Povodí Odry začalo na Odře s odstraňováním migračních překážek

Státní podnik Povodí Odry zahájil v těchto dnech výstavbu rybochodu na jezu Lhotka a zprůchodnění stupňů na řece Odře podél Polaneckého lesa. Obě stavební akce budou hrazeny z Operačního programu Životní prostředí a celková hodnota nákladů bude 48,5 milionu Kč. Realizace obou projektů bude dokončena do října příštího roku. Výstavba rybochodu na jezu Lhotka – II. etapa Díky této stavbě bude … Source: enviweb.cz – voda     

Pozvánka na seminář: 100+1 aneb o závit dál

Semináře se budou zabývat inovacemi v oblasti domovních čistíren odpadních vod, vegetačních čistíren odpadních vod, separace tuků a olejů, hospodaření se srážkovými vodami, využití šedých vod.Projektujete, schvalujete, realizujete kusové vodohospodářské výrobky a chcete získat rychle přehled o novinkách v oboru, chcete vědět, která je nejlevnější fungující domovní čistírna, jak vyře … Source: enviweb.cz – voda     

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly

Úsek vodního hospodářství připravil aktualizované znění publikace…s názvem ,,Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly – vybrané informace pro vodoprávní úřady a vlastníky vodních děl“, které přináší informace o procesu a způsobu zajišťování technické bezpečnosti vodních děl a s tím spojených povinností plynoucích z platné legislativy. Rok vydání: … Source: enviweb.cz – voda     

Aktuální stanovisko SOVAK k regulaci vodárenství

Toto stanovisko navazuje na základní stanovisko SOVAK ČR k regulaci vodárenství z 28.4.2014 a reaguje na aktuální stav přípravy dokumentu „Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství“. Pro jednání vlády jej zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s resorty financí, zemědělství, životního prostředí a dopravy. Uvedený návrh je připravován jako součást informace pro vládu ČR o stavu přípravy Dohody o partnerství a programů pro programové období 2014 – 2020 a v souvislosti s plněním Programového prohlášení vlády a dalších jednání vlády k této problematice. Tento dokument byl mimo jiné vytvořen na základě informace ze strany Ministerstva životního prostředí… více..

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013. Publikace stručně označovaná jako „Modrá zpráva“ informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2013, obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích. Modrá zpráva například uvádí že, celkem 93,8 %, tj. 9,854 milionů obyvatel České republiky bylo v roce 2013 připojeno na vodovody pro veřejnou potřebu, což nás řadí na srovnatelnou úroveň s nejvyspělejšími státy ve zpřístupnění pitné vody odpovídající vyžadovaným zdravotním kriteriím. V domech napojených na kanalizaci žilo v loňském roce celkem 8,7 milionů obyvatel České republiky, což je 82,8 % z celkového počtu obyvatel. Z… více..

Všechna vodní díla na dolním Labi už mají vodní elektrárnu

Všech šest vodních děl na dolním Labi už má vodní elektrárnu. Zatím jako poslední byla do řádného provozu uvedena elektrárna na jezu v Roudnici nad Labem. Už fungují také nové turbíny ve Štětí a Liběchově. Další zařízení pracují v Litoměřicích a Lovosicích. Nejstarší a zároveň největší elektrárnou je Střekov v Ústí nad Labem. Source: vodarenstvi.cz