ZmapujTo nyní nejen pro obce!!

Přijďte si vyzkoušet nové ZmapujTo naživo na veletr ENVIBRNO ve dnech 23.-.26.4. Upgradovaný systém občanského mapování ZmapujTo.cz se stává univerzálním nástrojem pro management různých problémů veřejných prostrantví ve správě obce, správců sítí, povodí, areálů, CHKO apod.. Systém, jež dosud zdarma umožňoval pouze mapování černých skládek nyní umožňuje i mapování liniového nepořádku, … Source: enviweb.cz – voda     

Biologický odpad, tuky, chemikálie a léky nepatří do kanalizace!

V pražské kanalizační síti se v poslední době objevuje zvýšené množství látek a předmětů, kterým je kanalizace zapovězena. Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů, tuky z fritování a motorové oleje, veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. „Nezodpovědnost některých domácností i firem nám způsobuje problémy při odvádění a čištění odpadních vod,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace. Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad… více..

SFŽP: Prodloužení termínu pro doložení stanoviska OOV MŽP (LVIII. výzva – omezování rizika povodní)

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informuje, že v rámci LVIII. výzvy OPŽP prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní byl prodloužen termín pro doložení odborného stanoviska OOV MŽP o 20 pracovních dnů. Stanoviska, která nebudou předložena spolu se žádostí o podporu ve výzvou stanoveném termínu (tj. do 15. 4. 2014), mohou tak být předkládána nejpozději do 16. 5. 2014 (úsek řízení Operačního programu Životní prostředí SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. Žádosti o stanovisko OOV MŽP musí být podány ve lhůtě před ukončením příjmu žádostí o podporu, tj. nejpozději do 15. 4. 2014. Termín pro předkládání… více..

Jurečka: Přehrada Heřminovy by se mohla začít stavět v roce 2018

Ministerstvo zemědělství chce dokončit výkup pozemků pro stavbu přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku a zahájit výstavbu tohoto vodního díla v roce 2018. Novinářům to v Ostravě řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vláda podle něj bude o přehradě jednat příští týden. Více ZDE Zdroj: Vodárenství.cz (ČTK) Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství     

Ministr zemědělství Jurečka: Zásobování obyvatel vodou neohrozí díky zásobám ve vodních nádržích ani déletrvající sucho

O množství vody v přehradních nádržích a situaci průtoků ve vodních tocích včetně výhledu vývoje srážek jednal ministr zemědělství Marian Jurečka s generálními řediteli státních podniků Povodí. Setkání se zúčastnili také zástupci Ministerstva zemědělství a náměstek pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. „Zásobní prostory vodárenských nádrží jsou v naprosté většině naplněny na 80 … Source: enviweb.cz (pitná voda)     

Ministr Jurečka: Zásobování obyvatel vodou neohrozí díky zásobám ve vodních nádržích ani déletrvající sucho

O množství vody v přehradních nádržích a situaci průtoků ve vodních tocích včetně výhledu vývoje srážek jednal ministr zemědělství Marian Jurečka s generálními řediteli státních podniků Povodí. Setkání se zúčastnili také zástupci Ministerstva zemědělství a náměstek pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. „Zásobní prostory vodárenských nádrží jsou v naprosté většině naplněny na 80 a více procent. Je to díky manipulaci dispečinků státních podniků Povodí na odtocích z nádrží tak, aby i při naprostém nedostatku vody ze sněhu bylo zajištěno zásobování obyvatel vodou. To tak neohrozí ani déletrvající sucho,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že mohou nastat situace, během nichž… více..

Experti a vědci brání vodní koridor Dunaj-Odra-Labe: Není megalomanský, bude nezbytný!

Skupina 41 vědců a expertů z oblasti dopravy, vodohospodářství, hydrometeorologie, geologie, energetiky, ekonomie, urbanismu a životního prostředí zabývajících se otázkami možného dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, mezi nimiž jsou rektoři, děkani, profesoři a další odborníci, reaguje na prohlášení poradního orgánu Akademie věd ČR – Komise pro životní prostředí, která tento projekt koncem února odsoudila jako „neekonomický, nesociální a neekologický“. Skupina expertů považuje takové vyjádření poradního orgánu AV ČR za politováníhodné, které snižuje důvěryhodnost této instituce. Vede je k tomu především fakt, že poslední oficiální studie (Studie projektu výstavby vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe zpracovaná pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v roce 2006… více..