Daniel Mattas: Výpočet průtoku v otevřených korytech

Práce si proto klade za cíl poskytnout čtenáři vodítko pro co možná optimální volbu výpočetního postupu a zejména pro co možná spolehlivou volbu součinitele drsnosti. Zejména jde o výpočty říčních tratí, které se sice v současné době úspěšně počítají pomocí řady matematických modelů, ovšem i matematické modely vyžadují jako jeden z parametrů zadání hydraulické drsnosti. Proto práce uvádí i základní teoretické poznatky z oboru hydrauliky otevřených koryt a také stručný přehled zabývající se základem hydrometrických prací v terénu, nutných pro stanovení součinitele drsnosti, a jejich vyhodnocením.

Dokument ke stažení:

Kniha ke stažení (Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.)

Zdroj: VÚV TGM, v.v.i.

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *