Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti tzv. „velká“ novela stavebního zákona a s ní související novela vodního zákona. Jedná se o rozsáhlou úpravu, která se dotkne praktického jednání jak projektantů, tak i vodoprávních a stavebních úřadů a nejen jich. Proto jsme se jako firma ASIO, spol. s r.o. rozhodli oslovit s nabídkou semináře s tímto tématem ty, kteří se pravidelně účastní našich seminářů a nabídnout jim toto téma právě z pohledu vodohospodářské legislativní praxe – tj. v návaznostech na správní řád a v návaznostech na činnosti spojené např. s povolováním domovních čistíren.

Lektoři :

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. – právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka Výkladové komise pro vodní právo Mze, členka pracovní komise pro veřejné právo I. legislativní rady vlády
Ing. Karel Plotěný – člen CzWA, mluvčí skupiny pro malé ČOV a odlučovače

Termíny a místa:

25.3.2103, Hotel Alessandria Hradec Králové, Třída SNP 733, 500 03 Hradec Králové
26.3.2013, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10, České Budějovice
… v době od 9:00 do 13.30 hod. (prezence od 8:30 hod.)

Program:

Stavební zákon patří mezi základní právní předpisy regulující vodní hospodářství, a to zejména ve vztahu k procesům týkajícím se vodních děl a vodohospodářských úprav. Cílem semináře je proto seznámit posluchače se změnami čekajícími vodní hospodářství po uvedeném datu a ve stručnosti s dalšími otázkami aplikace vodního zákona v praxi.
• Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi
• Představení „velké novely“ stavebního zákona účinné k 1.1.2013
– Související novela vodního zákona
– Povolování vodních děl a související změny po novele (účastníci po novele atd.)
– Ohlašování vodních děl a související změny po novele (doručování, přezkoumatelnost, platnost atd.)
– Závazná stanoviska vodoprávních úřadů a související změny po novele
– Další významné změny v aplikaci vodního zákona v praxi
• Diskuse
• Přestávka na občerstvení
• Novinky z oblasti čištění a úpravy vod
• Nový přístup k navrhování vodohospodářských zařízení z pohledu udržitelnosti – NEW
• Závěr

Vložné: 1000 Kč s DPH, převodem na účet do 20.03.2013, zasílejte na č.ú. 2502440101/2600 Citibank a.s., Brno. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace. Závaznou přihlášku najdete zde. Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na asio@asio.cz. Budeme se těšit na viděnou.

Mediálním partner semináře je odborný portál pro průmyslovou environmentální praxi www.tretiruka.cz

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *