SmVaK Ostrava: Nové potrubí pro sídliště ve Frýdku-Místku

By Redakce Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava postaví více než 1160 metrů nového potrubí pro sídliště Slezská ve Frýdku-Místku. Díky akci bude poskytnut větší komfort koncovým odběratelům. Stavba začala na začátku nového školního roku. Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta bude z 1166 metrů vyměněného potrubí 716 metrů řešeno bezvýkopovou metodou v podobě berstliningu. Ta je rychlejší, efektivnější, ekologičtější a minimalizuje zásah do života obyvatel. „Důvodem, proč jsme k výměně přistoupili, jsou nevyhovující tlakové poměry v oblasti. Vodovodní řady z šedé litiny z konce osmdesátých let minulého století jsou výrazně zainkrustovány a jejich kapacita není pro současné potřeby v lokalitě dostatečná…. více..

Plzeň chce významně změnit hospodaření s dešťovou vodou

By Redakce Na každý metr čtvereční spadne v Plzni ročně 550 až 600 litrů srážkové vody. Velká část však bez užitku skončí v kanalizaci. Voda začíná ve čtvrtém největším tuzemském městě chybět. Třeba Velký Bolevecký rybník má aktuálně hladinu zhruba o 75 centimetrů níž, než je běžné. Voda je přitom pro Plzeň jediné klimatizační médium. Informoval o tom portál seznamzpravy.cz. „Potenciál srážkové vody je obrovský. Minimálně posledních padesát let jsme dělali se zpevněnými plochami všechno úplně naopak. Každé parkoviště, každý chodník má spád na druhou stranu, než bychom potřebovali. Trávníky jsou oproti chodníkům vystouplé, tím pádem tam žádnou vodu samospádem… více..

Zlínský kraj: 21,5 milionu do Podpory vodohospodářské infrastruktury

By Redakce Program Podpora vodohospodářské infrastruktury si klade za cíl zvýšit vybavenost obcí Zlínského kraje v dané oblasti a zvýšit počet obyvatel napojených na veřejný vodovod a kanalizaci s vyhovující likvidací odpadních vod. Připraveno je pro něj 21,5 milionu korun. První dotační titul je zaměřen na výstavbu a rozšíření veřejných vodovodů a vodárenských objektů, na vybudování zdrojů, kanalizací, zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody či na výstavbu čistíren odpadních vod, případně jejich intenzifikaci. Druhý je určen ke spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie s plánovaným dokončením nejpozději do 31. října 2021. O finanční prostředky… více..

ArcelorMittal Ostrava: V létě jsme omezili odběr z Žermanic

By Redakce Průzkum mezi průmyslovými podniky, jejichž výroba je náročná na spotřebu vody, zakončujeme v místě s jednou z největších průmyslových historií v Evropě vůbec, v Ostravě. ArcelorMittal Ostrava stále ještě patří do největší světové ocelářské skupiny . Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Společnost prodává výrobky do více než 40 zemí světa a v roce 2015 dokončila 14 dotovaných investic do nadstandardní ekologizace v hodnotě 3 miliard korun. „Při výrobě oceli je zapotřebí chladit výrobní zařízení. K tomu používáme jednak vodu z přehrady Žermanice, která je naším hlavním zdrojem, a z řeky Ostravice, ale také recirkulovanou vodu… více..

Projekt České zemědělské univerzity a Dekonty pro hospodaření s vodou

By Redakce Principem akce Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity a Dekonty bude zvýšení retence a akumulace vody i vytvoření sofistikovaného závlahového, odvodňovacího a čisticího systému. Z operačního programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získala fakulta s firmou 88 milionů korun. Obě strany o tom informovaly v tiskové zprávě. „Grantových výzev, které propojují akademický svět se středními či velkými firmami, není mnoho. Je to tedy jedinečná příležitost ověření myšlenek základního výzkumu a potenciálu pro využití v praxi. Navíc jako fakulta uplatníme široké spektrum odborníků,“ uvedla Kateřina Černý Pixová z katedry biotechnických úprav krajiny ČZU. Projekt bude také zaměřen na hospodaření… více..

ČEZ v posledních letech pociťuje problémy se suchem zejména na elektrárnách

By Redakce Průmysl je nejvýznamnějším odběratelem vody z povrchových zdrojů v České republice – jde zhruba o 70 % spotřeby. Pozitivem je, že průmyslové podniky dlouhodobě realizují řadu opatření, jejichž cílem je snižování spotřeby vody z ekonomických důvodů i z hlediska snížení dopadů na životní prostředí. Redakce vodarenstvi.cz provedla průzkum mezi významnými průmyslovými podniky a zjišťovala, jak je jejich výroba náročná na odběr vody, z jakých zdrojů ji odebírají nebo kolik prostředků investují do vodního hospodářství. Za skupinu ČEZ redakci odpovídal mluvčí Martin Schreier. „Pokud bychom uvažovali povrchovou (technologickou) vodu v jaderných a klasických elektrárnách, od roku 2001 poklesla její… více..

Nový biotop pomůže se suchem

By Redakce V pražských Modřanech byl vybudován biotop Lipiny. Na jeho místě se původně nacházel zanedbaný topolovoakátový porost, pod kterým vedl zatrubněný Libušský potok. Ten byl vyveden na povrch a přes několik průtočných tůní napájí nový rybník. Podle radní Jany Plamínkové Lipiny zlepší místní mikroklima a stanou se i vítaným rekreačním prvkem pro obyvatele okolních sídlišť. Vodní plocha pomůže v boji se suchem, ale zároveň přirozeně rozšíří cenné území Modřanské rokle, která na rybník bezprostředně navazuje. Metropole za výstavbu zaplatila 6,5 milionu korun. Magistrát rybník zaplatil z projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží. Díky programu se už v Praze obnovilo… více..

Jihočeský vodárenský svaz opravuje vodojem za 30,5 milionu

By Redakce JVS začal modernizovat vodojem Svatá Anna v Táboře – Měšicích. Na něj jsou napojeny Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Práce potrvají do druhé poloviny roku 2019. Informoval o tom portál idnes.cz. „Jde o klíčový vodojem pro celé Táborsko. Opravy jsou naplánované tak, aby vždy fungovala alespoň jedna komora vodojemu a zásobování vodou nebylo narušené,“ poznamenal ředitel JVS Antonín Princ. Komplex Svatá Anna je tvořen dvěma vodojemy s kapacitou dva tisíce a čtyři tisíce metrů krychlových vody. Sanaci čtyř nádrží, technologií, trubních rozvodů a inženýrských sítí a další související práce provede společnost AVE. V roce 2018 investuje… více..

Rusavská přehrada je v kritickém stavu, opravy brzdí majetkové spory

By Redakce Desítky let leží za obcí Rusava na Kroměřížsku stejnojmenná vodní nádrž. Byla postavena pro rekreační účely zaměstnanců Přerovské strojírny. Lidé se zde jezdí koupat dodnes, ale během tohoto roku doznal stav přehrady značného zhoršení. Pokles vody zmenšil objem i rozlohu nádrže. V ohrožení jsou vodní živočichové, řešení je v nedohlednu. Do problematiky kolem nádrže Rusava vstupují dva subjekty. Majitelem pozemků okolo a pod ní je společnost DACH. Vlastníkem samotné vodní plochy je však státní podnik Lesy ČR. „Jako řádný hospodář nemůžeme investovat do stavby, která stojí na cizích pozemcích. To by neudělal ani žádný soukromý subjekt,“ vysvětlila mluvčí… více..

SPOLCHEMIE: Pro výrobu je důležitý především stav hladiny Labe

By Redakce Při průzkumu mezi významnými českými průmyslovými podniky, jejichž výroba je náročná na spotřebu vody, jsme oslovili také společnost SPOLCHEMIE, která sídlí v Ústí nad Labem a podniká ve výrobě epoxidových a alkydových pryskyřic, speciálních epoxidových systémů a hydroxidů a speciálních chemických derivátů. SPOLCHEMIE získala jako první na světě mezinárodně uznávaný environmentální certifikát EPD pro epoxidovou pryskyřici. Přes 80 % produkce vyváží do 80 zemí 5 kontinentů, především na trhy západní Evropy, a je dlouhodobě jedním z největších exportérů v Ústeckém kraji i České republice. Spotřeba vody je konstantní „Spotřeba vody je v posledních několika letech v průběhu roku… více..