuti u vzorků odebraných ve stejném úseku Labe. Sdružení Arnika (1) označuje tato zjištění za alarmující, zejména vzhledem ke snahám … Source: enviweb.cz – voda