Fotosoutěž: pošlete své nejlepší fotografie s vodní tematikou

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Co vás napadne, když začnete přemýšlet o vodě? Dokážete to zachytit na fotografii? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vás vyzývá k zaslání vašich nejpůsobivějších snímků do fotografické soutěže s vodní tematikou nazvané WaterPIX. Nejlepší příspěvky obdrží finanční ocenění. Voda se vyskytuje všude – od nejmenších buněk v našem těle po… … Source: enviweb.cz       

Novela vodního zákona prošla třetím čtením ve Sněmovně

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Obce nebudou mít příjem z poplatků za odběr podzemní vody. Lidé budou muset dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod až od roku 2021. Komunální čističky dál budou moci přijímat odpadní vodu od firem. Schválila to Sněmovna v rámci novely vodního zákona, kterou nyní dostane k projednání Senát. Sněmovna také umožnila nově zřizovat stanové… … Source: enviweb.cz       

Čistírenský kal odtékal přímo do Dřetovického potoka. Padly dvě pokuty za celkem 600 tisíc

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Pokuty v celkové výši 600 tisíc korun uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu (OI) Praha Statutárnímu městu Kladno (300 tisíc) a Technickým službám Hostivice (300 tisíc) za porušení vodního zákona. Toho se dopustily tím, že do retenční nádrže Dříň, která je součástí stokové sítě průmyslové zóny Kladno – východ, uložily cca 230 m3 přebytečného kalu… … Source: enviweb.cz       

Dny otevřených dveří na vodních dílech Povodí

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Den otevřených dveří na vodních dílech Povodí Ohře, státní podnik eAGRI > Voda > Novinky celý článek Den otevřených dveří na vodních dílech Povodí Ohře, státní podnik – VD Horka eAGRI > Voda > Novinky celý článek Den otevřených dveří na vodních dílech Povodí Ohře, státní podnik – VD Křímov eAGRI > Voda > Novinky celý článek … Source: enviweb.cz       

Ve výkrmně jatečných prasat nelegálně odebírali podzemní vody a nekontrolovali vypouštěné odpadní vody. Od ČIŽP dostali pokutu 350 tisíc korun

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Olomouci uložili pokutu 350 tisíc korun společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. Ta ve své výkrmně jatečných prasat v obci Paseka na Šternbersku odebrala celkem 11 339 metrů krychlových podzemních vod nad rámec povolení. Neprováděla také analýzy vypouštěných odpadních vod, které vypustila s… … Source: enviweb.cz       

Tříletý dotační plán nabídne obcím 8 miliard korun

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) V nejbližších letech půjdou na ochranu životního prostředí miliardy korun z národních zdrojů…Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR představilo tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky. Obce, města a další žadatelé tak získají praktické vodítko, podle kterého si budou moci své… … Source: enviweb.cz       

Voda – Výklad MZe č. 15

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Lhůta pro oznámení nesouhlasu vlastníků pozemků s přechodem vlastnictví podrobného odvodňovacího zařízení ve vlastnictví státu umístěného na cizím pozemku [k § 126 odst. 3 vodního zákona] stáhnout soubor … Source: enviweb.cz       

Světový den vody: Staráme se o to, aby voda v krajině zůstávala a byla co nejčistší

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Na dvaadvacátý březen připadá již tradičně Světový den vody. Připomíná nám vodu jako nenahraditelný zdroj života na zemi, který je nutné chránit, stejně jako je nutné přistupovat šetrně i k jejím zdrojům. Zaměření letošního Světového dne vody ,,Nature for water“ úzce souvisí s tím, o co se od počátku své existence zasazuje i Státní fond životního… … Source: enviweb.cz       

22. březen – Světový den vody

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Propagace agentur UN a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření…. … Source: enviweb.cz       

Komise reviduje legislativu zajišťující pitnou vodu v celé EU

By enviweb@enviweb.cz (www.EnviWeb.cz) Komise navrhla modernizovat legislativu, aby zaručovala kvalitnější pitnou vodu a snazší přístup k ní všude v EU… Návrh by měl usnadnit přechod na oběhové hospodářství a pomoci členským státům ke zdrojově efektivnímu hospodaření s pitnou vodou. … … Source: enviweb.cz