Tendr na 80 malých vodních elektráren do konce roku

Premiér Makedonie Nikola Gruevski (VMRO) oznámil, že Vláda RM www.vlada.mk vypíše do konce roku veřejnou soutěž na prodej koncesí na 80 malých vodních elektráren. Gruevski zdůraznil vysokou kvalitu tendru. Doslovně uvedl, že u každé lokace byla provedena studie proveditelnosti, takže budoucí investor bude dobře informován o přednostech i případných rizicích dané lokace a možném instalované … Source: enviweb.cz (vodení energie)     

Realizace první čistírny odpadních vod s membránovou technologií v Bosně a Hercegovině

V letošním roce proběhla realizace čistírny odpadních vod na čištění komunálních odpadních vod z průmyslového závodu v městě Tešanj. Jedná se o první realizaci membránové čistírny odpadních vod firmy ASIO, spol. s r.o. s membránovou technologií od firmy Mann+Hummel. Čistírna odpadních vod je navržena na čištění komunálních odpadních vod od zaměstnanců. Průměrné návrhové denní množství odpadn … Source: enviweb.cz (ČOV)     

Etiopie: Projekt zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama

Název projektu: Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama SNNPR, Etiopie Identifikační číslo: CzDA-ET-2011-15-14031 Sektor: zásobování vodou a sanitace Místo realizace: zóna Sidama, SNNPR Doba realizace: 2011 – 2013 Realizátor: Sdružení „Sidama Water Supply“ firem Ircon s.r.o., Aquatest a.s. a GEOTest a.s. Celkový rozpočet: 27 578 544,- Kč Rozpoče … Source: enviweb.cz (pitná voda)     

Sektorový seminář pro oblast vodního hospodářství

Sektor vodohospodářství: Bilaterální obchod může přinést spolupráci i na třetích trzích Brusel, 21. listopadu 2013: Vnější a rozvojová pomoc Evropské unie v oblasti vodohospodářství nabízí mnoho příležitostí pro české firmy realizovat projekty ve třetích zemích. Řada projektů se neobejde bez spolupráce evropských firem v konsorciích, které jsou za účelem přípravy tendru sestavovány. … Source: enviweb.cz – voda     

ISPOP – Plánované změny pro rok 2014

Pro ohlašování v roce 2014 dochází v rámci plnění ohlašovacích povinností u vybraných agend k následujícím změnám: Agenda vod Změna způsobu ohlašování údajů pro vodohospodářskou bilanci (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhláška č. 431/2001 Sb., přílohy 1 – 4). Agenda ovzduší Rozdělení původního hlášení F_OVZ_SPOJ na dvě samostatná hlášení – formulář pro poplatkové přiznání … Source: enviweb.cz – voda     

Řešíte kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo pitnou vodu … dotace? Můžeme Vám pomoct.

V současné době se připravuje nový programový dokument Operační program Životní prostředí (OP ŽP) pro období 2014 – 2020. Ministerstvo životního prostředí jako řídící orgán navrhuje pro strukturu OP ŽP celkem šest prioritních os a osmnáct specifických cílů. V prioritní ose 1 (PO 1) nového Operačního programu Životní prostředí se uvažuje o výstavbě, obnově a rekonstrukci kanalizace za předpokladu existence výstavby, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, včetně decentralizovaných řešení (domovní ČOV). Současně se předpokládá pro oblast pitných vod výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven pitné vody včetně zdrojů a výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů včetně souvisejících objektů pro veřejnou potřebu…. více..

Řezání vodním paprskem vnáší nový rozměr do stavebnictví

Ve stavebnictví si dnes získává stále větší oblibu technologie řezání vodním paprskem. Je to technologie pro dělení materialu, kterou prvně představila americká firma FLOW v 50. letech 20. století. Tehdy se experimentovalo s využitím síly vodního paprsku při řezání dřeva. Později, v 70. letech byla tato technologie zdokonalena a při řezání se začalo do vodního paprsku přidávat abrazivo. Princip je stejný jako v případě vodní eroze Řezání vodním paprskem lze tedy rozdělit do dvou kategorií, a to řezání čistým vodním paprskem a řezání vodním paprskem s přidáním abraziva. Rozdíl je v tom, že u řezání čistým vodním paprskem dochází k… více..

Jak se dešťová voda dotýká stavebníků

Přemýšlíte, jak doma efektivně šetřit? Chystáte stavět či rekonstruovat váš dům? A jak jste na tom s využitím dešťové vody. Jste připraveni jí opětovně navracet přírodě? Bude vaše řešení postačující pro kolaudační komisi? Víte, na co všechno, byste se měli předem připravit? Nároky na bydlení každého z nás rostou nejen s věkem, ale i s dobou ve které žijeme. Z pohledu rušné civilizace 21. století se kritéria značně zvyšují, často jde o propojení zdánlivě nemožného, přesto se slova jako energeticky soběstačný a ekologicky šetrný stávají více než moderním slovním spojením. Tradiční, a to nejen z pohledu verbálního, pro nás proto… více..