Přehled ceny vody v jednotlivých městech

V letošním roce došlo opět k razantnímu nárůstu cen vodného a stočného v České republice. Bližší přehled o cenách najdete zde: http://www.vodarenstvi.com/vodne-a-stocne-2013.php 10 tipů, jak doma šetřit vodou I když se nám to může zdát neuvěřitelné, podle statistik spotřebuje denně jeden člověk 130 až 150 litrů vody. Ve čtyřčlenné domácnosti tak proteče denně do odpadu 480 až 600 litrů denně, … Source: enviweb.cz – voda  

ASIO webináře (on-line semináře) + termíny a témata na rok 2013

V loňském roce se nám povedlo uskutečnit, tak jak jsme slíbili, 12 webinářů. Pro ty co to zatím nezkusili, tak malé vysvětlení – v podstatě je to seminář na dálku… Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze. Při tom nemusíte opustit tep … Source: enviweb.cz (pitná voda)  

Veřejná zakázka: Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštění odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil veřejnou zakázku „Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštění odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)“. Lhůta pro podání nabídek končí 5. února 2013 ve 13:50 hodin a otevírání obálek se uskuteční a deset minut později stejný den. Maximální celková cena za předmět plnění smlouvy je stanovena na 800.000,- Kč/rok bez DPH, tj. 1.600.000,- Kč bez DHP za dobu trvání veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod podle ust. § 92 odst. 2… více..

Veřejná zakázka: Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil veřejnou zakázku „Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)“. Lhůta pro podání nabídek končí 5. března 2013 ve 13:50 hodin a otevírání obálek se uskuteční a deset minut později stejný den. Maximální celková cena za předmět plnění smlouvy je stanovena na 3.200.000Kč/rok bez DPH tj. 6.400.000Kč bez DPH za dobu trvání veřejné zakázky. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Předmětem veřejné zakázky je kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod ve smyslu ust. § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001… více..

Pomůže mezinárodní úmluva ochránit Labe či Ohři před kontaminací rtutí?

Světově významná místa znečištěná toxickou rtutí máme i v Česku Jak omezit rtuť v životním prostředí, budou v Ženevě řešit zástupci skoro dvou set zemí již příští týden PRAHA – Spolana Neratovice, Spolchemie v Ústní nad Labem, ale třeba i nádrž Skalka nedaleko Chebu patří k místům, která jsou nejvíce kontaminována rtutí a to v celosvětovém měřítku. Poukazuje na to nejnovější celosvě …   

MZe: Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2013

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2013 a způsobu kontroly jejich užití. Závazná pravidla jsou každoroční přílohou zákona o státním rozpočtu České republiky, konkrétně jde přílohu č. 10 zákona č. 504/2012 Sb. Finanční prostředky slouží k úhradě na opatření ve veřejném zájmu tj. prevence před povodněmi, odstranění povodňových škod, obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem. Dokumenty ke stažení: Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2013 a způsobu kontroly jejich užití Formuláře 2013 – Tisk Zdroj: MZe   

Rybníky

Cílem programu 129 130 – „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ je posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu 129 130 podle schválené dokumentace je po dobu 2007–2013.   

Vyšla nová publikace Vodní právo

Na přelomu roku 2012 vydala Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích knihu Vodní právo. Vedoucím autorského kolektivu byl JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. Publikace je rozdělena do pěti ucelených částí zabývajících se vždy komplexně vymezenou partií vodního práva – úvod do problematiky vodního práva, užívání vod, vodní díla a vodohospodářské úpravy, ochrana vod a ochrana před škodlivými účinky voda, státní správa ve vodním hospodářství. Kniha je určena pracovníkům vodoprávních úřadů, správcům vodních toků, podnikům povodí, vodárenským společnostem, rybářům, rybníkářům, studentům a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Knihu můžete objednat na eshopu www.rybarskeknihy.cz (cena… více..