Co je nutné vědět při nakládání a ohlašování kalů z ČOV

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Na základě častých dotazů od našich zákazníků při vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady bychom rádi v tomto článku zodpověděli otázku, jak nakládat a postupovat při ohlašování upravených i neupravených kalů z ČOV.Nejprve je nutné vědět, co je to ,,upravený kal“ a co je myšleno ,,použitím kalu“. Z definice zákona o odpadech č…. … Source: enviweb.cz       

Priorita představuje nové dotační výzvy a úspěšné projekty

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) V únorovém vydání se dočtete o čtyřech nových dotačních výzvách…Stovky milionů korun jsou připraveny na ochranu přírody a také třeba na zeleň ve městech a obcích. Pokud chcete mít ve vašem okolí hezčí park nebo alej, řekněte si o evropské peníze z Operačního programu Životní prostředí. O miliony korun na čistší vodu se nestyděly požádat stovky… … Source: enviweb.cz       

O poslední peníze z EU fondů na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody byl rekordní zájem

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP), které nabídly obcím a městům finanční podporu na zlepšení vodohospodářské infrastruktury. O evropské dotace byl obrovský zájem, který téměř třikrát převýšil stanovenou alokaci. Za tři měsíce obdržel Státní fond… … Source: enviweb.cz       

Internetová aplikace ČISTÍRENSKÉ KALY

By jlhotsky Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., zpracoval internetovou aplikaci ČISTÍRENSKÉ KALY, která poskytuje výzkumné poznatky o průměrné produkci kalů ČOV, technologickém zabezpečení jejich zpracování a vymezení vhodných ploch pro jejich aplikaci. Prezentované výsledky vznikly v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky č. TD03000135 „Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů“. Source: vakinfo.cz       

Moldavská delegace se v ČR seznámila se způsoby čištění odpadních vod

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Koncem listopadu proběhla na několika místech v ČR návštěva moldavské delegace v souvislosti s projektem Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod financovaného Českou rozvojovou agenturou. Práce v rámci projektu jsou zaměřeny na pomoc Moldavsku, a to s přijetím a aplikací evropské směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a… … Source: enviweb.cz       

Hlášení o použití upravených kalů na zemědělské půdě

Upozorňujeme provozovatele zařízení na použití upravených kalů, kteří mají povinnost ohlásit provoz zařízení do 30. 11. 2017, že došlo k nasazení nové verze formuláře F_ODP_ZARIZENI, na kterém je již možné ohlásit provoz zařízení na použití upravených kalů za účelem získání IČZ (identifikačního čísla zařízení) od příslušného krajského úřadu. … … Source: enviweb.cz       

Nové dotační výzvy MŽP: O DČOV byl obrovský zájem, MŽP dá dvojnásobný objem peněz

Oblíbené dotace na domovní čistírny odpadních vod se vrací…Po úspěchu předchozí výzvy uvolňuje Ministerstvo životního prostředí na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domácích čistíren dvojnásobnou částku, celkem 200 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Dalších 50 milionů nabídne na další oblast, která je velmi… … Source: enviweb.cz       

Mezinárodní sympozium věnované anaerobní mikrobiologii

Liblice hostí pracovní setkání odborníků na anaerobní mikrobiologii. International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM) je už desáté z řady úspěšných sympozií zaměřené na studium mikroorganismů, jejichž energetický metabolismus je postavený na prostředí s nízkým či žádným obsahem kyslíku. Tyto mikroorganismy jsou důležité nejen v průmyslové výrobě, fermentaci, zpracování biomasy či pro … Source: enviweb.cz