Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FEA/FA) projektů z vodohospodářské oblasti (Prioritní osa 1, Operační program Životní prostředí 2007-2013). Soubor aktualizovaných nástrojů FA/FEA, verze 17.0 pro … Source: enviweb.cz – voda     

Plzeňská vodárna se musí modernizovat, voda z Úhlavy obsahuje pesticidy

Plzeňská vodárna vyžaduje neodkladnou modernizaci. Zařízení nesplňuje nároky na čištění vody, kterou úpravna získává z řeky Úhlavy. Hygienici už vodárně udělili výjimku, která zmírňuje limity pro obsah pesticidů v pitné vodě, ta ale platí jen do r. 2015. Do té doby musí město úpravnu vody zmodernizovat. Na další výjimku už by vodárna neměla nárok. Dvacet let stará technologie stále vyrábí pro Pl … Source: enviweb.cz (pitná voda)     

Příjem žádostí do LIII. výzvy OPŽP je dnes ukončen! (PO1 – komunální ČOV)

Z důvodu naplnění plánované alokace SFŽP ČR oznamuje, že dnes 14. 10. 2013 v 16 hodin bude ukončen příjem žádostí do 53. výzvy OPŽP. Aby žádost byla přijata, musí být elektronicky odeslaná a písemně doručená na krajské pracoviště SFŽP ČR, příslušné dle místa realizace projektu, dnes do 16 hodin. Související článek: Nová výzva OPŽP – snížení znečištění z komunálních zdrojů (PO1) Zdroj: SFŽP Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství     

LIII. (podoblast podpory 1.1.1), LIV. (prioritní osa 7) a LV. (podoblast podpory 2.2a) výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LIII., LIV. a LV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádo … Source: enviweb.cz – voda     

Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří a uvedení stavby do provozu

Státní podnik Povodí Odry realizoval v uplynulých dvou letech významnou stavbu v oblasti revitalizací, a to revitalizaci Bílovky. Revitalizací se rozumí úprava vodního toku, který byl v minulosti „regulován“, do stavu blízkého přírodnímu stavu. Stavby tohoto typu podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR dotacemi z programu OPŽP (Operační program životní prostředí). Uvedená stavba … Source: enviweb.cz – voda     

Česko má protnout nová řeka za 300 miliard. Vyplatí se? Nikdo netuší

Kanál Dunaj-Odra-Labe: Investice za stovky miliard má příznivce v okolí prezidenta Zemana, odpůrci pochybují o smyslu nákladného projektuMiloš Zeman se minulý týden v myšlenkách přenesl do budoucnosti. Píše se rok 2039 a pětadevadesátiletý exprezident přijíždí do Břeclavi, aby si prohlédl dokončené gigantické dílo: umělé propojení Dunaje, Odry a Labe. „Přijdu jako stařeček o holi a slavnostně … Source: enviweb.cz (vodní cesty)     

Nová výzva OPŽP – snížení znečištění z komunálních zdrojů (PO1)

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LIII., LIV. a LV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzvy se týkají oblasti čištění komunálních odpadních vod, snižování emisí z pohledu ovzduší a rozvoje infrastruktury environmentální vzdělávání. Podrobnosti k výzvě najdete níže. Upozorňujeme, že je nutné reagovat velmi rychle. Ukončení přijmu žádostí je stanoveno na konec října 2013. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice… více..

Česko-německé jednání o Labi

Poslanec německého Bundestagu Jürgen Klimke, senátoři Petr Bratský a Karel Korytář, šéf Ředitelství vodních cest Jan Skalický a řada dalších osobností se sešli na vyhlídkové plavbě po Praze. Ústředním tématem projevů a rozhovorů bylo Labe a vyhlídky na dokončení úprav ke zlepšení jeho splavnosti. Vyjížďku pořádala česká pobočka společnosti Hafen Hamburg Marketing. Přes tento největší ně … Source: enviweb.cz (vodní cesty)     

Mexický energetický gigant CFE bude stavět novou hydroelektrárnu

Spolu se schválením nové energetické reformy připravuje mexický energetický gigant CFE i schválení výstavby hydroelektrárny ve státě Nayarit. Náklady na výstabu se mají pohybovat okolo 670 milionů USD. Nová elektrárna má mít kapacitu 751 gigawatthodin, což by mělo stačit na dodávky energie pro 480 tisíc rodin nebo také zabezpečit 77 % roční poptávky po elektřině ve státě Nayarit. V … Source: enviweb.cz (vodení energie)     

Pesticidy v povrchových vodách. Na Příchovickém potoce jim chtějí čelit

Modelový příklad využití managementu povodí pravostranného přítoku Úhlavy na západě Čech by měl přispět k zajištění kvalitnější pitné vody pro Plzeň a stát se možným vzorem k následování i na jiných místech republiky. Problémem kvality pitné vody se stává i její kontaminace pesticidy. S ní se musí potýkat např. Plzeň, pro niž se vyrábí pitná voda z Úhlavy. Už před dvěma roky tam kvůli překračo … Source: enviweb.cz – voda