Novela vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

By redakce Vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů v průběhu zimního období a díky vytrvalým dešťům a následným povodním došlo k poškození dopravní infrastruktury výrazně nad obvyklý rámec. Dopravní síť v České republice je dlouhodobě podfinancována, a to mimo jiné i vzhledem k postupnému omezování alokovaných finančních prostředků v posledních letech. V souvislosti s nárůstem dopravní zátěže na existující dopravní sítí a vysokým počtem škod vzniklých díky povětrnostním vlivům došlo k významnému snížení kvality jejího stavebního stavu. Bez okamžité adekvátní reakce, kterou představuje pouze zásadní navýšení rozsahu realizovaných údržbových prací, může být ohrožena i samotná způsobilost mnoha komunikací k jejich obecnému užívání.

Source: vakinfo.cz – legislativa

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *