Vodaři ve východních Čechách hledají nové možnosti spolupráce

By Redakce Východočeské vodárenské společnosti navázaly na předchozí spolupráci. Jejich zástupci se setkali s primátorem Hradce Králové a starostou Náchodu, aby diskutovali o dalších možnostech spolupráce. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Vodovody a kanalizace Chrudim, Vodovody a kanalizace Náchod, Vodovody a kanalizace Pardubice, Královéhradecká provozní a Vodárenská společnost Chrudim také hodnotily dosavadní spolupráci. „V roce 2016 vodárny podepsaly smlouvu, jejímž cílem bylo zajistit předávání informací, zkušeností a zejména plánování a případné pomoci v dodávkách surové vody při krizových otázkách spojených se suchem. Dnes jsme nad konkrétními příklady konstatovali, že to nebyl jen krok administrativní, ale že došlo i k faktickému… více..

Únik nebezpečných látek na hladinu rybníku u zámku v Oseku

By Redakce Rokycanští hasiči stále řeší únik nebezpečných látek. K tomu došlo v pátek 6. července v rybníku u zámku v Oseku na Rokycansku. Voda se zde po dešti vždy barví do fialova a hasiči sem musí jezdit stav kontrolovat. Hasiči do rybníku natáhli nornou stěnu a olej pak zasypávají sorbentem. Naposled zde přijeli nasáklou absorpční látku vyměnit, v čemž budou pravděpodobně pokračovat i v dalších dnech do doby, než se neprokáže původ znečištění. Na místo opakovaně dorazili také inspektoři životního prostředí. Monitorují situaci a rovněž pátrají po tom, jak se olej do vody dostává. Source: vodarenstvi.cz       

Chatová oblast u Ostravy je bez vody

By Redakce Lidem v Zátiší u Ostravy nestačí voda ve studnách. Problém by vyřešilo vybudování nového vodovodu. Cena na jeho realizaci by ovšem byla vysoká a Budišovice, kterým Zátiší náleží, doufají v dotaci z kraje. Chatová oblast Zátiší je desítky let vyhledávanou odpočinkovou lokalitou zejména Ostravanů. Jezdí zde i příměstská tramvaj z ostravské části Poruba. Trvale je v Zátiší obydleno zhruba 50 domů. Odběr pitné vody už musí obyvatelé i rekreanti řešit pomocí cisterny. Podle starosty Budišovic Petra Uvíry získala obec dotaci ze Státního fondu životního prostředí. „Zjistili jsme, že vody je v místě geologického průzkumu dostatek i pro obec… více..

Otaslavice otevírají koupací biotop

By Redakce Obec na Prostějovsku zveřejnila program otevření nového koupacího biotopu. Ten nechala zmodernizovat během letošního a minulého roku z původního chátrajícího koupaliště. Alergici se tak zde nemusí obávat chemicky upravené vody. Slavnostní otevření biotopu v Otaslavicích proběhne v sobotu 21. července. Doprovodí jej například seskok výsadkářů. Na výstavbě obdobného koupacího zařízení pracují také v Laškově, kde však zatím není jasné, kdy budou práce dokončeny. „Pro provozovatele biotopů jsou největší výhodou oproti koupališti nižší náklady. Pro návštěvníky pak chemicky neupravená voda. Obecně je to něco úplně jiného než koupaliště,“ řekl loni provozovatel biotopu v Honěticích na Kroměřížsku Igor Pokorný. Za… více..

K Bystřičce v srdci Valašska

By Redakce Vodní nádrž Bystřička na hranici Chráněné krajinné oblasti Beskydy mezi Valašským Maziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm byla vybudována v příkrém horském údolí na říčce Bystřici, do níž se krátce před přehradou vlévá Malá Bystřička, již v roce 1912. Jde tedy o jednu z nejstarších vodních nádrží u nás a vůbec nejstarší v povodí Moravy nad soutokem s Dyjí. Vzhledem k současné debatě je zajímavostí, že se primárně počítalo s tím, že bude jedním ze zdrojů vody pro plánovaný Dunajsko – Oderský průplav, který nakonec vybudován nebyl. Dalším úkolem vodního díla je ochrana před povodněmi, a v současnosti je… více..

Wanner: 10 nejčastějších mýtů o českém vodárenství

By Redakce V kompletní a needitované podobě publikujeme text odborného asistenta Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Filipa Wannera – 10 nejčastějších mýtů o českém vodárenství. Jednou ze základních potřeb člověka je přístup ke kvalitní, zdravotně nezávadné pitné vodě. Nejen z těchto důvodů byla v České republice vybudována rozsáhlá vodohospodářská infrastruktura čítající v současné době 78 000 kilometrů vodovodních sítí, 47 000 kilometrů kanalizačních sítí, přes 3 700 úpraven vod a necelých 3 100 čistíren odpadních vod (bez čistíren domovních) v aktuální hodnotě přes 1 bilion korun. Systém zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů dnes využívá 94,4 % obyvatel České… více..

Instalace mobilní úpravny pitné vody ve Vyšším Brodě

By Redakce Dlouhodobé sucho a rostoucí počty návštěvníků mohou způsobit v turisty oblíbených oblastech potíže s nedostatkem pitné vody. Pro takové případy mají ČEVAK v záloze náhradní řešení. Například ve Vyšší Bodě instalují mobilní úpravnu vody, která posílí dosavadní zdroje. „Nasazením mobilní úpravny je možné rychle navýšit kapacitu zdrojů pitné vody. Pracuje na principu membránové filtrace s velikostí pórů pouze 0,00001 milimetru, která oproti tradičním pískovým filtrům zachytí bakterie už na prvním stupni úpravy. Další výhodou je plně automatický chod a rychlá instalace. Mobilní úpravna bude ve Vyšším Brodě připravena dva měsíce, tedy po celou hlavní část turistické sezóny,“ vysvětlili… více..

Říčany u Prahy získaly přes 75 milionů korun na rekonstrukci čistírny odpadních vod

By Redakce Říčanská radnice odhaduje celkové náklady projektu na 120 milionů korun, ale bude také záležet na výběrovém řízení na dodavatele stavby. Čistírna je dlouhodobě na hranici své kapacity a je potřeba ji rozšířit. Rekonstrukce je plánovaná na roky 2019 a 2020. Město požádalo o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Podporu má rovněž přislíbenou na výstavbu kanalizace v místní části Voděrádky. Kapacita současné čistírny vystačí zhruba pro 16 200 obyvatel a nově by to mělo být 20 600. Po rozšíření pak bude možné k zařízení připojit všechny dosud nenapojené nemovitosti v zastavěných částech města, které jsou odkázány na vlastní… více..

SOVAK ČR: Zaujalo nás téma v časopisu Moderní obec

By Redakce V červencovém čísle 7/2018 časopisu Moderní obec se redakce mimo jiné i na aktuální problematiku vlastnické struktury vodárenských společností a jejich různých podob. V rubrice Polemice na straně 7 byl dán prostor dvěma představitelům samosprávy, Aleně Šídlové, starostce obce Spělkov a Pavlovi Loudovi, starostovi města Nový Bydžov, kteří přednesli svá stanoviska ohledně otázky, zda má česká voda patřit do českých rukou. Téma je dále rozvedeno i na stranách 22 a 23 v článku Stát chce posílit pozici obcí ve VaK a radnicím na to i půjčit. Ale peníze pro tento účel v rozpočtu nevyčlenil. Své vyjádření zde poskytli… více..

Policisté se zaměřili na kontroly na Rozkoši

By Redakce Českoskaličtí policisté vyrazili v sobotu 14. července na vodní nádrž Rozkoš. Zkontrolovali zde na člunu desítku jezdců na vodních skútrech, majitele jedoucích i kotvících lodí a plachetnic a další osoby na vodních plavidlech. Na Rozkoši akci provedli s pracovníkem Státní plavební správy Děčín. Během víkendové dvouhodinové akce nezjistili žádná vážná pochybení. Nikdo z kontrolovaných také nebyl pod vlivem alkoholu. Blokovou pokutu pouze udělili jednomu jezdci na vodním skútru kvůli jeho nebezpečné jízdě. Královehradecký kraj chce zlepšit kvalitu vody v nádrži Nádrž opakovaně během koupací sezony trápí výskyt sinic a řas. Voda také bývá znečištěna fosforem. Plán na změnu,… více..