SOVAK upozorňuje na konferenci: Materiálová transformace čistírenských kalů

By Redakce „Seminář se ve čtvrtek 23. listopadu bude zabývat otázkou budoucího zpracování a využívání čistírenských kalů jako potenciálního materiálového zdroje na úrovní regionu. Více viz program. Vyplněné potvrzení o účasti zašlete do 10. 11. 2017 na sestakova@agrocs.cz. Zde je ke stažení přihláška,“ uvedl SOVAK na svých stránkách. Místo konání: konferenční sál areálu AGRO CS V Lukách, Nyklíčkova 107, Česká Skalice Pořadatelé: SOVAK ČR, AGRO CS a. s., Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování z.s. (CPGA), Centrum kompetence SMART REGION´s Ilustrační foto Source: vodarenstvi.cz       

Krajský soud v Brně rozhodl, že pronájem infrastruktury Veolii na Prostějovsku byl nevýhodný

By Redakce Podle soudu přišly obce na Prostějovsku o desítky milionů korun. Před jedenácti lety pronajaly vodohospodářskou infrastrukturu koncernu Veolia. Soud také zrušil usnesení valné hromady Vodovodů a kanalizací Prostějov o pronájmu. Vodárny s verdiktem nesouhlasí. Vodovody a kanalizace Prostějov rozhodly v lednu 2006 o tom, že část podniku prodají a pronajmou dnešní Moravské vodárenské ze skupiny Veolia. Soud však uvedl, že se jednalo o nevýhodný krok. „Soud má za to, že schválením uzavření smluv na valné hromadě došlo k porušení obchodního zákoníku, neboť smlouva o prodeji a nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu,“ konstatovala soudkyně Hana Klimešová…. více..

Zdražení vody v Prachaticích

By Redakce V Prachaticích si lidé od 1. ledna připlatí za vodu. Vodné a stočné zdraží celkově o 2,31 koruny. Za metr krychlový budou nově platit 79,16 koruny. O zvýšení ceny informovala společnost Čevak, která má s městem smlouvu do roku 2022. Smlouva mezi vodárenskou společností a Prachaticemi umožňuje Čevaku zvýšit cenu vodného a stočného o takzvané dvouoborové finance. „To přesně Čevak udělal, zvyšuje cenu o dvě koruny jeden haléř bez daně, což je 2,31 korun s daní. Ze stejného důvodu se cena zvyšovala i loni, zhruba o korunu. Osobně bych byl raději, kdyby se tato cena vůbec zvyšovat nemusela,… více..

Nový portál znamená velkou naději pro zemědělce, předpoví dopady sucha

By Redakce Letošní sucho způsobilo na území České republiky miliardové škody, kritická byla na některých místech země situace také v roce 2015. Nejhůře dopady pocítila jižní Morava, která patřila k nejzasaženějším oblastem v Evropě. Pro zemědělce teď svitla velká naděje v podobě projektu Intersucho, který bude monitorovat nedostatek vody v půdě. Jeho spuštění se předpokládá na jaro příštího roku. Vláda ČR schválila v září částečné náhrady škod zemědělcům za dopady letošního sucha. Ti obdrží 2 miliardy korun. Dalších 208 milionů dostanou ovocnáři a lesní školkaři za jarní mrazy. Za sucho budou kompenzace vypláceny z Rámcového programu řešení rizik a krizí… více..

Žatec získá do svého vlastnictví dvě historické vodárenské stavby

By Redakce Kdysi dvě shodné budovy sloužily ke krytí podzemních vrtů. Nově by mohly být využity pro uskladnění stromků. Informoval o tom Žatecký deník. Objekty z roku 1933, které vyrostly nad vrty, odkud se odebírala podzemní voda, se nacházejí v lesích nad Holedečí na pozemcích Městských lesů Žatec. Do vlastnictví města je bezúplatně převede Severočeská vodárenská společnost. Ta ve městě před několika dny získala stavební povolení k modernizaci kanalizace a vodovodu. Po skončení výkopů plánuje město rekonstrukci povrchu. První etapa by měla být zahájena během příštího roku. Source: vodarenstvi.cz       

Kampaň Pitná voda pro Kusalíno je zdárně u konce

By Redakce Před několika dny jsme publikovali text o oblíbené roubence Kusalíno na Vsetínsku, které kvůli vytrvalému suchu došla voda. Asociace turistických oddílů přišla se sbírkou, prostřednictvím které mohou lidé přispět dřevěnici na nový vrt. Chata patří vsetínské pobočce Klubu českých turistů. Tři dny před oficiálním skončením sbírky bylo opravdu nashromážděno vytyčených tři sta tisíc korun. „Z nasbírané částky máme samozřejmě velkou radost. Úspěch sbírky nás hřeje o to víc vzhledem k tomu, že jsme kampaň realizovali společně s Asociací TOM, která přispěla nejen odměnami, ale i svými komunikačními kanály. Nyní nás čeká poslední fáze kampaně nesoucí se ve znamení… více..

Tisíce lidí jsou na pražském Barrandově bez vody

By Redakce V jedné z barrandovských ulic prasklo vodovodní potrubí. Voda zablokovala dopravu a autobusy MHD. „Na křižovatce ulic Štěpařská a Voskovcova prasklo vodovodní potrubí o průměru 600 milimetrů. Bez vody je 5971 odběratelů. Pracujeme na opravě,“ informoval zpravodajský portál novinky.cz mluvčí Pražských vodáren a kanalizací Tomáš Mrázek. Zatím není jasné, kdy voda znovu poteče. Opravy by ale měly být dokončeny ještě dnes večer. Havárie komplikuje provoz na linkách 120, 130, 170, 230 a většina autobusů byla odkloněna. Ilustrační foto Source: vodarenstvi.cz       

Nový senzor pro kontrolu kvality a znečištění pitné vody od společnosti Kamstrup

By Redakce Na trh je uvedeno nové zařízení Optiqua EventLab. Instaluje se přímo do distribuční sítě a spektrálně analyzuje vzorky vody, které se v krátkých časových intervalech automaticky odebírají. Následně se vzorky odesílají na servery výrobce, kde jsou porovnávány s velkým množstvím různorodých látek a chemikálií uložených v databázi. V případě, že se ve vodě zjistí přítomnost nežádoucí látky, je o tom provozovatel sítě okamžitě informován. Díky své konstrukci nevyžaduje zařízení téměř žádnou obsluhu, údržbu nebo kalibraci. Společnost Kamstrup patří k dodavatelům v oblasti moderních řešení pro měření energií. Působí ve 23 zemích a je stoprocentně vlastněná dánskou společností OK…. více..

Modernizace úpravny vody v Nudvojovicích přinese Turnovu kvalitnější vodu

By Redakce Úpravna byla uvedena do provozu v roce 1991 a veškerá technologie a zařízení jsou původní. Její součástí je šest vrtů vybudovaných mezi lety 1967 až 1982. Nacházejí se však v záplavovém území a v minulosti docházelo jejich vlivem k znečištění zdrojů. Nudvojovická úpravna patří k jednomu z dvou hlavních zdrojů pitné vody pro Turnov a okolní obce. Voda z ní míří do vodojemů v Károvsku a Ohrazenicích. „Klíčovou roli získávají Nudvojovice zejména v době, kdy je hlavní vodní zdroj, kterým jsou studny v Dolánkách, postižen silným zákalem. Ten vzniká většinou po velkých deštích a při povodňových stavech. Dolánky… více..

Rozlehlé vodní plochy jako svědectví těžby štěrku mezi Ostravou a Bohumínem

By Redakce Zajímavá procházka s vodní tematikou čeká na návštěvníky mezi Ostravou a Bohumínem. Vyrazit je možné například od Národní přírodní památky Landek po červené turistické značce po proudu Odry. Zhruba po třech kilometrech dojdete do ostravské části Koblov, narazíte na první z rozlehlých vodních ploch. Turistická značka tady vede mezi Odrou a několika dalšími jezery, který vznikly v důsledku těžby štěrku. Ta v lokalitě intenzivně začala v polovině padesátých let minulého století. Nyní je již dávno minulostí. Za prvním jezerem uvidíte pozůstatky bývalého černouhelného dolu Koblov, na druhé straně za silnicí byl v minulosti Důl Vrbice. Na sebe navazující… více..