Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

By redakce Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, projednávanou v současné době jako sněmovní tisk 887/0 Poslaneckou sněmovnou PČR, byla provedena aktuální transpozice a adaptace práva Evropské unie. Hlavním cílem návrhu novely tak nyní je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a kontrolním řádem upraveným zákonem č. 255/2012 Sb. Z platného znění zákona se tedy vypouští nedůvodné odchylky od správního a kontrolního řádu, mění se terminologie a zavádí se institut opatření obecné povahy. V souvislosti se zrušením převážné části specifické úpravy výkonu státního zdravotního dozoru se však ponechává úprava oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví pro plnění ostatních úkolů veřejné správy, které nemají povahu státního zdravotního dozoru (např. šetření nemocí z povolání). Dále je cílem návrhu zákona dlouhodobě odkládané vymezení skutkových podstat správních deliktů.
Source: vakinfo.cz – legislativa  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *