agregátor

Co bude efektivnější pro boj proti suchu ve východních Čechách? Komplexní oprava sítě, nebo stavba nové přehrady? Zatím to vypadá na řešení v podobě modernizace 72 kilometrů dlouhého potrubí. Do konce listopadu má vzniknout ministerská studie, která se bude věnovat nejschůdnějším variantám. Postupná oprava páteřního přivaděče by si vyžádala 1,7 miliardy korun, přehrada na Zdobnici v Orlických horách až 11 miliard. „Přehrada je zbytečná. Rekonstrukce páteřní vodovodní sítě je nadregionální prioritou, na kterou musí přispět i stát, protože ta soustava je unikátní v celé republice. Navíc náklady na její opravy jsou oproti přehradě úplně směšné,“ upozornil ekolog a krajský zastupitel Martin Hanousek. Objevily se i názory z protipólu. „To, že přehradu Pěčín v tuto chvíli nepotřebujeme, ještě neznamená, že generace po nás ji v budoucnu rovněž nebudou potřebovat. Rekonstrukce, obnova a udržování stávající sítě vodárenské soustavy je povinností těch, kteří ji vlastní, a její oprava se s přehradou nevylučuje. Naopak mohou tvořit synergii,“ uvedl se krajský radní Karel Klíma. Proti nádrži se vyslovil i předseda lidovců a poslanec Pavel Bělobrádek. „Stavba přehrady je poslední řešení pro případ, že nebudou šetrnějším způsobem zajistitelné zdroje pitné vody pro období klimatické změny. Zbytečnou přehradu jistě nechceme.“ Se stavbou ale souhlasí poslanec SPD Zdeněk Podal nebo ministr [...]
Pá, Lis 24, 2017, Continue reading at the source
V Praze proběhl 1. ročník soutěže Chytrá města pro budoucnost. Zvláštní ocenění si z Prahy odvezly Ostravské vodárny a kanalizace za projekt Chytrý monitoring vodoměrů. Uznání si vysloužily především pro významný přínos pro hospodářství s pitnou vodou. Dalším projektem, který získal zvláštní cenu poroty, byl Architektonický návrh využívající trendy odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky z dílny společnosti LIKO-s. Program unikátně reaguje na aktuální globální trendy, jež souvisí se změnou klimatu s konkrétním řešením v praxi: zadržování vody, udržení zdravého prostředí a klimatu, hospodaření s vodou díky zeleným střechám, zeleným stěnám a vertikálnímu kořenovému čištění odpadních vod. Soutěž Chytrá města pro budoucnost si klade za cíl objevovat nové trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice. Soutěž Chytrá města pro budoucnost je první svého druhu v České republice a ke konci roku bude vyhlášen další ročník. Foto: www.smartcityinstitut.cz [...]
Pá, Lis 24, 2017, Continue reading at the source
V roce 2011 začala Pustá Polom na Opavsku realizovat stavbu čistírny odpadních vod a I. etapu splaškové kanalizace. Další etapu uvedla do pohybu až o šest let později. V roce 2015 se obci podařilo postavit alespoň část kanalizace z prostředků Moravskoslezského kraje. Letos podalo vedení Pusté Polomi další žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí na dokončení splaškové kanalizace. Tentokrát se jí finance podařily získat. Celkový objem prostředků na akci je 38 milionů korun. Z evropských fondů získá Pustá Polom dotaci ve výši 63,5 % uznatelných nákladů, zbývajících 14 milionů korun vyřeší formou úvěru. Zhotovitelem je firma Hydrospor a termín pro dokončení projektu byl stanoven na 29. června příštího roku. Společnost se specializuje na výstavbu inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci, rekonstrukci stávajících řádů, ručně i rypadly provádí zemní práce, zajišťuje rozbrušování vozovek a betonových ploch bouracím hydraulickým kladivem nebo vodárenské a instalatérské práce i projekční činnost v oblasti vodovodních řádů a přípojek. [...]
Pá, Lis 24, 2017, Continue reading at the source
Významnou akci pořádá Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava ve spolupráci s Fakultou stavebního inženýrství Technické univerzity v Košicích a uskuteční se od 28. do 30. listopadu v Ostravě. Konference se bude konat při příležitosti 40. výročí fakulty stavebního inženýrství a pokračuje na základě předchozích environmentálně zaměřených konferencích pořádaných technickými univerzitami a Slovenskou chemickou společností. Další série konferencí byla založena na potřebě expertů v regionu Visegrádské čtyřky, aby měli společnou platformu k výměně zkušeností a odborností o různorodých environmentálních tématech. Cílem nadcházející akce je zajistit globální platformu pro všechny výzkumníky a inženýry pocházející z akademického a průmyslového odvětví, představit jejich výsledky výzkumu a činnosti v oblasti základního a interdisciplinárního výzkumu environmentálních věd a technologií. Hlavní témata konference: – Management vod a odpadních vod – Kontrola znečištění vody a usazenin a náprava – Degradace půdy, zachování a náprava – Nakládání s odpady – Management krajiny – Udržitelné stavební materiály a technologie – Inovativní řešení klíčových stavebních materiálů – Analýza životního cyklu materiálů a konstrukcí – Ekologická kvalita vnitřního vzduchu Mnoho dalších informací v přiloženém odkazu zde. [...]
Pá, Lis 24, 2017, Continue reading at the source
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala novou publikaci zaměřenou na znečištění evropských vod, na jejímž vzniku se podíleli i zaměstnanci CENIA. Publikace obsahuje přehled hlavních znečišťujících látek (dusičnany, organické a další prioritní látky) a klíčových zdrojů emisí - zdrojů bodového znečištění (čističky městský odpadních vod),... ... [...]
Čt, Lis 23, 2017, Continue reading at the source
V poslední době se v médiích objevilo několik sdělení týkajících se výskytu pesticidů v podzemních vodách v ČR. ČHMÚ tímto sdělením upřesňuje uváděné informace. Sdělení odkazují na novou studii ČHMÚ, avšak ve skutečnosti se jedná o pravidelné shrnutí výsledků každoročního dlouhodobého monitoringu kvality podzemních vod, který ČHMÚ na... ... [...]
St, Lis 15, 2017, Continue reading at the source
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili už třetí pokutu, tentokrát 120 tisíc korun, společnosti CZ SVAZIKO VYŠKOV s.r.o. Firma ze své galvanovny ve Vyškově vypouštěla odpadní vody s vyšším znečištěním, než měla povoleno. Dopustila se tak porušení zákona o integrované prevenci. ,,Při kontrole jsme zjistili, že provozovatel... ... [...]
Út, Lis 14, 2017, Continue reading at the source
Klub českých turistů společně s Asociací turistických oddílů mládeže odstartoval 2. 10. 2017 kampaň, jejímž cílem je získat finance na realizaci vrtu na pitnou vodu pro valašskou roubenku Kusalíno. Roubenka je ve vlastnictví KČT, ale je využívána především dětmi a mládeží Asociace Tom. Kusalíno přichází v důsledku současných klimatických změn o jediný zdroj... ... [...]
Ne, Lis 12, 2017, Continue reading at the source
Publikace označovaná jako "Modrá zpráva" informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2016 a podává přehled o dlouhodobém vývoji vodního hospodářství ve sledovaných ukazatelích. Modrá zpráva je významná vodohospodářská ročenka, kterou společně připravuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí již 20 let. [...]
St, Lis 01, 2017, Continue reading at the source
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Olomouci uložili pokutu 1 762 125 korun obci Tršice. Ta více než rok bez povolení odebírala podzemní vody a používala je k zásobování občanů pitnou vodou. Porušila tak vodní zákon. [...]
St, Lis 01, 2017, Continue reading at the source

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *