Návrh vyhlášky o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod

Návrh reaguje na novelu vodního zákona, kde došlo ke změně předmětu evidence. Kromě toho návrh provádí úpravy související se změnami v používané terminologii a se zrušením Zemědělské vodohospodářské správy. Materiál obsahuje rozsah údajů, včetně statistických a kartografických dat, zahrnutých v evidenci: – vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích povodí, hydrogeologických raj …
Source: enviweb.cz – voda  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *