Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/902 ze dne 30. května 2016Dne 30. května 2016 bylo v Úředním věstníku EU vydáno prováděcí rozhodnutí Komise 2016/902/EU, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o … Source: enviweb.cz       

V Ostravě odstartovaly České přehradní dny 2016

Již XXXV. ročník mezinárodní konference vodohospodářů a odborníků v oboru se do Moravskoslezského kraje vrátil po dvaceti letech. Organizátorem akce je státní podnik Povodí Odry spolu s Českým přehradním výborem. V Ostravě se sešlo více než 300 odborníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Nad akcí převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Účast přislíbil i m … Source: enviweb.cz       

Přípravy čtyř vodních nádrží v regionech postihovaných suchem

Materiál ,,Aktualizace stavu příprav realizace čtyř vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody“ ve vnějším připomínkovém řízení V souladu s usnesením vlády č. 171 ze dne 29. února 2016 byl dne 8. června 2016 odeslán do vnějšího připomínkového řízení materiál o aktuálním stavu příprav realizace čtyř vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem ne … Source: enviweb.cz       

Metodika k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákonu o integrované prevenci

Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a zákona o integrované prevenciPředkládaný text vypracovaný odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí (OPVIP … Source: enviweb.cz       

Slavnosti Ostravice nabídnou písčitou pláž na břehu řeky

Rozmarné slavnosti řeky Ostravice letos nabídnou soutěž netradičních plavidel i písčitou pláž v centru Ostravy. Přes řeku budou návštěvníky vozit přívozy. Akce se uskuteční v sobotu 25. června od 14:00. ČTK to řekla mluvčí centrálního obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jana Pondělíčková. Source: vodarenstvi.cz       

Ministr zemědělství Jurečka: Vodní nádrže jsou na sucho připraveny

By jlhotsky Ministerstvo zemědělství řeší, jak zajistit dostatek vody při možné změně klimatu. Základem je posílit schopnost krajiny, aby zadržovala vodu. MZe se proto zaměřuje zejména na využití retenční kapacity lesní a zemědělské půdy a pozemkové úpravy. Za poslední možnost, tam, kde není jiné řešení, považuje stavbu vodních nádrží. Source: vakinfo.cz       

Nevhodná velikost, špatné rozmístění i neekologičnost aneb 6 nejčastějších chyb při výběru toalety

Ačkoliv na toaletě strávíme dle průzkumů přibližně tři měsíce života, nevěnujeme jejímu výběru příliš pozornosti. Přitom se dá udělat mnoho chyb, kterých později litujeme. Nejen z pohledu komfortu, ale i kvůli nepraktickému řešení či úsporám peněz. Přečtěte si 6 nejčastějších prohřešků, kterých se při výběru WC dopouštíme. Chyba č. 1: Nebereme v potaz naše specifické požadavky Podle … Source: enviweb.cz