Jak se dešťová voda dotýká stavebníků

Přemýšlíte, jak doma efektivně šetřit? Chystáte stavět či rekonstruovat váš dům? A jak jste na tom s využitím dešťové vody. Jste připraveni jí opětovně navracet přírodě? Bude vaše řešení postačující pro kolaudační komisi? Víte, na co všechno, byste se měli předem připravit?

Nároky na bydlení každého z nás rostou nejen s věkem, ale i s dobou ve které žijeme. Z pohledu rušné civilizace 21. století se kritéria značně zvyšují, často jde o propojení zdánlivě nemožného, přesto se slova jako energeticky soběstačný a ekologicky šetrný stávají více než moderním slovním spojením. Tradiční, a to nejen z pohledu verbálního, pro nás proto v tomto směru zůstává například hospodaření s dešťovou vodou (HDV) na našem pozemku, které funguje už mnoho generací. I když dešťová voda na rozdíl od té kohoutkové není pitná, doma ji můžeme dobře zužitkovat. Právě opětovným navrácením dešťové vody nově i do městských aglomerací čím dál tím víc stoupá její neodmyslitelná hodnota. Přesto je dešťová voda stále vnímána mnohými z nás jako velký problém a to nejen v době, kdy řešíme rekonstrukci či stavbu domu.

Proč řešit každou dešťovou kapku?

Srážky, tj. dešťová voda a voda vzniklá táním sněhu, patří v České republice k obvyklým jevům jejich množství a intenzita kolísá s daným obdobím a místem, kde jejich úhrn měříme. Při jejich dopadu na zatravněné a zalesněné plochy se většina vody vsákne či se její odtok výrazně zpomalí. Těchto míst však stále více či méně ubývá a dochází tak negativnímu ovlivnění přirozeného koloběhu vody. Města rostou rychleji, než se předpokládalo a jak se na kanalizaci připojují nové a nové plochy, nestačí již za deště odvádět všechnu vodu. Kapacita městských kanalizací je tak nedostačující a dochází pak k nečekaným pohromám, jako je vyplavení obce, vylití řeky z koryta a s tím související majetkové škody. Ve finále na problém doplatí i ten, kdo ho nezpůsobil, například vlastník starého domu přímo v jeho centru. Problém totiž často způsobuje například nová zástavba na okraji měst, která přetěžuje kanalizaci.

Zajímavosti:

 • Až 50 % spotřeby pitné vody v domácnostech, lze nahradit užitkovou vodou bez jakéhokoliv snížení našeho komfortu.
 • Roční srážkové úhrny kolísají na území ČR mezi 410 a 1700 mm. Na většině území je roční srážkový úhrn 600 – 800 mm. Za rok tedy můžeme ze šikmé střechy (z pálených tašek) domu o zastavěné ploše 100 m2 získat průměrně přes 52 tisíc litrů vody (pro srovnání – jeden občan ČR průměrně spotřebuje ročně asi 33 tisíc litrů pitné vody, tato voda by tedy mohla pokrýt spotřebu užitkové vody více než tří lidí.
 • K instalaci nádrže pro akumulaci a využití dešťové vody v individuální výstavbě není třeba zvláštní povolení. Podle

  Jak bude reklama vypadat?
  -
  Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
  Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *