Pozvánka na seminář VODNÍ ZÁKON PO NOVELÁCH

Seminář bude zaměřen zejména na problematiku odběrů a vypouštění vod, vybraných druhů vodních děl – kanalizací, čistíren odpadních vod a nakládání s látkami závadnými vodám.Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Vodní zákon po novelách“. Účelem semináře je seznámit účastníky se změnami v pojetí nakládání s vodami a vodními díly, které jsou vyvolány jak novelou zákona o vodovodec … Source: enviweb.cz – voda     

Chile: Za 10 let se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil pětinásobně

Podíl lidí žijících ve městech, jejichž odpadní vody jsou před vypuštěním vyčištěny, vzrostl z méně než 17 % v roce 1998 na 87 % v roce 2010. Úspěchem za uplynulé desetiletí je také pětinásobný nárůst ročního objemu investic do vodohospodářské infrastruktury. Source: vodarenstvi.cz     

Povodí Odry začalo na horní Opavě s prvními stavbami

Státní podnik Povodí Odry zahájil realizaci měrných a hlásných stanic v povodí horního toku řeky Opavy. Stanice sloužící k monitorování srážek a průtoků a byly projektovány jako součást akce Opatření na horní Opavě, jejímž nejvýznamnějším prvkem je přehrada v Nových Heřminovech. Jednotlivé stanice se nacházejí na rozvodnicích a tocích, které ovlivňují průtoky v řece Opavě, a kde dosud nebyly sr … Source: enviweb.cz – voda     

V Operačním programu Rybářství rozdělí Ministerstvo zemědělství dalších 40 milionů korun

V září začne 20. kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. Žadatelé mohou získat dotace například na technologie recirkulačních systémů, rybářské vybavení, vozidla a příslušenství pro chov ryb, vydávání odborných publikací nebo pořádání odborných konferencí a seminářů. Celkem je pro ně připraveno více než 40 milionů korun. Poslední kolo příjmu žádostí z … Source: enviweb.cz – voda     

Ani kapka nazmar

Dešťová voda sama o sobě nic nestojí. Jejím použitím v domácnosti můžeme ušetřit nejen pitnou vodu, ale i slušnou sumu peněz… Tento článek jsem původně připravovala pro reportáž z jednoho domácího ideálně provozovaného systému pro využívání dešťové vody. Nakonec vše dopadlo trochu jinak. Provozovatel mi dal košem a já narychlo hledala náhradní řešení. Ve finále tak, jak to často cho … Source: enviweb.cz – voda     

Využití pracích vod z filtrace bazénů v aquaparku v Poreči

Plavecké areály patří ke stavbám s vysokou energetickou náročností a podstatnou položkou jejich provozu jsou náklady na dodávku pitné vody. Níže uvedený případ je konkrétní ukázkou možného řešení snížení provozních nákladů… Snížení nákladů za energie je dnes hlavní prioritou většiny provozovatelů.Vzrůstající cena energetických vstupů vede k hledání alternativních řešení, vedoucích ke … Source: enviweb.cz (ČOV)     

JVS získal dotaci 196 mil. Kč na rozšíření úpravny vody Plav

Přes 196 milionů korun z veřejných dotací získal Jihočeský vodárenský svaz (JVS) na rozšíření Úpravny vody Plav o třetí stupeň čistění. Více než 186 miliony korun přispěje Fond soudržnosti EU a téměř 11 miliony korun Státní fond životního prostředí. ČTK to dnes řekl mluvčí svazu Zdeněk Zuntych s tím, že celkové výdaje na projekt dosáhnou 324,4 milionu korun. Source: vodarenstvi.cz     

Dyje by se mohla stát rájem vodáků; jsou na ní tři nové skluzavky

Rájem vodáků by se v budoucnu mohla stát řeka Dyje, na níž mohou ve Znojmě ode dneška využívat tři skluzavky. Jde o 15 metrů dlouhé průplavy u jezů, které byly dosud nepřekonatelnou překážkou; čluny museli vodáci v těchto místech přenášet. Za stavbu skluzavek zaplatila znojemská radnice čtvrt milionu korun. Source: vodarenstvi.cz     

EU: Vody obklopující Evropu mají k dobrému stavu prostředí daleko!

Šest let po tom, co v platnost vstoupila průkopnická rámcová směrnice EU o strategii pro mořské prostředí (MSFD), ukazuje první komplexní studie stavu evropských moří, že stále je mnoho důvodů pro znepokojení. Vody obklopující Evropu mají k „dobrému stavu prostředí“ daleko a nejsou ani v situaci, že by tohoto cíle mohly dosáhnout do roku 2020 – což je cíl stanovený směrnicí -, pokud ne … Source: enviweb.cz – voda