Membránové bioreaktory – teorie, trendy, zajímavosti…

Česká membránová platforma o.s. uspořádala v rámci projektu ARoMem úspěšný seminář Membránové bioreaktory, který se konal 20. listopadu v Benecku. Předmětem semináře bylo souhrnné seznámení s problematikou membránových bioreaktorů (MBR), od základních principů až po prezentaci praktických zkušeností s provozem technologie MBR. Prezentace jednotlivých témat byla doplněna praktickou exkurzí na ČOV Benecko, která po rekonstrukci využívá MBR technologii již více než 1 rok.

Úvodní přednáška (Ing. Lederera) seznámila se základními principy technologie membránových bioreaktorů, zejména ve srovnání s klasickým aktivačním procesem, který je dosud nejrozšířenější technologií. Dále byly prezentovány základní konfigurace MBR technologie a jejich časový vývoj, prostřednictvím názorných schémat a firemní fotodokumentace nejvýznamnějších výrobců membránových modulů. Následně byly popsány základní parametry provozu, provozní údržby a způsoby eliminace provozních problémů. Na základě výčtu rozhodujících výhod technologie MBR a přímého srovnání s klasickým aktivačním procesem byl představen aplikační potenciál zejména pro případ České republiky.
Následující přednáška (Ing. Dvořáka) představila problematiku zanášení a biologického zanášení používaných membrán, základní rozdělení zanášení z hlediska možnosti jeho eliminace a uvedla rozsah a dosah tohoto komplexního negativního jevu při provozu MBR technologie. Byly uvedeny základní faktory ovlivňující proces zanášení ve vztahu k provozním parametrům biologického čištění odpadních vod se zvláštním zřetelem na charakter aktivovaného kalu a možnostmi jeho ovlivnění. Velký důraz byl položen na provozní možnosti snížení až eliminace zanášení v průběhu dlouhodobého provozu MBR, což je základním předpokladem rozšíření MBR technologie.
Přednáška prof. Hlavínka byla zaměřena na možnosti poloprovozního testování MBR technologie, zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje v rámci rámcových programu Evropské komise a využití těchto poznatků při realizaci ČOV s membránovou technologií. Následně byl prezentován aplikační potenciál MBR technologie v rámci intenzifikace stávajících ČOV, uvedeny obecné zásady dimenzování MBR a zmíněny konstrukční předpoklady při výstavbě MBR. Na příkladu příkladových studií byly dokumentovány rozhodující výhody MBR technologie jako např. stabilní kvalita odtoku a jeho hygienizace, nízké nároky na zastavěnost a možnost čištění biologicky obtížně rozložitelných látek.
Přednáška Ing. Vilíma seznámila s konfigurací ČOV Benecko-Štěpanická Lhota, která je největší ČOV s MBR technologií v ČR a s rozhodujícími důvody, které vedly k intenzifikaci stávající ČOV právě technologií MBR. Byly prezentovány provozní výsledky za více než jednoleté období zkušebního provozu včetně bilance provozních nákladů. Právě na srovnání provozních nákladů byly zmíněny výhody technologie mechanického čištění membrán, testované na jedné ze dvou linek ČOV Benecko.
Poslední přednáška (Ing. Dvořáka) byla zaměřena na problematiku anaerobních MBR zahrnující popis základních odlišností od „klasických“ aerobních MBR, seznámení s principy, přednostmi a nevýhodami a variantami technologického uspořádání. Byly představeny membránové moduly pro AnMBR a nastíněn aplikační potenciál, spočívající zejména v čištění problematických, toxických průmyslových odpadních vod.

Po seznámení s konfigurací a výsledky provozu ČOV Benecko-Štěpanická Lhota proběhla exkurze přímo na ČOV, kde byli účastnící semináře detailně seznámeni s provozem MBR technologie včetně ukázky prvků měření a regulace a jejich využití pro efektivní řízení ČOV s MBR technologií.

Prezentace ke stažení:

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *