Cesta k efektivnějšímu využívání vody

Průměrný Evropan spotřebuje přibližně 130 litrů vody za den. Se spotřebou vody souvisí také ztráty vody v trubní síti, které se v Evropě výrazně liší. Na základě testovacího vzorku (benchmarking data) činí průměrné ztráty okolo 8,5 m3 na km trubní sítě za den. Takové ztráty jsou významné zejména v oblastech s nedostatkem vody. Z hlediska efektivity čištění odpadních vod data ukazují, že větší čistírny vykazují menší množství vypouštěných nutrientů než menší čistírny odpadních vod.

Znečištění nutrienty přispívá k eutrofizaci vod, která může vést až ke vzniku tzv. mrtvých zón s nedostatkem kyslíku pro život v mořích, jezerech a řekách. Čím dál více pozornosti se dostává spotřebě energie při výrobě a distribuci pitné vody a při čištění odpadních vod, která na základě přibližného výpočtu činí celkem 5,5 % celkové spotřeby energie v domácnostech. Taková jsou klíčová sdělení vyplývající z publikace Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ‚Performance of Water Utilities beyond Compliance‚, která vyšla v květnu 2014 a byla připravena ve spolupráci s dalšími čtyřmi evropskými sdruženími.

Key findings:

  • The volume of water lost due to leaks and other unbilled water use varies hugely across Europe. For example, data from Germany, Denmark, France and Sweden showed average values from 1 to 10 m3 from every kilometre of pipe every day. In a separate assessment, average distribution losses were around 8.5m3/km/day, according to benchmarking data from 32 large utilities serving around 75 million people across Europe. Such losses are particularly important in water-scarce areas.
  • Waste water treatment is more effective in larger treatment plants, the data shows. Larger plants released relatively lower levels of nutrient emissions compared to smaller facilities. Nutrient pollution causes eutrophication, which is leading to oxygen-free ‚dead zones’ in seas, lakes and rivers.
  • Producing, transporting and treating water all require energy. Urban water management uses approximately 5.5 % of households‘ overall electricity consumption, which is the equivalent of each person constantly running a 10 W light bulb. This does not include the management of industrial wastewater or storm-water run-off.

Tato publikace přišla krátce po závazku Evropské komise zlepšit transparentnost a závazky dodavatelů vody poskytnout občanům přístup k srovnatelným datům za klíčové ekonomické a technické oblasti. Tento závazek je odezvou na návrh Evropské občanské iniciativy, kdy více než jeden milion lidí podepsalo petici požadující „právo na vodu“. Cílem je pomoci EU dosáhnout jejího cíle využívat vodní zdroje efektivněji. K dispozici je množství informací o tom, zda dodavatelé a státy plní legislativní závazky. Méně informací, avšak důležitých pro zlepšení efektivnosti využívání vod, je v oblastech plýtvání s vodou, spotřeby energie k čištění vod apod. Uvedené příklady zdůrazňují potřebu sjednocení dat, která budou srovnatelná na evropské úrovni, aby je bylo možné vyhodnotit indikátory, které pak podpoří efektivnější využívání zdrojů a „koncept zelené ekonomiky“.

Zdroj: CENIA

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *