Závazné stanovisko vodoprávního úřadu k druhové výjimce podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Dotaz: Má vodoprávní úřad vydávat závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona k řízení o vydání druhové výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny ve věci přikrmování obsádky ryb, aplikaci vápenatých přípravků a hnojiv? Odpověď: Závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona, stejně jako souhlas podle § 17 vodního zákona vydávaný ve formě závazného stanovi … Source: enviweb.cz       

Revitalizace říčky Vrchlice v Kutné Hoře vyjde až na 40 mil.Kč

Kutná Hora chystá revitalizaci říčky Vrchlice, protékající historickým městem. Zlepšit se má ochrana před povodní a zároveň má revitalizace vytvořit přírodě blízký charakter celého toku. Náklady budou až 40 milionů korun, město chce na akci získat dotaci od Státního fondu životního prostředí, řekl dnes novinářům starosta Martin Starý (Kutnohorská změna). Source: vodarenstvi.cz       

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví…339 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákon … Source: enviweb.cz       

Brabec: Stát připraví do čtyř měsíců zpřísnění pro čistírny vod

Ministerstvo životního prostředí připraví do čtyř měsíců zpřísnění emisních limitů pro čistírny odpadních vod. Limity emisí pro jednotlivé látky se tak budou snižovat. V pondělí se na tom shodla vláda, řekl dnes ČTK ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) s tím, že na opatřeních budou spolupracovat i další ministerstva. Source: vodarenstvi.cz       

Časový interval pro provádění zkoušek těsnosti podle vodního zákona

Dotaz: Jak často provádět a jak počítat interval pro provádění zkoušek těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona? Odpověď: V § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona je zakotvena povinnost nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší… provádět zkoušku těsnosti. Z uvedeného je zřejmé, že 5letý interval je hraniční maximální dobou pro prove … Source: enviweb.cz       

Hydrobiolog Karel Šimek získal čestnou medaili za zásluhy v biologických vědách

Významné ocenění své vědecké práce získal Karel Šimek z Biologického centra (BC) Akademie věd (AV) ČR, včera obdržel čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Medaili mu předal na slavnostním ocenění významných vědeckých pracovníků v sídle Akademie věd ČR Praze předseda AV ČR Jiří Drahoš. Profesor Šimek patří k nejvýznamnějším českým hydrobiologům. … Source: enviweb.cz       

Nástroj pro výpočet udržitelnosti vodohospodářských projektů v programovém období 2014 – 2020

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje nástroj pro výpočet udržitelnosti vodohospodářských projektů předložených do prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Takto zveřejněný softwarový nástroj pro výpočet udržitelnosti je platný pro vodohospodářské projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014-2020 v rámci priorit … Source: enviweb.cz       

Rybáři by si měli nechat povolovat přikrmování ryb, MZe je proti

Ministerstvo životního prostředí chce, aby si chovatelé ryb znovu museli nechávat povolit přikrmování ryb. Počítám s tím novela zákona o vodách, která je v meziresortním připomínkovém řízení. Chovatelé už podobnou povinnost měli před rokem 2010. Podle ministerstva chovatelé přikrmují příliš a voda v rybnících má pak horší kvalitu. Source: vodarenstvi.cz