Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně

Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti tzv. „velká“ novela stavebního zákona a s ní související novela vodního zákona. Jedná se o rozsáhlou úpravu, která se dotkne praktického jednání jak projektantů, tak i vodoprávních a stavebních úřadů a nejen jich. Na 23. ledna 2013 společnost ASIO, spol. s r.o. připravila odborný seminář „Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně“ jehož cílem je právě seznámit posluchače se změnami čekajícími vodní hospodářství po uvedeném datu a ve stručnosti s dalšími otázkami aplikace vodního zákona v praxi a to i v návaznostech na správní řád a v návaznostech na činnosti spojené např. s povolováním domovních čistíren.

Lektoři :
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. – právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka Výkladové komise pro vodní právo Mze, členka pracovní komise pro veřejné právo I. legislativní rady vlády

Ing. Karel Plotěný – člen CzWA, mluvčí skupiny pro malé ČOV a odlučovače

Termín:

23.1.2013, v době od 9:00 do 13.30 hod. (prezence od 8:30 hod.)
Místo: Kongresovém centru BVV, Výstaviště 1, Brno, sál C

Program:
Stavební zákon patří mezi základní právní předpisy regulující vodní hospodářství, a to zejména ve vztahu k procesům týkajícím se vodních děl a vodohospodářských úprav. Cílem semináře je proto seznámit posluchače se změnami
Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *