Hygienici kontrolovali lodě na Vltavě

By Redakce Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) se zaměřila na lodě, které jsou provozované na Vltavě. Hygienici kontrolovali způsob zásobování pitnou vodou a jakost této vody. V souvislosti se státním zdravotním dozorem totiž provádí HSHMP kontrolu na lodích disponujících akumulační nádrží, kterou provozovatel napouští pitnou vodou z veřejného vodovodu. „Od března do poloviny července bylo zkontrolováno celkem 17 lodí, na kterých byly, současně s kontrolou plnění povinností provozovatele akumulační nádrže na pitnou vodu, odebrány vzorky pitné vody akreditovanou laboratoří. Po vyhodnocování laboratorních protokolů bylo zjištěno, že hygienickým limitům jakosti pitné vody nevyhovělo přes 40 procent odebraných vzorků,“ informoval ředitel… více..

Severočeské vodovody a kanalizace varují před podvodníky

By Redakce SčVK upozorňují především starší zákazníky k obezřetnosti. V regionu své působnosti totiž vodohospodáři zaznamenali falešného pracovníka vodáren. Podle mluvčí společnosti Ivety Kardianové se zaměstnanci SčVK prokazují průkazem, který má velikost běžné čipové karty a kromě názvu společnosti a jména zaměstnance je na něm i jeho osobní číslo a fotografie. Informace o kontrolorovi si lze také ověřit na lince call centra 840 111 111. Podvodníci se však vydávali za pracovníky vodáren již dříve, kdy pod záminkou vrácení peněz za stočné okrádali důchodce. Kardianová apeluje, aby chtěli lidé vidět průkazy při obdobných návštěvách vždy. Někteří zloději se rovněž vydávají za… více..

Architekt Krejčiřík: Obora Obelisk je učebnicový příklad obnovy vodního režimu v krajině

By Redakce Rozlehlá obora Obelisk mezi Lednicí, Podivínem a Rakvicemi na Břeclavsku je podle krajinářského architekta Přemysla Krejčiříka učebnicový příklad obnovy vodního režimu v krajině. Ekosystém obory totiž ochlazuje lokalitu. „Nikdy jsem si nemyslel, že v krajině bude chybět tolik vody a tento projekt bude vizionářský,“ zdůraznil Deníku Krejčiřík. Majitelem obory je František Fabičovic, který chtěl na území poznamenaném regulací Dyje a zúrodňováním ve druhé polovině minulého století vrátit mokřady, louky a lesy. „Když jsem do této krajiny vstoupil poprvé, byla zcela zničeným a nemocným územím nikoho. Volala o pomoc,“ řekl podnikatel z Břeclavska. V lokalitě proto obnovili mrtvá ramena… více..

ČHMÚ: Stav sucha se dále prohlubuje

By Redakce Srážkový deficit pokračuje i v měsíci srpnu. V prvních dvou týdnech totiž nedosahovaly srážkové úhrny na území České republiky ani třetiny hodnot, které jsou pro toto období obvyklé a více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích dokonce vykazuje hydrologické sucho. Druhý srpnový týden se rovněž vyznačoval opět výraznou nerovnoměrností v rozložení srážkových úhrnů na území ČR. Celkově spadla na území ČR třetina množství srážek oproti normálnímu množství. V Čechách to bylo 28 % a na území Moravy 43 % oproti normálu pro tento týden. Většina srážek se také vyskytla během bouřek nebo měla formu přívalových srážek. V… více..

Vychází dvojčíslo 7–8/2018 časopisu Sovak

By Redakce SOVAK ČR upozorňuje na nové dvojčíslo svého časopisu. SOVAK ČR sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiná likvidace odpadních vod, vlastníky, správce či provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a přímo související vodohospodářské infrastruktury, rozvoj nebo výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a spolupráce s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Vodarenstvi.cz upoutávku SOVAKu zveřejňuje s drobnými redakčními úpravami. Obálka čísla 7–8/2018 časopisu Sovak zobrazuje část plánu rekonstrukcí vodovodní sítě. Vztahuje se k textu Plánování rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a snižování úniků vody ve vodárenském… více..

Průtoky v řekách klesly místy už na desetinu normálu

By Redakce Dříve zde voda tekla proudem, ale dnes je například průtok Moravské Dyje nedaleko Panenské Rozsíčky na Jihlavsku výrazně pod dlouhodobým průměrem. Třeba řeka Jihlava je podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře na osmi procentech dlouhodobého měsíčního průtoku, což už je stav značící hydrologické sucho. Lépe je na tom Svratka, která se pohybuje okolo 30 procent. Úbytek vody zaznamenala Vodárenská akciová společnost, jež na Vysočině zásobuje tisíce domácností. Hladina klesla v nádrži Hubenov. Ta je hlavním zdrojem pitné vody pro Jihlavu. Podle Ivy Šebkové z VAS však zatím problémy se zásobováním nejsou. Jen do některých menších obcí museli vodohospodáři… více..

Lidem v Havířově se nelíbí vypouštění rybníka

By Redakce Rybník mezi ulicemi Karvinská a U Skleníků je bez vody. Rybáři, kteří si ho pronajali, jej vypustili. Připravují jeho čištění od bahna. Některým lidem se však jejich počínání nelíbí a zavolali na rybáře policii a ekology. Informoval o tom Karvinský deník. „Po dlouhých letech, kdy jsme se o tento rybník starali sami, si ho někdo pronajal a pravděpodobně pro svůj vlastní prospěch ho teď v době sucha vypustil. Určitě se to dalo načasovat třeba na podzim. Nejde jenom o ryby. Tady žijí obojživelníci, plazi a další zvířata,“ řekli muži, kteří na vypuštění rybníka upozornili. Podle nich by se… více..

Voda v plumlovské přehradě je stále nevhodná ke koupání

By Redakce Kvalita vody v přehradě je na stupni čtyři. Ukázaly to výsledky posledního měření, které provedla Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. Plavci by měli být opatrní. Kvalita je zhoršená zejména kvůli zvýšenému výskytu sinic. Podle ředitelky Odboru obecné a obecné hygieny Evy Čehovské by plavcům mohly hrozit zdravotní potíže od alergických reakcí na kůži až po žaludeční potíže, pokud by došlo i k polknutí vody. Cyklostezka kolem Plumlovské přehrady bude Dlouho očekávaná cyklostezka okolo Plumlovské přehrady na Prostějovsku dostala zelenou. Roky po ní volají zejména místní podnikatelé. Místní si od projektu za 16 milionů korun slibují, že k přehradě… více..

Ministr Richard Brabec svolává komisi VODA-SUCHO

By Redakce Ministr životního prostředí Richard Brabec informoval vládu o tom, že vzhledem k aktuální situaci sucha v ČR svolá v nejbližších dnech jednání všech skupin, které se podílí na projektech řešících problémy se suchem, a také komisi VODA – SUCHO. Výsledkem jednání by měly být návrhy řešení současných problémů, které způsobuje sucho a na některých místech i nedostatek vody. Téměř 60 úřadů obcí s rozšířenou působností různá již vydalo omezení dodávek vody. Podle ministerstva je situace i s ohledem na očekávaný vývoj počasí kritická. „Vzhledem k tomu, že srážky v posledních srpnových týdnech byly významně podprůměrné i s ohledem… více..