K charakteru vodních děl ve smyslu veřejnoprávním a soukromoprávním

Vodní díla definovaná ustanovením § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou stavbami podle tohoto předpisu, obdobně jako mohou být jiná díla stavbami podle jiných právních předpisů z oboru veřejného práva. Stavba ve veřejnoprávním pojetí představuje pojem, který není totožný s pojmem stavby ve smyslu soukromého práva, …

Source: enviweb.cz – voda

  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *