agregátor

Moravskoslezští hygienici vydali varování před kvalitou vody v nádrži Baška. Ke koupání totiž není vhodná. Po posledním odběru a zkoumání vody zde hygienici objevili nadměrné množství toxických sinic. Koupání v nádrži se nedoporučuje zejména citlivým lidem, tedy dětem, těhotným ženám, alergikům nebo lidem s oslabeným imunitním systémem. V krajním případě mohou hygienici vyhlásit i zákaz koupání, který platil na přehradě loni na přelomu srpna a září. Lidé se ale mohou bez obav vykoupat například v nedaleké Žermanické přehradě. Ta si od hygieniků vysloužila nejvyšší ohodnocení. O něco hůře je na tom přehrada Olešná. Voda v ní je sice vhodná ke koupání, ale se zhoršenými vlastnostmi. [...]
Ne, Čvc 15, 2018, Continue reading at the source
Spolu se svatým Hostýnem a lokalitou na Trojáku představuje Tesák jedno ze tří hlavních turistických center Vsetínsko-Hostýnských vrchů. Vede přes něj páteřní silnice propojující sever a jih, případně východ a západ této malebné oblasti.V blízkosti tradiční turistické chaty Tesák leží také vodní plocha, o níž byste na první pohled netušili, že se jedná o přírodní památku Nádrž Tesák. Zarostlá betonová nádrž v nadmořské výšce 690 metrů o rozměrech 17 krát 33 metrů a maximální hloubce jeden a půl, jejímž původní účelem byla pravděpodobně protipožární ochrana a možná koupání, je místem výskytu chráněného čolka horského a čolka karpatského stejně jako dalších druhů obojživelníků. Populace čolků podle přírodovědců v daném biotopu dosahují až stovky jedinců. Jediným zdrojem vody pro nádrž jsou v současnosti srážky. Podle jejich četnosti tedy kolísá hladina vody v nádrži, která bývá málokdy zcela naplněna. Okolo nádrže bují několikametrový pás především náletových dřevin. Foto: Marek Síbrt PP Nádrž Tesák Nádrž Tesák Read More Nádrž Tesák Read More Nádrž Tesák Read More Nádrž Tesák Read More Nádrž Tesák Read More [...]
Ne, Čvc 15, 2018, Continue reading at the source
Projekt spočívá v nahrazení zastaralé parovodní sítě za úspornější horkovodní rozvody. Dokončení akce za 259 milionů korun je naplánováno na začátek roku 2020. Liberecká teplárenská síť zásobuje tepelnou energií více než 14 tisíc domácností převážně na městských sídlištích. Společnosti TENZA je dodavatelem investičních celků zejména v energetickém průmyslu. Zaměřuje se na výstavbu a rekonstrukce zdrojů tepla, elektřiny a tepelných rozvodů. K aktivitám společnosti patří také realizace vodohospodářských a inženýrských staveb. [...]
So, Čvc 14, 2018, Continue reading at the source
Podle hydroložky Eugenie Hančarové z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové je červenec specifický měsíc. Vyznačuje se totiž častými bouřkovými srážkami a prázdná koryta řek jeden měsíc nenaplní. Nejhůře je postiženo povodí Cidliny. „Protéká tu pouze patnáct procent dlouhodobého červencového průměru. Množství vody dost ovlivnilo, že v zimě nebylo moc sněhu, jehož tání by normálně doplnilo zásoby podzemních vod, které dotují toky,“ informovala Hančarová. Špatně jsou na tom obce v obce v okolí Hradce Králové, Jičína, Hořic a Chlumce nad Cidlinou. Chybí jim podzemní voda, kterou musí do některých míst dovážet. „Situace se od května nijak zvlášť nezměnila. Musíme dovážet cisternu do Liberku, části obce Hláska, ale jsme připraveni plnit vodojemy cisternou i v jiných obcích. Naštěstí hodně obyvatel Rychnovska je na dovolených, takže spotřeba vody díky tomu klesla,“ uvedl zástupce vodovodů a kanalizací regionu Rychnovsko Josef Jansa. Situace se však nelepší ani na Jičínsku. „Do obce Doubrava vodu v cisterně dovážíme skoro dva měsíce. A tak to zůstane až do září. Další problémy jsou v okolí Nové Paky v obci Úbislavice. Tam jsme sice zahájili výstavbu vodovodu, ale letos jsme ještě naváželi vodu z hlavního vodojemu,“ sdělil ředitel Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín Richard Smutný. Kvůli nedostatku vody jednali v červnu zástupci [...]
So, Čvc 14, 2018, Continue reading at the source
Publikace vydávané Ministerstvem zemědělství k problematice vodního hospodářství a vodovodů a kanalizací v roce 2017Předkládají informace z ročního zpracování dvou statistických výkazů - VH8b-01 o vodovodech a kanalizacích a VH8a-01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody. Na stránkách Českého statistického úřadu jsou k dispozici ke stažení ve... ... [...]
Út, Čvc 03, 2018, Continue reading at the source
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Provozovatel Biologické čistírny odpadních vod Pardubice vypouštěl nedostatečně vyčištěné odpadní vody do toku Velká strouha. ,,V září a říjnu 2017 byly překročeny maximální limity... ... [...]
Po, Čvc 02, 2018, Continue reading at the source
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu sto tisíc korun společnosti MASO UZENINY POLIČKA, a.s. Masokombinát více než rok vypouštěl z čistírny odpadních vod svého závodu v Kamenci u Poličky nedostatečně vyčištěné odpadní vody do vod povrchových. Od počátku ledna 2017 do konce ledna 2018 tak... ... [...]
Pá, Čvn 29, 2018, Continue reading at the source
Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha stanovila OSN na den 17. června. Jedná se o jeden z mezinárodních dnů, řešící biosféru a životní prostředí naší planety, konkrétně boj proti suchu a desertifikaci, mezinárodním dnem se stal od roku 1994. Hlavním cílem světového dne boje proti desertifikaci je zvýšení povědomí veřejnosti o mezinárodní... ... [...]
Ne, Čvn 17, 2018, Continue reading at the source
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky měla dne 29. 5. 2018 na programu své 13. schůze i novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který jí byl vrácen Senátem. Poslanecká sněmovna rozhodnutí Senátu přehlasovala a schválen tak byl finální původní návrh ve znění všech schválených pozměňovacích návrhů z 3. čtení. Po podpisu prezidenta ČR novela vodního zákona vstoupí v platnost dne 1. 1. 2019. [...]
Pá, Čvn 01, 2018, Continue reading at the source
Čeští vědci vyvinuli zařízení, které je schopno čistit použitou vodu z budov na úroveň vody dešťové. Neobsahuje chlor a lze ji užít klidně na zalévání rostlin. Odborníci z Vysokého učení technického v Brně vyvinuli spolu s vývojáři z praxe zařízení, které je schopno vyčistit použitou vodu z budov na úroveň vody dešťové. Kombinuje mechanické a... ... [...]
Čt, Kvě 03, 2018, Continue reading at the source

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *