2. únor – Světový den mokřadů

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Světový den mokřadů je mezinárodní významný den, jehož oslavy připadají každý rok na 2. února. Oslavou tohoto dne si připomínáme datum přijetí Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva) dne 2. února 1971 v íránském městě Ramsar na břehu Kaspického moře. Světový den mokřadů byl poprvé slaven v roce 1997. Od té doby … … Source: enviweb.cz       

O poslední peníze z EU fondů na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody byl rekordní zájem

By jlhotsky Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP), které nabídly obcím a městům finanční podporu na zlepšení vodohospodářské infrastruktury. O evropské dotace byl obrovský zájem, který téměř třikrát převýšil stanovenou alokaci. Source: vakinfo.cz       

Inventura zásob vody v Podyjí

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Vláda chce mít jasno v tom, zda Česko v příštích desetiletích nepostihne nedostatek vody. Kabinet naplánoval mimořádný projekt, který má za úkol spočítat zásoby povrchové i podzemní vody a ukázat, co s nimi může provést změna klimatu. Odborníci začnou sbírat data o vodě z povrchu, půdy i podzemí v Podyjí, které je suchem nejvíce postiženou oblastí. S… … Source: enviweb.cz       

Zálohovým systémem na nápojové PET obaly v České republice se zabývá nově vzniklá pracovní skupina

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) V rámci České republiky se jedná o vůbec první aktivitu směřující ke zhodnocení současného systému a nastavení dílčích akčních kroků vedoucích k naplnění principů cirkulární ekonomiky v této oblasti… Zanalyzovat, vyhodnotit a zefektivnit systém sběru a recyklace PET lahví. To je hlavní cíl nového společného projektu společnosti Karlovarské minerální vody,… … Source: enviweb.cz       

Internetová aplikace ČISTÍRENSKÉ KALY

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., zpracoval internetovou aplikaci ČISTÍRENSKÉ KALY, která poskytuje výzkumné poznatky o průměrné produkci kalů ČOV, technologickém zabezpečení jejich zpracování a vymezení vhodných ploch pro jejich aplikaci. Prezentované výsledky vznikly v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky č. TD03000135… … Source: enviweb.cz       

Na Nový rok nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Účelem novelizace byla především transpozice směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6…. … Source: enviweb.cz       

Výsledky kontrol dodržování vodního zákona České inspekce životního prostředí: pokuty pro vinaře, provozovatele lyžařských areálů, zpracovatele brambor a galvanovnu a také až 1,7 mil Kč za nelegální odběr vody

By jlhotsky Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Brně se v uplynulých třech letech zaměřili na kontroly jihomoravských vinařů. Zjišťovali, zda při výrobě vína dodržují vodní zákon. Téměř třetina ze všech kontrolovaných ho však porušila. V uplynulé lyžařské sezóně pak Česká inspekce životního prostředí provedla kontroly dodržování podmínek pro odběry povrchových a podzemních vod v 49 lyžařských střediscích. Také zde třetina provozovatelů porušila vodní zákon. Za nepovolený odběr podzemních vod Česká inspekce životního prostředí uložila pokuty ve výši 1 762 125 Kč obci Tršice a 600 000 Kč organizaci Městské služby Ústí nad Labem… více..

Novým ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM se od 1. ledna 2018 stane Tomáš Urban

By redakce Praha, 15. prosince 2017 – Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Tomáš Urban tak ve funkci vystřídá dlouholetého ředitele Marka Riedera, který od letošního podzimu vede Český hydrometeorologický ústav. Nového ředitele uvede ministr Richard Brabec do funkce 2. ledna 2018. Source: vakinfo.cz       

Zpracovatel brambor z Heroltic na Jihlavsku dostal pokutu 250 tisíc korun za nelegální vypouštění odpadních vod

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 250 tisíc korun společnosti EURO AGRAS, s.r.o., která v Herolticích na Jihlavsku zpracovává brambory. Minimálně od roku 2015 firma bez platného povolení vodoprávního úřadu vypouštěla odpadní vody z mytí a vaření brambor do povrchových vod Heroltického potoka. Porušila tím… … Source: enviweb.cz       

Rybáři chtějí budovat nové rybníky a sádky

Celkem přišlo v 11. výzvě Operačního programu Rybářství 168 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno 283,5 milionu korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury, za které mohou například vybudovat či odbahnit rybníky nebo si pořídit nové sádky a líhně. Proto ministr zvedl podporu na tyto investice ze 120 milionů… … Source: enviweb.cz