Novela zákona o vodovodech a kanalizacích jde do třetího čtení

Poslanecká sněmovna včera projednala novelu zákona o vodovodech a kanalizacích ve druhém čtení. Rozhodnout by o ní měli ještě na své současné schůzi. Ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) v úvodu řekl, že návrh zákona byl projednán zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu, který ukončil jeho projednávání dne 29. května 2013 schválením pozměňovacích návrhů (usnesení ZDE). V rámci těchto návrhů byly z předlohy zákona vypuštěny všechny novelizační body týkající se vodovodních a kanalizačních přípojek, které byly veřejností citlivě vnímány. Poslanec ČSSD Břetislav Petr včera navrhl novelu zamítnout. Řekl o ní mimo jiné, že až příliš podrobně řeší nedůležité problémy, ale neřeší důležité problémy, jako je například obrana před růstem cen vodného a stočného.

Cílem předkládaného návrhu zákona je podle ministra zemědělství především úprava následující problematiky:

Přesnější vymezení působnosti zákona a doplnění některých definic základních pojmů.

Úprava systému plánování rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Místo pořizování nových plánů se zavádí z důvodu hospodárnosti jejich průběžná aktualizace.

Zavedení jednotného systému elektronické komunikace za účelem snížení administrativní náročnosti. Dochází k úpravě procesů spojených se stávající evidencí nákladů a cen, služby, dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod pro účely zlepšení podkladů pro stanovení věcně usměrňované ceny za vodné a stočné.

Dále posílení ochrany odběratelů včetně transparentního vyúčtování vodného a stočného a jeho kontrola veřejností. Dochází ke stanovení pravidel členění nákladových položek při kalkulaci ceny. Bude nově obsahovat vyhláška Ministerstva zemědělství.

Zrušení pravomoci Ministerstva zemědělství rozhodovat o vzájemných právech a povinnostech vlastníků vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících v případech, kdy pro rozpory nedojde mezi nimi k uzavření písemné dohody. K předcházení těchto sporů se nově stanovuje požadavek na doložení potřebné dohody při žádosti o povolení k provozování souvisejícího vodovodu či kanalizace.

Dochází k úpravě uložení povinnosti veřejné služby provozovateli vodovodu nebo kanalizace a tomuto provozovateli vznikne ze zákona právo na vodné a stočné. A také dochází k upřesnění působnosti orgánů státní správy.

Přepis rozpravy k návhu zákona (bod 13) – ZDE

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *