agregátor

Se suchem se v létě potýkala i řada restaurací a občerstvovacích zařízení v Moravskoslezském kraji. Bez pitné vody se ocitli někteří provozovatelé, jejichž objekty jsou napojeny pouze na vlastní zdroj, jenž nebyl dostatečně vydatný. Dovážená voda v cisternách se jim ale v mnoha případech prodražila vlivem nákladů za dovoz do odlehlých lokalit. Někteří provozovatelé přemýšlí o vybudování vlastního zdroje. Voda používaná v gastronomii podléhá přísné kontrole v akreditované laboratoři. Ve vodě z vrtů se totiž mohou projevit problémy související s okolním prostředím. Mezi ně patří například dusičnany v důsledku zemědělské činnosti, bakteriální kontaminace nebo zvýšený výskyt železa a manganu. „Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ uvedla vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestructuras inženýring Lucie Chlebková. Provozovatelé stravovacích zařízení by podle Chlebkové v žádném případě neměli péči o vodu podceňovat. Vedoucí laboratoří také upozornila, že kontrole dnes podléhá také voda, ze které se vaří pivo v čím dál populárnějších minipivovarech. „Voda [...]
Po, Zář 24, 2018, Continue reading at the source
Provozování vodovodů a kanalizací na Šumpersku patří dlouhodobě k diskutovaným tématům. Rozhodne se o něm po komunálních volbách. Vlastníkem vodohospodářské infrastruktury je VHZ, jejímiž akcionáři jsou města a obce. Valné hromady se však nezúčastnil žádný zástupce Šumperku a nominant třetího největšího akcionáře, Mohelnice, ji opustil hned v úvodu jednání. Schůze se stala neusnášeníschopnou. Vodovodní a kanalizační potrubí a čistírny odpadních vod jsou majetkem VHZ. Akcionáře společnosti tvoří 28 obcí a měst Šumperska. Provozování infrastruktury zajišťuje Šumperská provozní vodohospodářská společnost patřící do nadnárodního koncernu Suez Water. Za dva roky končí současnému provozovateli smlouva. Některé obce zpočátku volaly po založení nové provozní společnosti ve vlastnictví municipalit. Podle studie by toto řešení bylo nejnákladnější a nutně by se promítlo do vyšších cen vody. „Odborníci spočítali, že náklady na zřízení nové společnosti by činily od dvou set padesáti do tří set milionů korun. Při této částce bychom museli skokově zvýšit cenu vody zhruba o patnáct korun za kubík,“ řekl předseda představenstva VHZ Petr Suchomel. Podle něj by bylo problémem také to, že by se vyčerpaly peníze potřebné na nutné opravy i nové stavby vodovodních i kanalizační potrubí a čistíren odpadních vod. V následujících pěti letech chce VHZ investovat nejméně půl miliardy korun. Akcionáři společnosti nechtějí, aby nový [...]
Po, Zář 24, 2018, Continue reading at the source
Odškodnění, které bude zemědělcům vyplaceno, by se mělo pohybovat mezi dvěma až třemi miliardami korun. Ministerstvo přesné škody sčítá také s pomocí vědeckého týmu InterSucho. Média o tom informoval ministr zemědělství Miroslav Toman. „Nechci teď říkat přesná čísla, protože to budeme dopočítávat. Velmi rádi bychom zemědělce odškodnili, to, co je nejvíc potřeba, to znamená náhrady za krmné plodiny. Pak bychom pokračovali speciálkami a dalšími, což znamená, že to bude ve třech krocích. Odškodnění by mělo jít od 1. prosince letošního roku,“ uvedl ministr. Podle Tomana se sucho zřejmě projeví v nárůstu cen potravin. „Zásadní vliv na ceny potravin mají řetězce a je otázka, jak toho využijí nebo až zneužijí. Ceny komodit jsou strašně dlouho stejné. Bylo by zdravé, kdyby se to zvedlo přesně o ty náklady a o cenu, kterou budou zemědělci dostávat. Je třeba říci, že Česká republika není ta, která určuje ceny vepřového masa, obilovin, to je otázka burzy,“ řekl dále Toman. Ministr také poukázal na to, že někteří zemědělci mohou kvůli nedostatku krmiva snižovat stavy chovaných hospodářských zvířat, což by podle prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska neměl být větší problém. V souvislosti se suchem chystá ministerstvo změnu metodiky pozemkových úprav. Podle Tomana by opatření měla vést k lepšímu zachytávání [...]
Po, Zář 24, 2018, Continue reading at the source
Stavba v ústeckém Střekově se o titul utkala s dalšími 65 českými a 34 slovenskými. Soutěž se konala k 100. výročí Československa. Vyhlásily ji profesní komory stavbařů v České a Slovenské republice. Podle jednoho z autorů projektu, Svatopluka Zídka, je důležité upozornit na práci architektů, stavebních inženýrů a techniků. „Velmi mě těší, že tak výjimečnou stavbu, jako je zdymadlo, jezdí navštěvovat lidé i odjinud než z našeho města a třeba pro něj budou hlasovat v anketě o stavbu století. Zaslouží si to a my moc děkujeme,“ řekla na jaře například primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová. Do soutěže zdymadlo navrhlo ústecké hejtmanství. Do následného hlasování je vybrala odborná komise složená ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů spjatých s rozvojem stavebnictví. Podle mluvčího elektrárenské společnosti ČEZ pro severní Čechy Oty Schneppa letošním Světovým dnem vody a zahájením turistické sezony s celkem 1114 návštěvníky si možná elektrárna zadělala na nový celoroční návštěvnický rekord. Nejvíce jich přišlo v roce 2014, 1925. Vodní dílo bude veřejnosti opět přístupné na podzim během Dnů evropského dědictví. Za první republiky patřilo zdymadlo mezi největší a nejmodernější na našem území. Má dvě plavební komory, rybí přechod a skrývá průtočnou elektrárnu se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami o celkovém výkonu 19,5 [...]
Po, Zář 24, 2018, Continue reading at the source
Největší vodohospodářský projekt v České republice za posledních 30 let, na kterém se velkou měrou podílela divize Dopravní stavby, byl ve středu 19. září slavnostně uveden do zkušebního provozu. [...]
Pá, Zář 21, 2018, Continue reading at the source
SOVAK ČR vydává Příručku provozovatele stokové sítě, která je nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá touto problematikou. Tisk zajistilo nakladatelství a vydavatelství Medim, spol. s r.o. Řádní členové příručku obdrží v rámci Informační a poradenské činnosti 1 ks příručky. Aktualizované a doplněné vydání vzniklo pod dohledem kolektivu odborníků pod vedením Ing. Jany Šenkapoulové, Ph.D., předsedkyně odborné komise SOVAK ČR – Komise provozu kanalizací. [...]
Pá, Zář 14, 2018, Continue reading at the source
Zveřejňujeme standardní cenové indexy pro tvorbu cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013. Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100. Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013. Pro projekty... ... [...]
Pá, Zář 14, 2018, Continue reading at the source
V létě přitekly z Evropské unie poslední peníze na kanalizace a čistírny odpadních vod určené pro obce a jiné vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Zájemcům, na které se v poslední výzvě Operačního programu Životní prostředí nedostalo, finančně vypomůže Státní fond životního prostředí ČR. Otevře pro ně speciální dotační výzvu v Národním... ... [...]
Út, Zář 04, 2018, Continue reading at the source
V létě přitekly z Evropské unie poslední peníze na kanalizace a čistírny odpadních vod určené pro obce a jiné vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Zájemcům, na které se v poslední výzvě Operačního programu Životní prostředí nedostalo, finančně vypomůže Státní fond životního prostředí ČR. Otevře pro ně speciální dotační výzvu v Národním programu Životní prostředí. [...]
Ne, Zář 02, 2018, Continue reading at the source
Evropská komise vypsala konzultaci týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů. [...]
St, Srp 29, 2018, Continue reading at the source

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *