agregátor

Místostarosta Krnova Michal Brunclík je přesvědčen, že se na začátku následujících letních prázdnin opět začne plnit tamější koupaliště houfy nadšenců. Pro podání nabídek na rekonstrukci areálu začala běžet lhůta 18. září a skončí 5. října. „Nechci tvrdit, že se nemůže stát neočekávaná komplikace, způsobená třeba počasím, to nemůžeme předvídat, nicméně celá záležitost je připravena záměrně do dvou let tak, aby dopad na městský rozpočet nebyl drtivý, práce byly provedeny technologicky správně a aby výsledek byl pozitivní,“ sdělil Michal Brunclík. Načasování projektu budí mezi kritiky jisté obavy. Zejména někteří stálí návštěvníci se bojí, že zůstanou příští léto bez koupaliště. Chtěli, aby se začalo opravovat co nejdřív a nebyl ohrožen začátek příští koupací sezony. „O vítězi soutěže by měla rozhodnout rada města 11. října,“ sdělila mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Michal Brunclík je přesvědčen, že některé stavební práce se dají provést ještě letos. Podle Brunclíka by měla firma, která se přihlásí, složit půlmilionovou jistinu. „Tím se budeme snažit omezit to, aby dodavatel nedal nízkou cenu a pak nám neřekl, že z kapacitních důvodů nepodepíše smlouvu. Půl milionu složí jako taková pojistka, že to myslí vážně,“ vysvětlil Michal Brunclík.Krnovské koupaliště si vyžádá rozsáhlé úpravy. Rekonstruovány budou například venkovní bazénové vany, vybudovány nové akumulační [...]
Út, Zář 19, 2017, Continue reading at the source
Bydlíte na Chrudimsku, máte rádi vodu a chcete na ní pomáhat? Obraťte se na chrudimské vodní záchranáře, kteří by rádi uvítali nové tváře. Přihlásit se mohou muži i ženy a chlapci i dívky do tří kategorií podle věku – od 10 do 15 let, od 15 do 17 let a od sedmnácti let výše. Podle předsedy záchranářů Lukáše Jambora jsou podmínky pro přijetí následující: uplavat 200 metrů do pěti minut a následně 15 metrů pod vodou. „Nabízíme pravidelné tréninky, víkendové akce a soustředění, možnost získání záchranářských kvalifikací, oprávnění k řízení motorového člunu, potápění, lezení, možnost sloužit na stanici první pomoci na Seči,“ uvedl Lukáš Jambor. Zájemci nemusí předem vyplňovat žádnou přihlášku, ale stačí přijít během října na jakýkoliv trénink, který se koná vždy ve čtvrtek do 18:30 do 19:30 v krytém bazénu v Chrudimi. První trénink se uskuteční 5. října. Více informací najdou adepti zde, nebo na telefonním čísle 608 545 889. Chrudimská vodní záchranná služba byla založena v roce 1995 a tvoří ji zhruba 30 členů. Prioritou záchranářů je provoz stanice VZS na vodním díle Seč. Mezi další aktivity patří zajištění bezpečnosti při provozování různých sportovních akcí, jako jsou závody dálkových plavců nebo jachtařské závody. V roce 2000 byla [...]
Út, Zář 19, 2017, Continue reading at the source
Ve čtvrtek 9. listopadu se v Bratislavě na půdě Slovenského hydrometeorologického ústavu uskuteční tradiční Konference mladých odborníků. Akce se skládá z Konference mladých hydrologů, Konference mladých vodohospodářů a Konference mladých meteorologů a klimatologů. Přihlásit se může každý hydrolog, vodohospodář nebo meteorolog/klimatolog, kterému není více jak 35 let, a to do 21. září 2017. Více informací naleznete v oficiálním oznámení zde a přihlášku můžete stáhnout zde. [...]
Út, Zář 19, 2017, Continue reading at the source
Povodí Moravy zve na prohlídku malé vodní elektrárny Ivančice. Návštěvníci nahlédnou s průvodcem do vnitřních prostor zrekonstruované elektrárny v sobotu 23. září 2017 od 9 – 13 hodin. MVE Ivančice nabízí k prohlédnutí například dvě Kaplanovy turbíny s výkonem 320 kW. Elektrárna přispívá ekologickou výrobou elektřiny ke zlepšení životního prostředí. Energie, kterou vyrábí, by zhruba stačila na provoz vesnice s 250 rodinnými domy. Během exkurze platí kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením přísný zákaz fotografování. Povodí Moravy návštěvníkům doporučuje vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou a vzhledem k nízkým teplotám, které panují v přístupových štolách, také vhodné oblečení. Děti do 15 let budou na prohlídky vpuštěny pouze s dospělým doprovodem. MVE se dělí podle několika parametrů: Podle výkonu průmyslové (od 1 MW) minielektrárny (do 1 MW) mikrozdroje (do 0,1 MW) domácí (do 35 kW) Podle spádu nízkotlaké (do 20 m) středotlaké (20 – 100 m) vysokotlaké (od 100 m) Dle nakládání s vodou průtokové akumulační přečerpávací [...]
Út, Zář 19, 2017, Continue reading at the source
SOVAK ČR dlouhodobě sleduje vývoj v oblasti identifikace přítomnosti nových znečišťujících látek (tzv. emerging pollutants) ve vodách a spolupracuje na přípravě legislativního rámce a regulace jak v přímo v ČR ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví, tak i v EU prostřednictvím aktivního členství v celoevropské asociaci EurEau,... ... [...]
Po, Zář 18, 2017, Continue reading at the source
V pondělí 16. října otevře Ministerstvo životního prostředí kohoutky k pravděpodobně posledním evropským dotacím na čištění odpadních vod a zlepšení vodohospodářské infrastruktury...Spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 3 dotační výzvy, ve kterých rozdělí obcím a městům na zlepšení kvality vod 3,7 miliardy korun. Dotační výzvy... ... [...]
Po, Zář 18, 2017, Continue reading at the source
Startuje druhé kolo dotačního programu Dešťovka...Příjem žádostí o dotace na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v domácnosti se rozeběhne ve čtvrtek 7. září v 10 hodin. Zatímco v květnu si v prvním kole lidé rozebrali 110 milionů korun za pouhých 28 hodin, nyní má Ministerstvo životního prostředí připraveno více jak dvojnásobné množství peněz. Polovina... ... [...]
Čt, Zář 07, 2017, Continue reading at the source
Ministerstvo zemědělství (MZe) zveřejnilo Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) za rok 2016. Tyto údaje mají povinnost každoročně předávat vlastníci na příslušné vodoprávní úřady v souladu s ustanovením 5 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Následně jsou data předávána vodoprávními úřady na Ministerstvo... ... [...]
St, Zář 06, 2017, Continue reading at the source
Industroyer je sofistikovaný malware určený k narušení činností průmyslových řídicích systémů, především systémů používaných v elektrických rozvodnách. Jedná se o zvláště nebezpečnou hrozbu, malware je schopný přímo ovládat vysokonapěťové přepínače. K tomu používá implementaci průmyslových komunikační protokolů, které se používají po celém světě – v infrastruktuře rozvodu elektrické energie, v systémech řízení dopravy i v jiných systémech kritické infrastruktury (voda, plyn a jiné). Vysokonapěťové přepínače uvedeny výše jsou digitálními ekvivalenty analogových ovládacích zařízení a z technického hlediska mohou být navrženy tak, aby obstarávaly nejrůznější funkce v elektrických rozvodnách. Výsledkem může být vypnutí rozvodu elektrické energie, kaskádové poruchy i vážnější poškození elektrického rozvodného zařízení. Závažnost se může lišit typem elektrické rozvodny. Netřeba dodávat, že narušení těchto systémů může přímo či nepřímo ovlivnit fungování kritické infrastruktury. [...]
Po, Srp 14, 2017, Continue reading at the source
České vodohospodářství je významně ovlivněno politikami EU, jež se odrážejí v národní legislativě. Členství v EU v žádném případě neznamená, že máme pasivně čekat na vnější rozhodnutí. Voda jako převážně přírodní zdroj (míra výroby vody recyklací je v celkové bilanci okrajová) představuje komplexní fenomén prostupující obory lidské činnosti a vědy a vyžaduje svou komplexní povahou systémové řešení. V české ( a obecně evropské) praxi z mnoha důvodů o systémovém pojetí vodohospodářství nelze hovořit. Proč? O tom a o přirozených řešeních je následující text. [...]
Po, Srp 14, 2017, Continue reading at the source

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *