Generální ředitel PVK P. Mrkos o Smart Water integrity Management

„V rámci SWiMu (Smart Water integrity Management) se nám podařilo intergrovat celkem 10 různých oblastí vodohospodářského řízení a díky tomu jsme zefektivnili fungování celého systému. Máme lepší přístup k informacím, můžeme lépe komunikovat s jednotlivými prvky systému a díky tomu je naše reakce daleko rychlejší. Výstup je navíc k dispozici nejen nám, ale také externím uživatelům – zákazníkům – například ve formě mapy havárií s informacemi o aktuálním stavu. To, co je hmatatelné, je jednak centrální dispečink, který prošel rekonstrukcí, a pak systém informování odběratelů. Na webových stránkách je na SWiM napojený i systém zveřejňování informací o haváriích, plánovamých odstávkách a nově i náhradním zásobování.

Dispečeři řídí distribuci pitné vody. Sledují stavy vodojemů. Řídí natékání vody do vodojemů podle potřeb zásobování. Systém je schopen automaticky řídit nastavení hladiny vodojemu – tedy podle odběru řídit nátok do vodojemu tak, aby hladina bylo konstantní. Dále systém sleduje stavy čerpacích stanic na vodovodní i stokové síti. Např. během dešťů, kdy dochází k nouzovým stavům na stokové síti, např. k zahlcení. Dispečer vidí situaci v systému a je schopen ihned reagovat.

Informace jsou zavedeny do GISu (Geografický informační systém) a výstup se automaticky zobrazí na webových stránkách zákazníkům a jsou rozeslány zprávy SMS Info zákazníkům v příslušné lokalitě. Paralelně se aktivuje náhradní zásobování pitnou vodou – cisterny a voznice. V autech jsou GPSky, dispečer tak přesně vidí, kde jsou cisterny a voznice umístěny.“ popisuje generální ředitel PVK P. Mrkos nový systém Smart Water integrity Management ve společnosti.

Celý rozhovor s generáním ředitelem společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) Petrem Mrkosem o novém systému SWiM (Smart Water integrity Management), umělé inteligenci a budoucnosti vodárenských systémů čtěte na Vodarenstvi.cz ZDE.

Zdroj: Vodarenstvi.cz

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *