agregátor

V Kosmonosích na Mladoboleslavsku se v pátek 23. února propadl pod chlapcem školního věku led. Po 45 minutách ho vyprostili hasiči. Záchranná služba jej za stálé resuscitace převezla do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Stav chlapce nebyl ve večerních hodinách znám. Jako první na místo nehody dorazila mladoboleslavská policejní hlídka. „Policisté ani chvíli neváhali a za pomoci svých svázaných kombinéz, kterými se jistili, se vydali na led chlapci na pomoc. Když byli zhruba ve vzdálenosti dvou metrů od místa propadu, tak se pod nimi led prolomil,“ popsala záchranu pro iDNES.cz policejní mluvčí Martina Fejfarová. Vodohospodáři opakovaně varují před pohybem na zamrzlých rybnících a přehradách. „V různých částech nádrží může být led jinak mocný, můžou tam být vývěry teplé vody a mohou se dělat vzduchové bubliny. Led se může prolomit,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Podle hasičů by neměli lidé vstupovat na led tenčí než 16 centimetrů. Jak se chovat v případě, že se pod bruslařem led prolomí? V prvé řadě okamžitě informoval složky IZS. „K okraji propadlého ledu se pak zachránce přibližuje s ohledem na svoji vlastní bezpečnost s využitím co největší plochy – plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel, a pokud možno upoutaný na laně s jakýmikoliv plovacími [...]
So, Úno 24, 2018, Continue reading at the source
ČEZ připravuje 60 investičních akcí, jež zahrnují modernizace, posilování bezpečnosti a zvyšování výkonu JE Temelín. Od začátku provozu již koncern do modernizace elektrárny investoval 18 miliard korun. Informoval o tom její ředitel Jan Kruml. Temelín v roce 2018 přijme 80 zaměstnanců. V současnosti jich má 1197. Před několika dny zmodernizovali energetici kompenzátor objemu, zařízení, které reguluje tlak v reaktoru. Letos elektrárna vymění potrubí na chladicích vodách, začne modernizovat důležitá čerpadla, upraví i vnitřní povrch potrubí mezi strojovnou a chladicími věžemi. Elektrárna také kvůli novele atomového zákona posílí technické bariéry. „Nová legislativa vymezuje životně důležité prostory. Po roce 2020 do nich budou mít vstup jen pracovníci s bezpečnostní prověrkou. A posílí se i systém fyzické ochrany. Po celé elektrárně budou nové kontrolní vstupy, přibudou další mechanické zábrany, zvýší se počet kamer. Vše musí být připraveno do konce roku 2019,“ řekl Kruml. Na přelomu května a června loňského roku dokončili technici náročnou opravu dvou potrubí, prostřednictvím kterých přivádí elektrárna vodu z Vltavy. Rekonstrukce vyšla ČEZ na 235 milionů korun. Potrubí přivádí vodu do Temelína z nádrže Hněvkovice. Za vteřinu jím proteče 2,5 metru krychlových vody a musí překonat výškový rozdíl 130 metrů. [...]
So, Úno 24, 2018, Continue reading at the source
Na základě častých dotazů od našich zákazníků při vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady bychom rádi v tomto článku zodpověděli otázku, jak nakládat a postupovat při ohlašování upravených i neupravených kalů z ČOV. Nejprve je nutné vědět, co je to ,,upravený kal“ a co je myšleno ,,použitím kalu“. Z definice zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (dále zákon) z 32 vyplývá, že upraveným kalem je takový kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací na základě ověření účinnosti technologie úpravy kalů v souladu s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem. A pod použitím kalu je nutno si představit zapracování kalu do půdy. Pokud provozovatel ČOV neprovádí úpravu kalu sám, je povinen předat kaly přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadů provozovateli zařízení na úpravu kalů. Dle zákona tedy platí, že neupravený kal se musí předat do zařízení na úpravu kalů. V případě upravených kalů musí provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů vytvořit program použití kalů. Upravené kaly lze předat pouze osobě (zemědělci) uvedené v programu použití kalů nebo provozovateli zařízení ke sběru a [...]
So, Úno 24, 2018, Continue reading at the source
Rozšíření čistírny odpadních vod plánují Hustopeče na Břeclavsku. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav vypracovala studii, která ukázala, že čistírna sice vykazuje nadstandardní výsledky, ale do několika let dosáhne své hranice. Informoval o tom Břeclavský deník. „S výhledem na budoucnost jsme vedli jednání o zvýšení její kapacity. Nakonec jsme zvolili možnost, že rozšíříme čistírnu odpadních vod přes potok Štinkovka na druhou stranu směrem k dráze. Proto jsme začali jednat o směně pozemku s podnikem Lesy České republiky. Nejdříve musíme získat vhodný lesní pozemek,“ řekla starostka Hana Potměšilová. [...]
So, Úno 24, 2018, Continue reading at the source
Na základě častých dotazů od našich zákazníků při vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady bychom rádi v tomto článku zodpověděli otázku, jak nakládat a postupovat při ohlašování upravených i neupravených kalů z ČOV.Nejprve je nutné vědět, co je to ,,upravený kal" a co je myšleno ,,použitím kalu". Z definice zákona o odpadech č.... ... [...]
Pá, Úno 23, 2018, Continue reading at the source
V únorovém vydání se dočtete o čtyřech nových dotačních výzvách...Stovky milionů korun jsou připraveny na ochranu přírody a také třeba na zeleň ve městech a obcích. Pokud chcete mít ve vašem okolí hezčí park nebo alej, řekněte si o evropské peníze z Operačního programu Životní prostředí. O miliony korun na čistší vodu se nestyděly požádat stovky... ... [...]
Po, Úno 12, 2018, Continue reading at the source
Světový den mokřadů je mezinárodní významný den, jehož oslavy připadají každý rok na 2. února. Oslavou tohoto dne si připomínáme datum přijetí Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva) dne 2. února 1971 v íránském městě Ramsar na břehu Kaspického moře. Světový den mokřadů byl poprvé slaven v roce 1997. Od té doby ... ... [...]
Pá, Úno 02, 2018, Continue reading at the source
Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP), které nabídly obcím a městům finanční podporu na zlepšení vodohospodářské infrastruktury. O evropské dotace byl obrovský zájem, který téměř třikrát převýšil stanovenou alokaci. [...]
Út, Led 30, 2018, Continue reading at the source
Vláda chce mít jasno v tom, zda Česko v příštích desetiletích nepostihne nedostatek vody. Kabinet naplánoval mimořádný projekt, který má za úkol spočítat zásoby povrchové i podzemní vody a ukázat, co s nimi může provést změna klimatu. Odborníci začnou sbírat data o vodě z povrchu, půdy i podzemí v Podyjí, které je suchem nejvíce postiženou oblastí. S... ... [...]
Po, Led 29, 2018, Continue reading at the source
V rámci České republiky se jedná o vůbec první aktivitu směřující ke zhodnocení současného systému a nastavení dílčích akčních kroků vedoucích k naplnění principů cirkulární ekonomiky v této oblasti... Zanalyzovat, vyhodnotit a zefektivnit systém sběru a recyklace PET lahví. To je hlavní cíl nového společného projektu společnosti Karlovarské minerální vody,... ... [...]
Čt, Led 25, 2018, Continue reading at the source

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *