Sazovice budou do roka odkanalizovány

By Redakce V plném proudu jsou práce na odkanalizování obce v Sazovicích na Zlínsku. Na akci se pracuje druhým měsícem. Hotovo by mělo být zhruba do roka. V části obce už bylo uloženo nové potrubí. Kanalizace bude následně napojena na čistírnu odpadních vod v Malenovicích. Celkové náklady na projekt jsou třicet milionů korun. Obci se však podařilo získat dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši 63 procent. Dalšími 10 procenty se na akci přispěl Zlínský kraj a zbytek si Sazovice hradí ze svých prostředků. Na Zlínsku však nejde o jedinou obec, která projde odkanalizováním. Další takovou je Racková, kde… více..

Aktuální stav a prognóza průtoků v povodí Odry

By Redakce V souvislosti na spadlé srážky a předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ a na základě z matematického modelu ALADIN z 21. září 2017 byla vytvořena informace o stavu v povodí Odry. Za poslední týden byly v Beskydech zaznamenány srážkové úhrny až 150 mm a za poslední dva dny od 30 do 60 mm. Na další desetidenní období je uvažováno při zpracovávání dnešní prognózy s pokračováním zvýšené srážkové činnosti především v povodí řeky Olše a Ostravice. V dílčích povodích Odry a Opavy se v nejbližších hodinách nepředpokládá dosažení SPA. Na řece Odře ve Svinově se předpokládá kulminace průtoku na… více..

12. bienální konference: Úpravna vody v Trnové dostala po černém období nové technologické prvky a opět slouží spolehlivě obyvatelům

By Redakce Úpravna vody Trnová vyrábí pitnou vodu z vltavské vody, která je odebírána z nádrže Vraná. Úpravna v Trnové se do novodobé historie zapsala jako odstrašující příklad neschopnosti úpravy pitné vody pro obec Trnová, kde neprůhledné vlastnické vztahy a provozovatel bez zaměstnanců stáli za skutečností, že obyvatelům obce několik měsíců netekla pitná voda. S nástupem nového provozovatele v roce 2016 se situace stabilizovala a úpravna opět slouží dnes už spokojeným obyvatelům. V úpravně vody Trnová byly instalovány nové technologické prvky, kterými jsou keramická membránová mikrofiltrace AMAY 5, paralelně běží filtrace s náplní Filtralite Mono-Multi a na spojené lince za… více..

Vojáci trénují na Labi v Litoměřicích

By Redakce Na vodním cvičišti v Litoměřicích staví čeští a slovenští ženisté most, přes který projede těžká bojová technika. Vojáci si vyzkoušejí, jak by vypadal přechod řeky během ozbrojeného konfliktu. Kromě české a slovenské armády se na mezinárodním cvičení Elbe 2017 představí příslušníci Texaské národní gardy z USA. Do mezinárodního cvičení se zapojilo 200 vojáků se 70 kusy techniky. Pontonový most přes řeku staví zhruba 150 z nich. Letošní novinkou je účast pontové roty Aktivních záloh 151. ženijního praporu, která vznikla k 1. lednu 2017. „Je to již naše třetí cvičení během tohoto roku, do kterého jsme aktivně zapojeni společně… více..

Sweco Hydroprojekt: Poznatky z modernizací a rekonstrukcí úpraven vody

By Redakce S další zajímavou přednáškou vystoupili na 12. bienální konferenci zástupci společnosti Sweco Hydroprojekt, která má dlouholetou zkušenost s modernizací, rekonstrukcí a výstavbou úpraven vod. V současnosti poskytuje nabídka technologických zařízení mnoho příležitostí, jak řešit rekonstrukci nebo modernizaci technologické linky úpravy vody. Podle Sweco Hydroprojekt si je však důležité uvědomit, že každá upravovaná voda má své specifické vlastnosti, které se nejvýrazněji mění v závislosti na ročním období. Při předprojektové a projektové přípravě je potřeba vždy vyhledat nejoptimálnější řešení v oblasti požadavků na pitnou vodu a požadavků na optimalizaci investičních a provozních nákladů. Technologickou linku úpravny je nutné vytvořit jako… více..

Říčany plánují rozšířit čistírnu odpadních vod

By Redakce Středočeské Říčany u Prahy chtějí rozšířit stávající čistírnu, která je několik let na hranici své kapacity. Realizace nové části čistírny by si vyžádala nejméně 81 milionů korun. Město však začne stavět pouze v případě, pokud získá dotaci z Evropské unie. Kapacita čistírny dnes stačí zhruba pro 16 000 obyvatel, po modernizaci by to bylo přes 20 000. Říčany také připravují řadu opatření, aby ulevily Praze při vydatnějších deštích. Hlavní město totiž dlouhodobě nezvládá nárazové lijáky. Vedení Prahy před časem uvedlo, že za to může výstavba v okolí, kvůli které se přívalová voda nemá kde vsakovat. Říčany v této… více..

12. bienální konference pokračuje druhým dnem

By Redakce Do své druhé třetiny se dnes dostává bienální konference v Poděbradech, u které je přítomna redakce našeho portálu. Během bohatého programu budou prezentující hovořit o poznatcích z modernizací a rekonstrukcí úpraven vody, aplikaci ferátů pro odstranění arzenu z vody, aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v Praze, čištění odpadních vod z nitrocelulózy, nebo propojení vědy a praxe ve vodním hospodářství. Prostor na portálu vodarenstvi.cz dostanou i vystavovatelé z některých firem působících v oblasti vodohospodářství. Těšit se můžete také na článek, kdy nám pořadatelé konference prozradili, kde je takzvaně tlačila bota během loňské akce, nebo co všechno uspořádání podobné… více..

Rozhovor s Ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem

V srpnovém čísle časopisu Vodní hospodářství vyšel bilanční rozhovor s 1. místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem. Rozhovor se dotkl řady témat, pro zajímavost vybíráme následující vyjádření. O využívání vyčištěných odpadních vod: Richard Brabec: ,,Pokud vyčištěná odpadní voda splňuje požadavky předpisů a… … Source: enviweb.cz       

Na Blanensku opět řádí falešní zaměstnanci vodáren

By Redakce Vodárenská akciová společnost v Blansku varuje před falešnými kontrolory vody. Před několika dny se domáhala neznámá žena do domu seniorky s tím, že jde zkontrolovat vodu. Seniorka však cizí osobu do domu nepustila a kontaktovala své příbuzné. Ti vše oznámili na policii. „Naše společnost v souvislosti s tímto případem opětovně žádá zejména starší občany o obezřetnost. Už v minulosti se naše společnost setkala s tím, že podvodníci tvrdili, že vám jdou vrátit přeplatek, popřípadě hledali jiné záminky, jak se dostat do vašich obydlí a zjistit, kde máte uložené peníze. Proto znovu zdůrazňujeme, že po našich zaměstnancích můžete kdykoliv… více..

12. bienální konference: Intenzifikace Čistírny odpadních vod Tlučná

By Redakce S příspěvkem o úspěšném dokončení intenzifikace čistírny v západních Čechách se v Poděbradech představili zástupci Vodárny Plzeň. Čistírna v Tlučné na severním Plzeňsku zajišťuje čištění odpadních vod v aglomeraci Kamenný Újezd – Nýřany – Tlučná – Vejprnice. Právě rozšiřování odkanalizované aglomerace, připojování nových producentů odpadních vod a nedostatečná nitrifikační kapacita v období s nízkou teplotou odpadních vod stály za druhou intenzifikací čistírny v historii jejího provozu. K první došlo v roce 2013. Vzhledem ke specifikům čistírny a oblasti, ve které leží, si intenzifikace vyžádala využití atypického řešení v podobě instalace nosičů biomasy. Čistírna se tak stala tou největší… více..