Stanovisko SOVAK ČR ke kvalitě surové vody pro výrobu vody pitné

By redakce Kvalitu povrchových či podzemních vod a její upravitelnost na vodu pitnou lze posuzovat z mnoha hledisek a řady vybraných ukazatelů. Každá ze sledovaných látek, kterou jsme v současné době schopni ve vodách analyzovat, má různý původ a dopad na proces úpravy surové vody na vodu pitnou a použité technologie. Source: vakinfo.cz       

Média a sociální sítě šíří nesmysl. Soused si z příkazu státu pro vodu na váš pozemek chodit nebude

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Zcela zkreslené informace v médiích o jakémsi znárodňování studní zcela důrazně odmítáme. V tuto chvíli ještě nedokončený návrh novely tzv. vodního zákona, který připravuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, v žádném případě s podobnými postupy a přístupy nepočítá. Pracovní znění navrhuje vytvoření komisí… … Source: enviweb.cz       

Hospodaření s dešťovou vodou a zeleň Hamburku a Kodaně

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Severoněmecký Hamburk a dánská Kodaň – cíle další exkurze v rámci projektu Počítáme s vodou – patří mezi města s nejsystematičtějším a nejkoncepčnějším přístupem k adaptaci na změnu klimatu.S tím jderuku v ruce také hospodaření s dešťovou vodou a otázka zeleně a jejího systému v rámci sídla. Obě města překotně rostou, což nutně znamená navyšování… … Source: enviweb.cz       

Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2017

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Publikace vydávané Ministerstvem zemědělství k problematice vodního hospodářství a vodovodů a kanalizací v roce 2017Předkládají informace z ročního zpracování dvou statistických výkazů – VH8b-01 o vodovodech a kanalizacích a VH8a-01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody. Na stránkách Českého statistického úřadu jsou k dispozici ke stažení ve… … Source: enviweb.cz       

Vodovody a kanalizace Pardubice vypouštěly do Velké strouhy odpadní vody s nadlimitním obsahem zinku

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Provozovatel Biologické čistírny odpadních vod Pardubice vypouštěl nedostatečně vyčištěné odpadní vody do toku Velká strouha. ,,V září a říjnu 2017 byly překročeny maximální limity… … Source: enviweb.cz       

Masokombinát z Poličky vypouštěl nedostatečně vyčištěné odpadní vody

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu sto tisíc korun společnosti MASO UZENINY POLIČKA, a.s. Masokombinát více než rok vypouštěl z čistírny odpadních vod svého závodu v Kamenci u Poličky nedostatečně vyčištěné odpadní vody do vod povrchových. Od počátku ledna 2017 do konce ledna 2018 tak… … Source: enviweb.cz       

17. červen – Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha stanovila OSN na den 17. června. Jedná se o jeden z mezinárodních dnů, řešící biosféru a životní prostředí naší planety, konkrétně boj proti suchu a desertifikaci, mezinárodním dnem se stal od roku 1994. Hlavním cílem světového dne boje proti desertifikaci je zvýšení povědomí veřejnosti o mezinárodní… … Source: enviweb.cz       

Kvalita koupacích vod v Evropě

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala 29.5.2018 zprávu o kvalitě vod na evropských plážích a koupalištích za rok 2017. Ze zprávy vyplývá, že voda v 85 % sledovaných evropských lokalit ke koupání splňuje ty nejvyšší a nejpřísnější evropské normy pro výbornou kvalitu vody. To znamená, že se v nich téměř nevyskytují žádné znečišťující… … Source: enviweb.cz       

Obce dostanou peníze na zajištění pitné vody, tisíce dětí vyjedou do přírody

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Desítky milionů korun pomohou obcím zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro obyvatele…Podpora míří také na ozdravné pobyty pro děti a další projekty, které zkvalitní život v obcích. Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil dotace pro více než čtyři stovky projektů. Dokončený hydrogeologický vrt, foto: archiv SFŽP ČR Úspěšní žadatelé se tak… … Source: enviweb.cz