Pražské vodovody a kanalizace podpoří na SOŠ Jarov nový vodohospodářský obor

By Redakce PVK započaly spolupráci se Střední odbornou školou v Praze-Jarově. Ta od následujícího školního roku otevře nový učební obor „Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení“. Podle mluvčího PVK Tomáše Mrázka najdou absolventi uplatnění jak v Pražských vodovodech a kanalizacích, tak v jiných společnostech skupiny Veolia. Tříletý učební obor je zakončený závěrečnou zkouškou. Podmínkou přijetí uchazeče je ukončená povinná školní docházka a zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Během studia budou mít studenti možnost se naučit širokému spektru dovedností v oblasti vodárenství. Součástí výuky bude i bezplatný svářečský kurz. Další potřebné informace naleznete zde. Ilustrační foto Source: vodarenstvi.cz       

Navštivte poldr na Odře kousek za hranicemi s Polskem

By Redakce Zajímavé místo, které vybízí k podzimnímu výletu, se nachází jen několik kilometrů od Bohumína na polské straně hranice u řeky Odry, která kousek odsud přijímá vody Olše. Povodňová nádrž Buków pojmenovaná podle blízké obce byla vybudována v letech 1989-2002, její rozloha je 830 hektarů, dokáže pojmout až 53 milionů kubíků vody. V souvislosti s těžbou štěrku se rozloha poldru navíc průběžně zvětšuje. Poldr leží na území tří obcí – Gorzyce, Lubomia a Wodzislaw Slaski – a slouží jako jeden z hlavních systémů protipovodňové ochrany pro Raciborz, ale do jisté míry i pro Opole a Wroclaw. Význam poldru se… více..

Bývalá plynárna v Karlových Varech se zbaví kontaminované zeminy a dehtových vod

By Redakce Stát uhradí 180 milionů korun na likvidaci ekologických zátěží v areálu bývalé plynárny v karlovarské části Tuhnice. Lokalita patří společnosti innogy. Odpad vznikl v důsledku dlouhodobé výroby svítiplynu. Při zahájení odtěžení o tom informoval generální ředitel innogy Tomáš Varcop. Tuzemské plynárenství prošlo v roce 2002 privatizací. Před patnácti lety se Česko zavázalo, že likvidaci ekologických zátěží uhradí. Dekontaminace v Karlových Varech bude patřit k těm rozsáhlejším. Podle ředitele dceřiné společnosti innogy GrindServices, Pavla Kačera, půjde na západě Čech o odtěžení kontaminované zeminy a dehtových vod. V Tuhnicích se od roku 1867 vyráběl svítiplyn a tehdejší technologie neměly dostatečnou… více..

V Přerově ukončili výstavbu další protipovodňové ochrany

By Redakce Na nábřeží Dr. Edvarda Beneše v Přerově byla ukončena stavba dalšího prvku protipovodňové ochrany města. Doprovodný slavnostní akt proběhne ve středu 27. září od půl třetí odpoledne za přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky, generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka a primátora Přerova Vladimíra Puchalského. Práce začaly loni v červenci. Projekt nazvaný „Protipovodňová opatření v Přerově na nábřeží Dr. Edvarda Beneše“ je druhou součástí významné protipovodňové ochrany města i komplexu staveb v Pobečví. Co všechno opatření zahrnuje? Betonové nábřežní zídky, mobilní hrazení a hradidlovou komoru na kanalizační odlehčovací výusti. Investiční náklady byly vyčísleny na 12,7 milionu korun a projekt… více..

Generální oprava čistírny odpadních vod v Mrákově

By Redakce Největší investiční akce v historii čeká Mrákov na Domažlicku. Na rozsáhlou rekonstrukci čistírny bude potřeba několik desítek milionů korun. Podle starosty obce s tisícovkou obyvatel Josefa Janečka je mrákovská čistírna nejstarší v okrese, na akci je již připravený projekt i vydané územní rozhodnutí. O tom, že se čistírna převleče do nového kabátu, svědčí i fakt, že z té stávající zůstane jen oplocení. „Budeme čekat na vypsání nějakého dotačního titulu, protože jde o enormní finanční investici. Počítáme s náklady mezi 30 a 35 miliony korun. Podle projektu dosáhnou náklady zhruba 40 milionů, ale věříme, že díky výběrovému řízení se… více..

Stát chce investovat 42 milionů korun na zkoumání sucha

By Redakce Výzkumný ústav vodohospodářský TGM by měl vytvořit software, pomocí kterého by se vypočítávala aktuální hydrologická situace v ČR. Program by měl stát 42 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí materiál předloží vládě. Úkolem ústavu bude vytvořit mapu vodní bilance státu se zranitelnými oblastmi a online systémem pro webové prohlížeče, který bude informovat o množství vody v ČR. Program bude zahrnovat 200 nejvýznamnějších nádrží a převodů vody. Informace budou ze systému dostávat starostové, jednotlivá Povodí i občané. Podle ministerstva se jedná o unikátní systém, který zpracuje bilanční stavy vodních zdrojů v České republice každý týden. Ředitel ústavu Mark Rieder, který… více..

Ministerstvo životního prostředí podpořilo další projekty v rámci rozvoje vodohospodářské infrastruktury

By Redakce Několik obcí na Lovosicku získalo prostředky prostřednictvím Operačního fondu životního prostředí na vybudování nových kanalizací a čistíren odpadních vod. Největší podíl z podpory dostaly obce Podsedice a Velemín. Celková výše finanční podpory obcím na Lovosicku z OPŽP činí kolem 100 milionů korun. Nové centrální kanalizační sítě a čistírny odpadních vod vybudují v Podsedicích, Dobkovičkách a kanalizace bude dostavěna v Milešově. Rozsáhlé vybudování kanalizací zajistí významný přínos v oblasti zlepšení nakládání s odpadními vodami v regionu. Source: vodarenstvi.cz       

Česko chce do rozvoje vodní dopravy do roku 2023 investovat 14 miliard korun

By Redakce V pondělí 25. září bude vláda projednávat koncepci vodní dopravy. Materiál, který předložilo ministerstvo dopravy, obsahuje návrh prodloužení vltavské a labské vodní cesty na 338 kilometrů. Větší nákladní lodě by mohly nově proplouvat Prahou až do radotínského přístavu, na Labi by pak končily v Pardubicích. Sektor vodní dopravy potřebuje stabilizovat a zvýšit svoji konkurenceschopnost silniční a železniční dopravě. Počítá se také s rozvojem osobní lodní dopravy, která tvoří významnou součást turistického ruchu. Největší investici, čtyři miliardy korun, si vyžádá výstavba jezu v Děčíně. Na 3,5 miliardy korun by pak měly přijít úpravy Labe u Přelouče. Obdobná investice bude… více..

Opravená hráz rybníku ve Vernéřově u Aše zadrží i stoletou vodu

By Redakce Na Ašsku pokračuje oprava hráze vernéřovského rybníku. Stavební práce jsou v plném proudu a hotovo má být na konci letošního roku. Po rekonstrukci, jejíž náklady se vyšplhají na 4,5 milionu korun, udrží hráz až stoletou vodu. Opravou prochází také odtokové koryto. „Úpravy hráze jsou nutné kvůli tomu, že povodňové riziko pod hrází rybníka skutečně hrozí. Je způsobeno nedostatečnou kapacitou nyní upravovaného bezpečnostního přepadu nádrže a současně nedostatečnou bezpečností díla samotného rybníka. Opravou přelivu se zlepší protipovodňová ochrana obcí Vernéřov a Dolní Paseky,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Město na akci získalo dotaci ve výši 85 procent z… více..

Na Brněnské Riviéře začala rekonstrukce za 215 milionů korun

By Redakce Jedno z nejoblíbenějších rekreačních míst v Jihomoravském kraji projde rozsáhlou modernizací. Do konce května budou v bazénech instalovány nerezové vany, vzniknou nové atrakce. Oprava je nutná především vzhledem k havarijnímu stavu bazénů, ze kterých každý den unikalo až 200 metrů krychlových vody. Životnost nových bazénů je několik desítek let a k hlavním výhodám patří to, že není nutná téměř žádná jejich údržba a klesnou provozní náklady. Rekonstrukce se nevyhne ani filtrům a rozvodům vody. Atrakce vzniknou na Riviéře maximálně dvě. Architekti byli proti větším zásahům do podoby unikátního přírodního koupaliště. Součástí rekreačního areálu jsou tři bazény. Voda se… více..