Měření objemu vypouštěných odpadních vod

Znečišťovatel odpovídá za správnost a přesnost měření objemu vypouštěných odpadních vod. V případě použití měřidel stanovených (indukční průtokoměry) podléhají tato měřidla povinnému ověřování podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o metrologii“). V případě použití pracovních měřidel nestanovených (měrné žlaby, přelivy a kontinuitní pr …
Source: enviweb.cz – voda  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *