Hlučín vyděsila skvrna na jezeře

By Redakce Na hladině hlučínské Štěrkovny se objevila zapáchající skvrna. Podezření padlo na to, zda do vody neunikly chemické látky. Na místo byli ihned vyslaní hasiči a odborníci z Povodí Odry. Podle mluvčí hlučínské radnice Ivany Gračkové o chemikálie nešlo. Znečištění bylo rostlinného původu. „Naštěstí se to stalo až mimo hlavní sezonu. Během ní byla kvalita vody v Hlučínském jezeře dobrá,“ uvedla Gračková. Během sezony v minulých letech plavce a lodě obtěžoval stolístek klasnatý, tedy rostlina, která se zde v minulosti rozmnožila, a lidé a motory se zaplétali do jejích šlahounů. Kvůli tomu byl na jezero povolán vodní kombajn a… více..

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod byla spuštěna do zkušebního provozu

By Redakce Pražský magistrát na jednu z nejnákladnějších staveb v historii českého vodárenství vynaložil 6,6 miliardy korun. Investice by podle něj měla přispět ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Podle metropole za čtvrtmiliardovým zdražením stojí povodně z roku 2013 a následně nutnost rozšířit protipovodňovou ochranu z původní pětileté na dvacetiletou vodu. „Když jsem před třemi lety poklepávala na základní kámen, říkala jsem, že budu dělat vše pro to, abychom novou vodní linku uvedli co nejdříve do provozu. Jsem proto ráda, že se podařilo takto velkou stavbu dokončit v podstatě v termínu, a to zejména s ohledem na to, kolik… více..

Gliňočské tůně v Bohumíně bude schopná zadržovat vodu

By Redakce Bohumín ví, jakým způsobem bude příští rok hospodařit. Návrh projednali zastupitelé. Město počítá s příjmy a výdaji zhruba 750 milionů korun. K největším akcím bude patřit revitalizace Gliňočských tůní, vznik parkovišť v centru, zklidnění dopravy ve Skřečoni či zahájení výsadby lesoparku. „První verzi rozpočtu připravujeme už po letních prázdninách proto, abychom mohli pokračovat v rozjetých projektech a dát konkrétní podobu těm plánovaným. Zkušenosti z minulých let ukazují, že musíme zakázky na stavební a další práce soutěžit hned na začátku kalendářního roku. Tím se nám daří sehnat spolehlivé firmy za dobré ceny. Čím později veřejné zakázky zadáváme, tím více… více..

O víkendu bude zvýšený průtok v řece Moravici

By Redakce V souladu s Kalendářem vodáckých akcí Moravskoslezského kraje pro rok 2018 proběhne vodácká akce Zamykání Moravice. Povodí Odry bude vypouštět více vody z Kružberku v sobotu 22. září od osmé hodiny rána do jedné odpoledne. Předešlé zrušení sjezdů vyvolalo mezi vodáky spoustu emocí. Vodohospodáři například srpnový sjezd nepovolili. „Naší prioritou je zajišťovat pokud možno dobrou kvalitu vody v nádrži Kružberk pro zásobování úpravny vody v Podhradí,“ zdůraznilo Povodí Odry. Vodohospodáře ale vodáci v létě vinili z nedostatečné přípravy sjezdu. Povodí akci zakázalo kvůli suchu. Podle mluvčí podniku Šárky Vlčková vodohospodáři musí myslet kromě vodáků i na ostatní, kteří… více..

Reakce ministerstva zemědělství k financování podniků Povodí

By Redakce Státní podniky jednotlivých povodí u nás jsou v současnosti z velké části financovány průmyslovými subjekty. Ty platí poplatky za odběry podzemní či povrchové vody. Jedná se o efektivní systém? Portálu prumyslovaekologie.cz poskytlo stručné vyjádření také ministerstvo zemědělství. „Systém financování podniků Povodí je založen na příjmech za odběry povrchových vod ve výši zhruba 70 % (z toho 70 % odebírá průmysl), výrobě elektrické energie asi 14 % a ostatních příjmech. Ministerstvo si uvědomuje, že současný systém není dlouhodobě udržitelný a v současné době analyzuje možné další zdroje, které by šlo zapojit do systém financování vodního hospodářství,“ uvedlo ve svém… více..

Heřmanický rybník: Ráj rybářů a divočina kousek od věznice, bývalé šachty a doutnající haldy

By Redakce Čtvrt hodinky trolejbusem z centra Ostravy nebo hlavního vlakového nádraží najdete v části Heřmanice unikátní přírodní lokalitu, kterou byste kousek od bývalého ocelového srdce republiky nečekali. Poté, kdy projedete kolem místní věznice, bývalého černouhelného dolu (Který si historicky do konce těžby na začátku 90. let minulého století nesl postupně názvy Ida, Důl Rudý Říjen a Heřmanice a za nímž se tyčí mohutná a v současnosti odtěžovaná šachta s nezanedbatelným podílem uhelné hmoty)., a sociálně problematické lokality Liščina, budete u Heřmanického rybníka. Heřmanice byly až do poloviny 19. století zemědělskou obcí. Vše změnil objev černého uhlí, které se v… více..

Přívoz v Mělníku bude jezdit do konce září

By Redakce Vzhledem k vytíženosti přívozu v Mělníku bylo rozhodnuto, že bude v provozu do konce měsíce. Lidé mohou službu denně od devíti do devatenácti hodin využívat zdarma. Původní verze zněla, že v září bude jezdit pouze o víkendech, stejně jako tomu bylo v červnu, kdy byl poprvé slavnostně spuštěn na vodu. Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla vyjde prodloužení provozu radnici na 160 tisíc korun. Během léta neměl přívoz žádný jízdní řád, ale neustále přes den pendloval mezi oběma břehy Labe ve městě. „Ke konci srpna bylo převezeno dvaadvacet tisíc lidí,“ uvedl mělnický místostarosta s tím, že se od začátku… více..

Národní zemědělské muzeum slaví 100 let, expozice o vodě je v provozu víc než rok

By Redakce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo 19. září 2018 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 27 Kč z emise NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM – 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ. Jejím motivem je budova Národního zemědělského muzea, před kterou umístil autor lokomobilu. Známku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha. Historie Národního zemědělského muzea sahá do roku 1891. Jako samostatná instituce ale vzniklo Zemědělské muzeum v roce 1918. Budova na pražské Letné byla postavena v letech 1937–1939, společně se sousedním objektem Národního technického muzea. Dnes si návštěvníci mohou prohlédnout expozice rybářství, myslivosti, Laboratoř ticha či Živou zahradu na střeše muzea. Expozice Voda v krajině… více..

Čtvrtmiliardová akce v Rudě nad Moravou

By Redakce Obyvatelé Rudy nad Moravou na Šumpersku musejí počítat s rozkopanými silnicemi a pohybem stavebních strojů. Probíhají zde výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod za zhruba 250 milionů korun. V historii obce s 2600 obyvateli se jedná o nejdražší zakázku. Potrubí je pokládáno na území Rudy a místních částí Hostice, Bartoňov, Radomilov a Hrabenov. Celková délka kanalizace je 32 kilometrů. Podle starosty Rudy Bronislava Drozda jsou práce zhruba v polovině. Sdružení stavebních firem je má dokončit na podzim příštího roku. Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk pro změnu v trase hlavní silnice mění vodovodní řad. „Po skončení výstavby kanalizace se budou… více..

Malý Jordán se stane novým revírem rybářů

By Redakce Rybník Malý Jordán začne zřejmě od příštího roku využívat táborský rybářský svaz. Zatím je nádrž ve vlastnictví města, se kterým místní organizace Českého rybářského svazu uzavřela smlouvu o výpůjčce revíru za účelem rybářského hospodaření na dobu neurčitou. „V tuto chvíli přesně neznáme aktuální obsádku a druhové složení ryb, protože zde doposud hospodařily jiné subjekty,“ vysvětlil předseda táborského svazu rybářů Karel Melena. Jelikož ale teče voda z Malého Jordán do známějšího, většího Jordánu, musí ho osázet dravými druhy ryb, jako jsou pstruzi nebo štiky, které udržují rovnováhu ve vodním ekosystému a nepřímo přispívají k eliminaci sinic ve vodě. V… více..