Karlovarský kraj obcím přispěje na vodohospodářské stavby

By Redakce Na výstavbu a modernizaci kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod nebo zdrojů pitné vody a úpraven uvolní Karlovarský kraj 12,5 milionu korun. Částka je určena obcím do dvou tisíc obyvatel, které nedosáhnou na dotace z fondů Evropské unie a národních zdrojů. Úspěšní zájemci o dotaci obdrží sumu ve výši maximálně 80 procent uznatelných nákladů. Dotace však nebude větší než tři miliony korun. Podle radního pro oblast životního prostředí Karla Jakobce kraj zatím dostal devět žádostí o dotaci. Vzhledem ke značnému převisu požadovaných financí nad částkou, která byla k dispozici, musel přistoupit k poměrnému krácení dotací. S přispěním Karlovarského kraje… více..

V Písku zahájili stavbu úpravny pitné vody

By Redakce Téměř 180 milionů korun. To je částka, kterou na jihu Čech vynaloží na stavbu úpravny pitné vody na Hradišťském kopci v Písku. Nová úpravna nahradí tu stávající, protože její technologie je podle zastupitelů zastaralá. Při zahájení stavby, která by měla být hotova na podzim 2018, to uvedlo vedení radnice. „Díky nové úpravně by se měla stabilizovat dodávka pitné vody pro město a zlepší se také její kvalita,“ uvedl jednatel Vodárenské správy Písek Roman Honzík, podle kterého projekt zajistí dostavbu nových objektů a změní také ty stávající v areálech úpravny a vodojemu. Od moderní technologie zařízení si místostarosta Písku… více..

VOD-KA 2017: Letošní výstava ukázala, že se akce posunula opět o stupeň výš, řekl portálu www.vodarenstvi.cz Oldřich Vlasák

By Redakce Mezinárodní výstava Vodovody-kanalizace 2017 je minulostí. Akce s bohatým doprovodným programem se konala na výstavišti v pražských Letňanech a letošní díl byl v pořadí již dvacátý. Mezi vodohospodáři, provozovateli a vlastníky vodohospodářské infrastruktury a dalšími osobnostmi z oboru vodárenství se jednalo o nejvýznamnější setkání v tuzemsku. Pořadatelem bylo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Viditelně spokojený byl ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Oldřich Vlasák. „O vodě se začíná opravdu hovořit,“ uvedl ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák. Výstavu zahájili ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr životního prostředí Richard Brabec. „I oni vypíchli, že voda je opravdové téma, je… více..

Květnová Priorita představuje Dešťovku

Aktuální vydání Priority seznamuje čtenáře s parametry nového dotačního programu Dešťovka, který českým domácnostem nabízí jedinečnou příležitost získat dotaci na efektivní využívání dešťové vody a recyklaci vody z koupelen. Měsíčník Priorita dále nabízí informace o nové službě Státního fondu životního prostředí ČR, který žadatelům z Operačního programu Životní prostředí, jež mají uzavřenu hlavní … Source: enviweb.cz       

Železné hory III: Po stopách Keltů po skalách podél Chrudimky až k Hradišťskému vodopádu

By Redakce Řeka Chrudimka pramenící na Vysočině, protékající Žďárskými vrchy a Železnými horami a vlévající se do Labe v Pardubicích se v minulosti nazývala také Kamenice (podle kamenného brodu v Trhové Kamenici před stavbou mostu), nebo Ohebka (podle meandrů, které divoký tok vytvářel a v neregulovaných místech stále vytváří). Náš výlet vede k toku Chrudimky v Železných horách u osady Hradiště (je součástí obce České Lhotice) do míst, kde žili lidé dávno před příchodem Slovanů na naše území. Budeme se pohybovat po proudu řeky a u přehrady Křižanovice I pod plošinou, kde si vybudovali své významné oppidum Keltové. Mělo rozlohu… více..

V Hradci Králové vybudují novou kanalizaci

By Redakce Doposud se voda v Lesním hřbitově v Hradci Králové čerpá ze studní a psí útulek odpadní vodu odvádí do septiku. Napojení na vodovodní a kanalizační řád umožní další rozvoj a pohodlnost obyvatelům města v této lokalitě. Dnes končí vodovod a kanalizace v Malšovicích u Zděné boudu. Stavební akci provedou Vodovody a kanalizace Hradec Králové a město. „Obě stavby budeme s VaKem společně koordinovat, aby omezení návštěvníků městských lesů bylo minimální. V úterý jsme na radě schválili vypsání veřejné zakázky, pokud se podaří najít dodavatele ve standardních lhůtách, měl by být vodovod a kanalizace v zemi do podzimu,“ řekl… více..

VOD-KA 2017: OSMA prezentovala plastové potrubí

By Redakce Společnost OSMA je největším výrobcem plastových potrubních systémů v České republice a své služby poskytuje zákazníkům od roku 1994. Zodpovídá za výrobu, kontrolu jakosti, obchod, logistiku, marketing a poradenství pro poskytování kvalitních plastových potrubních a kanalizačních systémů. OSMA je členem skupiny OSTENDORF GRUPPE. V čem spočívá výhoda plastového potrubí? Při větších stavebních délkách je výhodou díky nízké hmotnosti plastového potrubí snadná a bezproblémová možnost uložení a zpracování. Rychlá a nákladově výhodná je také technologie spojování. Podle typického zabarvení jednotlivé typy plastů zákazník snadno rozpozná. Plastové potrubí je rovněž dobře odolné proti korozi nebo hnití a vydrží dlouhodobě v… více..

Jak je možné řešit deficit v zásobování vodou ve východních Čechách a na Frýdlantsku?

By Redakce Jan Cihlář ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba ve své přednášce Propojování vodárenských a vodohospodářských soustav k omezení následků sucha a nedostatku vody představil několik konkrétních řešení, jak by bylo možné řešit problémy s nedostatkem zdrojů pitné vody v některých částech naší země. Zmínil kontroverzní a negativně přijímané plány na rozšíření hnědouhelného povrchového dolu Túrow v Polsku poblíž českých hranic u Frýdlantského výběžku. Podle řady studií by realizace plánu měla negativní dopad na objem vodních zásob a zajištění dostatečného zásobování pitnou vodou v oblasti. Jako možné řešení bylo zmíněno využití povrchových zdrojů v Jizerských horách, tedy nádrží Bedřichov… více..

VOD-KA 2017: WaterLife disponuje širokou škálou různých technologií úpravy vody

By Redakce Další firmou, která na letošní výstavě prezentovala své služby a výrobky, byla WaterLife. Ta prodává a distribuuje komponent pro technologie z oblasti úpravy vody, filtrace a čištění vody. Dodává například plastové potrubí, tvarovky, ventily, vodní filtry a upravuje vodu pro domácnost, průmysl, pro podnikání, obecní a městské vodárny, bazény nebo nemocnice. Pomocí nejmodernějších technologií firma také z vody odstraňuje mechanické nečistoty. Source: vodarenstvi.cz       

VOD-KA 2017: Operační program Životního prostředí má 800 milionů korun pro vodohospodářství

By Redakce Cílem programu je ochrana a zajištění lepšího prostředí pro život obyvatel České republiky a podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírnění dopadů změny klimatu. Během přednášky o tom informovala Ivana Vráblíková z Operačního fondu Životního prostředí. Cílem v oblasti vodárenství je dotovat projekty vedoucí ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, jakosti dodávek pitné vody pro obyvatele a snížení rizika povodní. Prostředky alokované v programu mají také přispívat k rekonstrukci čistíren a úpraven vod, kanalizací a retenčních zařízení. O dotaci mohou zažádat kraje, obce, příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy nebo… více..