Přípravy vrcholí. Za týden se bude uklízet Česko.

V rámci celorepublikové akce se chystá přes 1 600 úklidů. Kompletace a rozesílka balíků s úklidovým materiálem je v plném proudu. Dobrovolníci se mohou registrovat i nadále. V Brně uspořádala Městská policie předúklid injekčních stříkaček. Uklízet Česko bude i velvyslanec USA Andrew Shapiro.Již příští sobotu se uskuteční většina úklidů českých měst, obcí i přírody v rámci Ukliďme svět, ukli … Source: enviweb.cz       

V Pracejovicích slavnostně otevřeli úpravnu vody za 150 milionů

Zhruba polovinu obyvatel Strakonic zásobuje vodou zrekonstruovaná úpravna vody v Pracejovicích, kterou dnes slavnostně otevřela strakonická radnice. Je jedním ze tří zdrojů vody pro čtyřiadvacetitisícové město. Rekonstrukce začala v říjnu 2013 a do trvalého provozu byla uvedena letos 1. ledna. Source: vodarenstvi.cz       

Státní pozemkový úřad bude ještě intenzivněji řešit problematiku sucha a eroze půdy

O významu pozemkových úprav pro ochranu půdy, zdrojích financování a výhledu jejich vývoje hovořila ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová na semináři ,,Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“, který se uskutečnil v úterý 5. dubna 2016 v Senátu. V současné době, kdy se celospolečensky řeší negativní dopady klimatických změn, význam pozemkových úprav roste. Rea … Source: enviweb.cz       

Soutěž Dešťovka na zahradě vyhlášena

Soutěž „Dešťovka na zahradě“ vyhlašují spolek Zvonečník, časopis Zahrádkář a Národní zemědělské muzeum. Soutěž je určená pro všechny zahrádkáře se zájmem o využívání dešťové vody. Přihlásit do soutěže je možné se zasláním ilustračních fotografií zajímavě řešených svodů dešťové vody, nádrží a závlah. Tato řešení budou přiblížena také v časopisu Zahrádkář, na internetových stránkách www.zahra … Source: enviweb.cz       

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky: Citace: 99/2016 Sb. Částka: 40/2016 Sb. Na straně (od-do): 1908 Rozeslána dne: 6. dubna 2016 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR Datum p … Source: enviweb.cz       

Dotaz: Polní hnojiště ve zranitelné oblasti a havarijní plán

Dotaz: Přechodná polní hnojiště mohou být podle platného nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, umístěny ve zranitelných oblastech pouze na pozemky uvedené ve schváleném havarijním plánu. Je nutné u těchto pozemků v rámci schvalování havarijních plánů podle vodního zákona dokládat kromě údajů z ELPISu (obsahující … Source: enviweb.cz       

Tepelné čerpadla – Investujte do tepla

Zmrzne Vám úsměv při pohledu na účet za teplo? Zajisté nejste sami. Zajistit si teplo a s tím související pohodlí domova je finančně náročné. Pokud však chcete ušetřit provozní náklady a odbourat závislost na centrálních dodávkách, vydejte se, stejně jako hodně zákazníků před Vámi, cestou tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo je zařízení, které pomocí přidaného malého množství energie dokáže zvýšením teploty proměnit tzv. entropické teplo na teplo využitelné. Více informací o fungování se můžete dozvědět na stránce věnované principu tepelného čerpadla. Výhody tepelných čerpadel Jak už jsme zmínili, tepelné čerpadla s sebou nesou jednoznačnou výhodu v podobě nízkých provozních nákladů. V porovnánín oproti klasickým… více..

Semináře pro obce o chytrém hospodaření s vodou

,,Chytré hospodaření s vodou – možnosti finanční podpory“ – tak se jmenují semináře pro malé obce do 500 obyvatel, které pro ně uspořádají v dubnu MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. ,,Naším cílem je motivovat malé obce do 500 obyvatel k úspornému využívání vody a vzhledem k probíhající klimatické změně pak i k přivedení vody zpět do přirozeného vodního koloběhu. Chytré … Source: enviweb.cz