Co ukázalo sledování výskytu farmak na ČOV České Budějovice

V čistírnách odpadních vod se z vod přiváděných kanalizací technologicky odstraňují závadné látky. Zvláštní pozornost se věnuje tzv. prioritním škodlivinám, mezi něž patří i farmaka…Likvidace reziduí některých léčiv by si však vyžádala zařazení dalšího, ovšem ekonomicky značně náročného stupně čištění. Počty a rozmanitost závadných látek, které se do odpadních vod dostávají, jsou obrovské …
Source: enviweb.cz (ČOV)  


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *