Upravili podmínky pro vypouštění do kanalizace

By Redakce Obor životního prostředí Městského úřadu ve středočeské Vlašimi zahájil řízení o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Šetějovic, které se nachází zhruba 26 kilometrů od Vlašimi v okrese Benešov. Kanalizační řád upravuje původ vypouštěných odpadních vod do kanalizace a míru znečištění odpadních vod. Zakazuje také vypouštění odpadních vod nad rámec uvedených koncentračních limitů, vylévání olejů z fritéz a svádět do ní dešťové vody. Source: vodarenstvi.cz       

Pražské vodovody a kanalizace vykázaly za rok 2016 vyšší obrat, ale nižší zisk

By Redakce Za loňský rok vykázaly PVK obrat ve výši 6,796 miliardy korun, což je oproti roku 2015 nárůst o 543 milionů korun. Čistý zisk společnosti meziročně klesl z 532 milionů na 525 milionů. Informoval o tom mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. „K nárůstu tržeb přispěl mimo jiné rozvoj aktivit PVK mimo regulovanou oblast, tj. mimo vodné a stočné. Naopak pokles čistého zisku je způsoben větším objemem realizovaných oprav v rámci regulované činnosti,“ uvedl generální ředitel společnosti Petr Mrkos. Společnost v uplynulém roce zaplatila na nájemném Pražské vodohospodářské společnosti 2,2 miliardy korun. V roce 2015 to bylo 1,8 miliardy. Náklady na… více..

Čistírna v Háji ve Slezsku získá kapacitu pro připojení dalších lokalit

By Redakce Na konci června zahájily Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava významnou investiční akci za deset milionů korun. V areálu čistírny v Háji ve Slezsku vodohospodáři vybudují nové stavební objekty a stávající osadí rozšířenou technologií. Pomocí těchto kroků bude kapacita čistírny dostatečná pro potenciální napojení dalších lokalit, jako jsou například Mokré Lazce, Štítina nebo Nové Sedlice. Média o tom informoval mluvčí SmVaKu Ostrava Marek Síbrt. Stávající čistírenská linka je kvůli nové výstavbě a napojování některých domácností plně vytížena. Rozšíření technologie umožní pokračování výstavby i v napojených lokalitách. Hotovo by mělo být na konci roku. „Stávající čistírna byla navržena v souladu… více..

Cena vody

Cena vody je kampaň Rozvojovky, informační sekce společnosti Člověk v tísni. Do roku 2025 se podle odhadů zvýší úbytek zdrojů vody v rozvojových zemích o 50%, v zemích vyspělých o 18 % a 1,8 miliardy lidí bude žít v zemích s absolutním nedostatkem vody. Průjmová onemocnění jsou nejčastějším onemocněním a druhou nejčastější příčinou úmrtí vůbec. Změnou… … Source: enviweb.cz       

V Dobřanech získali dotaci na nové vrty

By Redakce Kvalitnější vodu by měly lidem v Dobřanech přinést dva nové vrty. Na ty získalo město dotaci od ministerstva životního prostředí. Informoval o tom deník Právo. Dobřany se šesti tisíci obyvateli leží zhruba 12 kilometrů jižně od Plzně. Díky novým vrtům se město vyhne případným problémům se zásobováním vodou, které v současnosti hrozí při výpadku jednoho ze stávajících vrtů. Starosta Dobřan Martin Sobotka dotaci vítá. Podle něj město očekává v oblasti, kde vrty plánuje, výrazně měkčí vodu. Dobřany zásobují pitnou vodou z vodovodu všechny své obyvatele. Ve městě jsou čtyři jímací vrty, jeden z nich je dlouhodobě odpojen. V… více..

Ve Zbirohu si stěžují na kvalitu vody a časté poruchy

By Redakce Problémy s vodou jsou dlouhodobým problémem obyvatel ve Zbirohu. Podle městského tajemníka Pavla Vlčka lidé nejsou spokojeni s kvalitou vody a nechtějí se ani smířit s poruchovostí v dodávkách. V současnosti se problémem intenzivně zabývá vedení města a situaci řeší s kompetentními společnostmi Revos, Energie AG a Inzula. Situace se stala pro nájemníky obecních domů ve Zbirohu za poslední tři měsíce neúnosnou. Dochází k uvolňování vodního kamene z nových rozvodů a následně jejich ucpávání. Zbirožská voda je bohatá na minerály. Na jednu stranu je tato skutečnost příznivá pro organismus, na druhou stranu dochází při ohřevu vody k jejich… více..

Armáda si pochvaluje lapače uranu ve vodě

By Redakce Analýzy vzorků pitné vody ze zdroje Velká Střelná na Libavé, kde se Armádní servisní musela potýkat s vysokým obsahem uranu, dopadly dobře. Rizikové skupiny obyvatel, do které patřily děti a těhotné ženy, byly měsíce odkázány na balenou vodu. Informoval o tom Olomoucký deník. Technologie odstranila uran z vody do té míry, že se jeho hodnota pohybuje pod jedním mikrogramem v jednom litru vody. Hlavní hygienik stanovil limit na 15 mikrogramů. „Jsme moc rádi, že technologie zafungovala vynikajícím způsobem. Takové výsledky jsme ani nečekali. Odborná firma udělala opatření přesně na míru a nelze než poděkovat místním občanům za trpělivost,… více..

Hygienici v Praze nedoporučují koupaní v rybníku Šeberák a v Hostivařské přehradě

By Redakce Důvodem výstrahy Pražské hygienické stanice před koupáním na dvou místech metropole jsou přemnožené sinice. Kromě Šeberáku a Hostivařské přehrady je zhoršená kvalita vody i v nádrži Džbán a rybníku Motol. Aktuální výsledky měření zveřejnili hygienici na webových stránkách. V Hostivaři a Šeberáku může voda znamenat pro citlivější jedince zdravotní riziko. Do ohrožené skupiny patří podle hygieniků děti, alergici a těhotné ženy. Koupaliště na Šeberáku letos dostalo špatné hodnocení při všech dosavadních měřeních a dlouhodobě zhoršená voda je i na přehradě v Hostivaři. U lidí s různými stupni citlivosti se při koupání mohou objevit vážné alergické reakce v podobě… více..

Kanalizace, která je stará 112 let, se nachází v havarijním stavu

By Redakce Část kanalizace v Nové Včelnici se sice podařilo opravit, ale o rekonstrukci se přihlásilo potrubí v další ulici. Podle starosty obce Karla Dvořáka čeká oprava kanalizace Husovu ulici. Kamerové zkoušky tam prokázaly havarijní stav části potrubí, které je staré 112 let. Náklady na rekonstrukci v Husově ulici se odhadují na pět milionů korun. Od oprav si mohou oddechnout pro změnu lidé v Riegerově ulici v Nové Včelnici. Tamější rekonstrukce vyšla na necelých 12 milionů korun. Akce se sice neobešla bez komplikací, ale podle slov starosty obce si dodavatelská firma z Jindřichova Hradce dokázala se vším zdárně poradit. Původní… více..

Luční rybník: Houby, které nerostou nikde jinde na světě, než u rybníka u Sezimova Ústí

By Redakce Mezi městem Sezimovo Ústí a vesničkou Turovec na Táborsku se v Přírodním parku Turovecký les mezi několika dalšími rozlehlými vodními plochami, jako jsou Jezero a Starý nebo Nový Kravín, nachází Luční rybník a stejnojmenná národní přírodní památka. Místo má své kouzlo ve všech ročních obdobích, ale v létě a na začátku podzimu je jeho návštěva nejzajímavější. Přírodní památka zahrnuje zhruba tři sta metrů dlouhou hráz rybníka a byla v roce 1988 vyhlášena jako vůbec první mykologická rezervace v tehdejším Československu. V roce 2006 bylo například v lokalitě zaznamenáno více než 400 druhů hub, z velké části se jedná… více..