Českápozice: Kanál Dunaj – Odra – Labe: Je legitimní se o něj pokusit?

Vyjdeme-li z předpokladu, že případné narušení ekosystému lužních lesů lze alespoň částečně vyvážit ekonomickým přínosem pro obyvatelstvo, zůstává otázkou, jak do bilance projektu DOL započítat případnou degradaci ekologicky hodnotného území. A na druhé straně, jak zakalkulovat nepřímé benefity vodní dopravy, například nízkou energetickou náročnost či relativní bezhlučnost? Zdá se téměř nemožné jednoznačně stanovit, které nepřímé proměnné do kalkulací rentability průplavního projektu zahrnout. Podobně obtížné bude nalézt způsob, jak takovou věc provést. Nicméně, je legitimní se o to pokusit – což učiní i plánovaná studie proveditelnosti. Její výsledek ale bude nepochybně značně odvislý od zvolené metodiky a výběru zohledněných faktorů. Více ZDE

Ministerstvo dopravy ČR vyhlásilo veřejnou zakázku „Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe“. Předpokládaná cena zakázky je 25 000 000 Kč, přičemž předpokládaný termín splnění je stanoven na prosinec 2015. Předmětem zakázky je zpracování studie jejímž účelem je prověření dopravní, vodohospodářské, energetické a rekreační funkce. Cílem studie je doložení ekonomické efektivity vodního koridoru. Studie proveditelnosti bude řešit jednotlivé technické, organizační a finanční aspekty ve variantách, přičemž tyto varianty budou kvantitativně i kvalitativně porovnány. Projekt obřího vodního díla, které by mohlo spolykat až 400 miliard korun, oživil současný ministr v demisi Zdeněk Žák.


Zdroj: Třetíruka.cz (9.12.2013)

Zdroj: Českápozice

Source: tretiruka.cz (vodní zpravodajství

    


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 30 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *