Nová výzva OPŽP – snížení znečištění z komunálních zdrojů (PO1)

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LIII., LIV. a LV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzvy se týkají oblasti čištění komunálních odpadních vod, snižování emisí z pohledu ovzduší a rozvoje infrastruktury environmentální vzdělávání. Podrobnosti k výzvě najdete níže. Upozorňujeme, že je nutné reagovat velmi rychle. Ukončení přijmu žádostí je stanoveno na konec října 2013.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LIII. výzva – prioritní osa 1, podoblast podpory 1.1.1

Žádosti o podporu jsou přijímány od 11. října do 29. října 2013. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,5 mld. Kč. Příjem žádostí o podporu bude ukončen před 29. říjnem 2013, pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU ve výši 2 mld. Kč.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP, zároveň je nutné zohlednit definici žadatele dle aktuální verze Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

V rámci LIII. výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. 1. 2007.

V textu výzvy jsou vyjmenovány povinné přílohy žádosti o podporu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, které budou akceptovány s datem vydání po 1. 1. 2012.

Je třeba, aby příjemce podpory v žádosti doložil, že splňuje podmínky pro způsobilost žadatele i provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury související, ve smyslu aktuální Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

LIII. výzva, podoblast podpory 1.1.1text výzvy

Čtěte také:

Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *