Český cejn vede – aspoň v koncentraci rtuti v těle

MĚLNÍK – Ve dvou z osmi vzorků cejna velkého byla překročena nejvyšší povolená koncentrace rtuti v rybách v Evropské unii. Jeden je dokonce na prvním místě žebříčku analyzovaných ryb z dvaceti zemí světa. Oproti roku 2008 došlo také ke zvýšení průměrné koncentrace rtuti u vzorků odebraných ve stejném úseku Labe. Sdružení Arnika (1) označuje tato zjištění za alarmující, zejména vzhledem ke snahám … Source: enviweb.cz – voda  

P. Punčochář (MZe): finanční plány obnovy nejsou vesměs připraveny s odpovídající pečlivostí

Portál vodárenství.cz dnes přináší pokračování velmi zajímavé přednášky RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., vrchního ředitel Sekce vodního hospodářství MZe. V druhé části se věnuje možnostem zásahu ministerstva v případech zastavení výkonu služeb (podobně jako v případě Dvora Králové) a rostoucím požadavkům na sledování prioritních znečisťujících látek. Více čtěte ZDE. Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství  

P. Punčochář (MZe): náhled MZe o nadbytečnosti centrální regulace nadále platí

Portál Vodárenství.cz dnes přináší velmi zajímavou přednášku RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., vrchního ředitel Sekce vodního hospodářství MZe. Přednáška zazněla na konferenci VAK INFO k regulaci vodárenství (část 1). V první části se věnuje problematice regulace. Jeho shrnutí dosavadního stavu vývoje vodárenství je velmi přesné. Zajímavější je však další pasáž o aktuálním jednání v EK a závěrech lokálních „kulatých stolů“. Každopádně přístup k cenové regulaci uplatňovaný MF je v souladu s legislativou, náhled MZe o nadbytečnosti centrální regulace nadále platí – zejména v současných úsporných opatřeních v důsledku ekonomické stagnace, více ZDE. Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství  

Evropská agentura pro životní prostředí vydala zprávu o stavu evropských vod

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) se letos věnuje problematice vody a v této souvislosti jsou finalizovány a publikovány tematické hodnotící zprávy o vodě. V roce 2009 probíhal rozsáhlý reporting podle rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES (Water Framework Directive, WFD) a data reportovaná členskými zeměmi byla analyzována. Výsledky byly zpracovány a publikovány dne 13.11.2012 v technických zprávách Evropského tematického centra pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM): Ecological and chemical status and pressures in European waters Hydromorphological alterations and pressures in European rivers, lakes, transitional and coastal waters Tyto zprávy jsou podkladem pro hodnotící zprávu o stavu evropských vod (European… více..

Pozvánka na seminář Srážkové a šedé vody aneb Colorsofwater

Seminář se zabývá zejména novými řešeními týkajícími se srážkových vod (odvádění a využívání), šedých vod (recyklace) a využitím energie z vypouštěných vod. Je zaměřen zejména na praktické příklady, nejčastější chyby, legislativní návaznosti a ekonomičnost řešení. Témata: – HDV, předčištění / odlehčení – objekty pro odvádění a hospodaření s vodami – Využití vody v domě a) srážkov … Source: enviweb.cz (ČOV)  

Zákazníci 1. SčV jsou s kvalitou služeb spokojeni

V rámci každoročního průzkumu zjišťovala 1. SčV, a.s. míru spokojenosti svých odběratelů. V regionu spravovaném touto společností vyjádřilo svůj názor na tři stovky individuálních zákazníků, padesát bytových družstev a padesát firem. Více jak devadesát procent odběratelů je podle průzkumu, který druhým rokem zajišťovala agentura IBRS – International Business and Research Services s.r.o. … Source: enviweb.cz – voda  

Bezplatná poradenská činnost

VÝZKUMNÉ CENTRUM VŠERS, o.p.s. Žižkova 4, 370 01 České Budějovice nabízí obcím I., II. a III. stupně, odborným pracovníkům, provozovatelům VH zařízení, pracovníkům HZS v rámci Jihočeského kraje BEZPLATNOU PORADENSKOU ČINNOST A ÚČAST NA ON-LINE KONFERENCI v rámci projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043

Ekotechnické museum ve 3D

Navštivte s námi ve třech rozměrech starou čističku odpadních vod, ve které dnes sídlí Ekotechnické museum. Nechte se fascinovat krásou parních strojů, které jsou schopny během jedné minuty odčerpat vodu z podolských bazénů a které, když jsou uvedeny do provozu, zvednou ve strojovně vítr, kvůli kterému dokonce musí být ve střeše otvor, aby neodlétla. Dozvíte se také, že být zaměstnancem čistírny mělo v minulosti i mnoho výhod, protože nejedné dámě tehdy díky namydlenému prstíku odplaval kanalizací drahý prstýnek.

Vodoměry je třeba připravit na zimu

V souvislosti s nástupem chladného počasí se vyplatí věnovat pozornost zabezpečení vodovodních přípojek. Mrazivé teploty totiž mohou odběratelům vody způsobit nemalé komplikace, jejichž rozsah může být od prasknutého víčka vodoměru, až po vytopený prostor, ve kterém je měřící zařízení zabudováno. Prevence proti případným škodám přitom spočívá v jednoduchých opatřeních. „S příchodem chlad … Source: enviweb.cz – voda