Ředitelství vodních cest chce mít souhlas s jezem v Děčíně za rok

Ředitelství vodních cest (ŘVC) doufá, že se v příštím roce podaří získat souhlas s výstavbou jezu na Labi v Děčíně. Ministerstvo dopravy nyní jedná s ministerstvem životního prostředí o studii vlivů stavby na životní prostředí. Na dnešní česko-saské konferenci v Ústí nad Labem to řekl Martin Vavřička z ŘVC. Němci plánují, že splavní Labe regulací toku. Na českém území není podle odborník … Source: enviweb.cz (vodní cesty)     

Vany pro kapry

Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může? Ministerstvo životního prostředí i v souvislosti s povodněmi vypsalo program s hlavním cílem: v rámci zadržení vody v přírodě především pomoci biologickému oživení. Nikoliv zafinancovat a postavit ,,vany“ na výrobu tučných kaprů. Odborníci před osmi lety vyjeli po více jak stovce nově vzniklých nádrží. Přivezli truchlivé, ale pr … Source: enviweb.cz – voda     

Povodí Odry zahájilo revitalizaci Sedlnice a Olešné

Státní podnik Povodí Odry zahájil revitalizaci vodních toků Sedlnice (km 0,000-3,200) a Olešná (km 6,800-9,500). Obě stavební akce budou hrazeny z Operačního programu životní prostředí. Celková hodnota nákladů bude 26 milionů Kč. Realizace těchto projektů bude dokončena do října 2015. Revitalizace vodního toku Sedlnice, ř. km 0,000-3,200 (dle TPE) Revitalizace se bude týkat úseku mezi zaúst … Source: enviweb.cz – voda     

Informační cesta pro české odborníky do Německa na téma „Zpracování odpadních vod“

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (www.dtihk.cz) ve spolupráci se Společností na podporu hospodářství Saska, s.r.o. pořádá v termínu od 10. do 12. listopadu 2014 informační cestu pro české odborníky do Německa na téma „Zpracování odpadních vod“. Cesta je zaměřena na spolkovou zemi Sasko, kde navštívíte firmy a instituce specializující se na inovativní řešení a technologie v celém řetězci zpracování a úpravy odpadních vod pro velké urbanistické celky i pro malá ostrovní zařízení. Odborný výklad bude zajištěn ze stran zástupců firem a institucí. Nedílnou součástí cesty je odborný workshop „Inovativní a kooperační potenciál Česko-Sasko“. Elektronickou přihlášku zasílejte na krelinova@dtihk.cz a to… více..

Nejspolehlivější technologie v souboji se zápachem

By jlhotsky Kombinace UV záření a katalyzátoru, tzv. fotokatalytická oxidace, je jednoznačnou volbou na místech, kde je zápach nepřípustný. Tato technologie je charakteristická velmi vysokou účinností proti pachovým látkám vznikajícím při nakládání s odpadními vodami. Díky tomu si i v ČR našla cestu na místa, kde je zápach hlubším problémem: ČOV Česká Třebová, kde byl zápach před rekonstrukcí předmětem mnoha stížností občanů; významný producent mléčných výrobků, jemuž opakované stížnosti občanů hrozily zastavit výrobu a další. Dodavatel technologie fotokatalytické oxidace pro český trh, společnost ASIO, spol. s r.o., je pak hrdá zejména na první realizaci na ÚČOV Praha. Source: vakinfo.cz –… více..

Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2013

Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2013…Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství (dále jen ,,odbor 15110″) předkládá pravidelnou zprávu o výsledcích správního rozhodování za rok 2013 jako nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrát … Source: enviweb.cz – voda