MZe: Technické normy – vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo na svých webových stránkách seznam technických norem pro vodní hospodářství, kvalitu půdy, odpadové hospodářství. Na stránkách MZe jsou dále volně přístupné ke stažení některé technické normy zpracované nebo aktualizované v posledních letech, které jsou k dispozici v elektronické podobě.

Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly.

Dále MZe upozorňuje na skutečnost, že v lednu 2014 byla schválena novelizovaná technická norma TNV 75 4112 Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny, která určuje rozsah, způsoby provádění a vyhodnocování geologického průzkumu pro posouzení vlivů zemědělského hospodaření, zemědělských provozních a melioračních staveb na vodohospodářské zájmy v území. Novelizací byla norma uvedena do souladu s platnými právními předpisy a normami vodního hospodářství a byla doplněna problematika vlivu hydromelioračních staveb a zemědělského hospodaření na výskyt, zásoby a jakost podzemních i povrchových vod.

V březnu minulého roku byla schválena TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, která se v souladu se současnými trendy a předpisy v oblasti vodního a stavebního práva zabývá způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území.

Distribuci TNV v tištěné podobě zabezpečuje Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, tel: 261 102 440 (M. Fenyková, J. Imrichová), e-mail: marta.fenykova@hydroprojekt.cz nebo jana.imrichova@hydroprojekt.cz.

Dokument/odkaz ke stažení:

Seznam technických norem (MZe)

Stránky MZe – některé normy ke stažení

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *