K pojmu zařízení podle § 38 odst. 1 vodního zákona

Pojem „zařízení“ užitý v ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona k definici odpadních vod nezahrnuje jen stroje a technologické prvky, ale i plochy k zajištění určité lidské činnosti (potřeby). Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2011, čj. 5 As 49/2010-82 (www.nssoud.cz) I. Pojem „zařízení“ užitý v ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona k definici odpadních vod …

Source: enviweb.cz – voda

  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *