Semináře poradí, jak bojovat se suchem a povodněmi

Na seminářích budou představena vhodná řešení, jak předcházet suchu, vzniku povodní, jak zajistit dostatek pitné vody v obcích nebo výhody čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren. Připraveny jsou i další praktické informace o nabídce dotací z Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR poradí, kde a … Source: enviweb.cz       

Květnová Priorita představuje Dešťovku

Aktuální vydání Priority seznamuje čtenáře s parametry nového dotačního programu Dešťovka, který českým domácnostem nabízí jedinečnou příležitost získat dotaci na efektivní využívání dešťové vody a recyklaci vody z koupelen. Měsíčník Priorita dále nabízí informace o nové službě Státního fondu životního prostředí ČR, který žadatelům z Operačního programu Životní prostředí, jež mají uzavřenu hlavní … Source: enviweb.cz       

Spláchněte to Dešťovkou! Příjem žádostí startuje už za 11 dní, lidem pomůže nový seznam obcí v suchých oblastech

V pondělí 29. května 2017 odstartuje revoluční celorepublikový dotační program pro boj se suchem – Dešťovka s dotací na hospodaření s dešťovou vodou až 50 procent…Lidé mohou získat dotaci na nádrže zachycující dešťovou vodu k využití na zálivku i ke splachování nebo na přečištění a využití šedé vody v domácnostech. Základní a nejjednodušší systém, tj. pořízení nádrže na dešťovou vodu s využ … Source: enviweb.cz       

Na Vltavě letos opět přivítají vodáky originální vratné kelímky

Servis pro vodáky se rozšiřuje. Na čistotě u řeky se mohou sami podílet… Jedu vodu, ekologický projekt ochrany Vltavy před znečišťováním návštěvníky na nejfrekventovanějším úseku vodácky mimořádně populární české řeky, bude letos pokračovat. Zálohované vratné kelímky, které se staly jeho symbolem, získají nový design a na trase přibudou místa, kde si je budou moci vodáci za padesátikorunovou zá … Source: enviweb.cz       

Chcete seminář i ve vaší obci?

Dozvěděli byste se rádi více o programu Nová zelená úsporám, o kotlíkových dotacích či o novém programu Dešťovka? Napište nám a přijedeme i za vámi. Státní fond životního prostředí ČR pořádá v průběhu roku 2017 semináře po celé České republice, na kterých informuje o dotacích určených pro domácnosti, díky nimž mohou majitelé rodinných domů výrazně ušetřit. Pokud máte zájem a rádi bys … Source: enviweb.cz       

Odborníci se shodují: chytrá řešení a technologické inovace jsou jedinou cestou ze suché krize

Hlavním tématem, které rezonovalo letošní mezioborovou konferencí Voda základ života 2017, byla přístup k vodě ve městech a šedá vodaOdborníci se shodli, že problematika hospodaření s vodou v městech a na zastavěných plochách se opírá nejen o nové technologie a přístupy v urbanizaci, ale především v edukaci veřejnosti. Druhý ročník zasedání pořádala stejnojmenná nezisková organizace Vod … Source: enviweb.cz       

Školáci se pomocí barev vypořádali s odpadními vodami

Tisícovka dětí ze základních škol, nižších tříd víceletých gymnázií a kroužků se zapojila do tradiční výtvarné soutěže Za tajemstvím čisté vody, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. Pořádá se vždy u příležitosti Světového dne vody. Letošní téma znělo: „Wastewater – odpadní voda“. Do soutěže se ještě může zapojit veřejnost a vybrat nejhezčí obrázek na Facebooku Ministerstva zeměděl … Source: enviweb.cz       

Vodou se snaží šetřit 86 % Čechů, většina kvůli úspoře peněz

Společnost Ipsos zpracovala pro projekt Voda základ života exkluzivní průzkum zaměřující se na to, jak obyvatelé České republiky vnímají problematiku sucha a šetření vodou. Sucho začíná vnímat jako problém už 76% populace. Hlavním výstupem zmiňovaného průzkumu, je zjištění, že si Češi problém možného nedostatku vody uvědomují. Vodou se většina z nich snaží šetřit a otázku sucha vnímají jako … Source: enviweb.cz       

Jak proběhl druhý ročník akce Čistá řeka Berounka

Druhý ročník akce ,,Čistá řeka Berounka“ se letos konal v sobotu 22. dubna při příležitosti Dne země za výrazně chladnějšího počasí, než loni. Velký počet přihlášených dobrovolníků to odradilo a o to náročnější byl úklid pro ty, kteří se do čištění i tak zapojili. V sobotu ráno panovala i přes vytrvalý déšť dobrá nálada a po rozdělení materiálu se všichni vydali po proudu řeky Berounky. Někdo … Source: enviweb.cz       

Finalisté soutěže Za tajemstvím čisté vody

Přehled nominovaných prací do finále 11. ročníku soutěže Ministerstva zemědělství k Světovému dni vody 2017. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž Za tajemstvím čisté vody u příležitosti Světového dne vody 2017. Jedná se již o 11. ročník soutěže, která se snaží dětem přiblížit vodu a její význam pro život člověka. Tématem letošního roku bylo „Wastewater“, tj. odpadní voda. Děkujeme … Source: enviweb.cz