Společnost Ovod změnila název na Vodotech

By Redakce Firma Vodotech teď bude vystupovat pod novým názvem, než na jaký byli zákazníci doposud zvyklí. Titulárním zákazníkem firmy jsou Severomoravské vodovody a kanalizace. Pro ty Vodotech zajišťuje kromě služeb v oblasti vodoměrů i provoz zákaznické linky. „Naše společnost působí na trhu od roku 2000. Od roku 2008 je naším jediným vlastníkem španělská Aqualia Intech působící v koncernu Aqualia. Měníme náš vizuální styl, aby se více přiblížil korporátní identitě mateřské společnosti. Služby pro naše zákazníky zůstávají nezměněné a jejich spokojenost je naší prioritou,“ uvedl ředitel společnosti Vodotech Aleš Herman. Vodotech provádí na základě smlouvy s SmVaK Ostravy odečty domovních… více..

O dešťovku je mimořádný zájem

By Redakce V pondělí 29. května začal od 10:00 Státní fond životního prostředí přijímat žádosti o dotace v rámci nového programu Dešťovka. Ministerstvo životního prostředí už po několika hodinách hlásilo o příspěvek obrovský zájem. V programu je k dispozici 100 milionů korun. Jen v pondělí 29. května přijal fond během sedmi hodin 1215 žádostí v hodnotě 58,7 miliónu korun. Dalších 1370 žádostí je rozpracovaných. Jedna domácnost může podle MŽP získat nejvýš 105 tisíc korun. Lidem stát přispěje na systémy, prostřednictvím kterých mohou využívat dešťovou vodu k zavlažování zahrádek, splachování toalet nebo úpravu odpadní vody z koupelen, kterou mohou občané použít… více..

Benchmarking VaK

By mlhotsky Ve smyslu § 29 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, je v působnosti Ministerstva zemědělství regulace oboru vodovodů a kanalizací. Jedním z úkolů plynoucího z „Návrhu koncepčního řešení regulace ve vodárenství“, schváleného usnesením vlády č. 86 ze dne 9. února 2015, je zavést trvalý benchmarking vlastnických a provozních subjektů v České republice s cílem každoročního poskytování objektivních informací z oboru vodovodů a kanalizací odborné i laické veřejnosti. Source: vakinfo.cz       

Nová kanalizace musí vydržet sto let

By Redakce Severočeská vodárenská společnost začala opravovat 91 let starou kanalizaci a 107 let starý vodovod v Ústí nad Labem. Téměř archivní kanalizační stoku nahradí kameninové a sklolaminátové potrubí. Informoval o tom Ústecký deník. „Stoka vede v hloubce zhruba tři a půl metru. Kamerová prohlídka ukázala její špatný technický stav. Vysokou korozi, místy i nad padesát procent, chybějící dno a vznikající dutiny, kvůli nimž hrozí, že se to celé propadne,“ popsal Jiří Hladík, mluvčí SVS. Souběžně nad kanalizací vede v hloubce 1,5 metru litinový vodovod z roku 1910 a ocelový vodovod, který tam byl položen v roce 1995. SVS nakonec… více..

Sdružení pro rozvoj MS kraje pořádá mezinárodní akci Oderské fórum

By Redakce Třetí ročník diskuzní platformy, u které bude redakce portálu www.vodarenstvi.cz přítomna, se bude konat ve středu 31. května v Bohumíně. Hlavním tématem letošní akce je prodloužení Oderské vodní cesty z Polska do Moravskoslezského kraje. Účastnici budou diskutovat o postupu proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe nebo o aktivitách, které povedou k obnově dopravy na Oderské vodní cestě. Akce se koná pod záštitou premiérů a zodpovědných ministrů Česka i Polska, zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiřího Ciencialy, generálního konzula Polské republiky v Ostravě Janusza Bilského a Opolského vojvody Adriana Czubaka. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je aktivní od… více..

Stanovisko SOVAK ČR k dotačnímu programu MŽP a SFŽP ČR Dešťovka

By Redakce Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vypsalo k 29. 5. 2017 nový dotační program Dešťovka. Tento program s přidělenou alokací prostředků ve výši 100 mil. Kč je zamýšlen jako nástroj pro řešení negativních následků sucha, který by zároveň pro své uživatele měl přinést i finanční úsporu v nákladech za vodné a stočné. SOVAK ČR dlouhodobě upozorňuje na nevhodné nakládání s dešťovou vodou, která je v naprosté většině případů během dešťových srážek odváděna buď přímo oddílnou kanalizací do vodních útvarů či jednotnou kanalizací na místní čistírnu odpadních vod a následně do vodotečí. Tento… více..

Charitativní akce Pražských vodovodů a kanalizací vynesla padesát tisíc korun

By Redakce Poslední květnový víkend měla premiéru akce Káranský vodovodník. Pro obecně prospěšnou společnost Asistence vynesla padesát tisíc. Informoval o tom mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Dobrovolné sportovce čekala trasa dlouhá 26 km pro cyklisty a 13 km pro chodce nebo běžce. Nejstaršímu nadšenci bylo osmdesát let. Trasu zvládla také řada rodičů i s kočárky. Zhruba 200 lidí se pak zúčastnilo prohlídky úpravny vody Káraný, kde se dozvěděli o historii i současnosti úpravny. „Pro děti jsme připravili odpolední program, vodní hrátky, ekologické soutěže a své schopnosti předvedli i králíci, mistři v králičím hopu,“ uvedl Mrázek. Káranská úpravna vody byla zprovozněna už… více..

Vodarenstvi.cz u vody: Nad nádrží Morávka v Beskydech

By Redakce Údolní nádrž na řece Morávce na Frýdecko-Místecku v Beskydech byla jako vodárenský zdroj kvůli narůstajícím požadavkům na zajištění pitné vody vybudována v letech 1961-1967. Účelem díla je kromě nalepšování průtoků pod přehradou, snížení povodňových průtoků a průběžného energetického využití průtoku především zásobování pitnou vodou. Přehrada prošla v letech 1997-2000 rekonstrukcí a byla po několik měsíců vypuštěna. Původní těsnění z asfaltobetonu bylo částečně odfrézováno a nahrazeno geomembránou Sibelon z PVC. Jde o premiéru takového technického řešení těsnění hráze ve střední a východní Evropě. Povodí nádrže činí 63,3 km2, její celkový objem je 12 milionů m3, z toho 5 milionů… více..

V Bouzově na Olomoucku se pouštějí do historicky největší investice

By Redakce Obec Bouzov, která je známá především přilehlým stejnojmenným hradem, chystá odkanalizování. Kilometry potrubí a čistírna odpadních vod bude stát 100 milionů korun. Obec však nutně potřebuje dotaci. Informoval o tom Olomoucký deník. V Bouzově část odpadních vod vypouští do stok na dešťovou vodu, odkud se dostávají do Třebůvky. V podhradí připravují odkanalizování dvou nejhustěji osídlených částí Bouzova, Podolí a Jeřmaně, nad níž postaví obec čistírnu odpadních vod. Na kanalizaci se napojí dvě třetiny obyvatel. Klíčové je pro obec napojení hradu, který ročně navštíví sto tisíc lidí. Hrad vlastní čistírnu nemá. Řadě místních se pochopitelně nelíbí, že se zdraží… více..

Veolii čeká zřejmě konec provozování vodáren i ve Zlínském kraji

By Redakce Po konci provozu vodáren v severních Čechách stojí před Veolií další problém. Ministerstvo zemědělství totiž nařídilo zlínskému krajskému úřadu zahájení řízení, na jehož konci bude konec provozování vodovodů a kanalizací společností Moravská Vodárenská. Ta patří francouzskému koncernu Veolia a provozuje vodohospodářskou síť na Zlínsku. Tématem se zabývala MF Dnes. Vodohospodářská síť na Zlínsku patří Vodovodům a kanalizacím Zlín. Soud po 13 letech zrušil platnost valné hromady společnosti VaK Zlín, prostřednictvím které se otevřela cesta k vodě Veolii. „Pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení platnosti usnesení valné hromady z roku 2004 představuje pro krajský úřad velmi vážný důvod pro zahájení… více..