OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ (HRADEC KRÁLOVÉ)

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář „OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ“, který se uskuteční v úterý 29. dubna v Hradci Králové. Seminář navazuje na předchozí, před dvěma lety konaný seminář na toto téma, který se setkal s velmi pozitivním ohlasem a žádostmi o jeho opakování.

Pozornost bude věnována právní úpravě ochranných pásem upravených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejich zřizování a problematickým otázkám, s nimiž se setkávají jak oprávnění, tak dotčené osoby a vodoprávní úřady.

Seminář bude vycházet z praktických poznatků přednášejících doplněných o dotazy účastníků.

Seminář je určen pro:

  • vlastníky a provozovatele vodních děl
  • pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
  • vodoprávní úřady
  • vodohospodáře
  • pracovníky v investiční výstavbě
  • podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
  • dotčené orgány státní správy

Přednášejí JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. (Ambruz & Dark/ Deloitte Legal, dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství) a Mgr. Veronika Vytejčková (Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní).

Termín a místo konání: úterý 29. duben. Hradec Králové (Kongresové centrum Aldis)

Cena: 1397,- Kč bez DPH

Další podrobnosti o semináři najdete na stránkách www.uzitecneseminare.cz ZDE.

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *