Obnovou drobných mokřadů a vodních toků proti suchu

V loňském roce se Česká republika potýkala s následky katastrofálního sucha a ani prognózy na letošní rok nejsou nijak optimistické. Už dnes je jasné, že v boji proti suchu bude mít klíčový význam obnova sítě drobných mokřadů v krajině i malých vodních toků, které by se z napřímených kanálů měly vrátit do svého původního řečiště. V uplynulých letech Správa NP Šumava realizovala mnoho re … Source: enviweb.cz       

Vídeň investuje do modernizace čističky až 250 mil. eur

Jednou z oblastí, ve kterých se Rakousko řadí mezi světovou špičku, jsou technologie životního prostředí, především pak jejich využití při úpravě odpadních vod. Město Vídeň připravuje modernizaci své hlavní čističky odpadních vod, přičemž ale již nyní zařízení patří mezi nejmodernější na světě. Investice v hodnotě přibližně 250 mil. eur do roku 2020 by měla přispět k lepšímu využití odp … Source: enviweb.cz       

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

V našich geografických podmínkách nelze spolehlivě predikovat vznik sucha v horizontu několika týdnů či měsíců…To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem srážek a teploty vzduchu v následujícím období. Platí však, že výchozí podmínky stavu zásob povrchových a podzemních vod jsou k počátku května výrazně podprůměrné a startovací pozice tak před letním obdobím není příznivá. … Source: enviweb.cz       

Priorita představuje chytré hospodaření s vodou v ČR

Všechny jednotné kanalizace mají odlehčovací komory, dešťové oddělovače, které jsou zaústěny do potoků a řek, v horším případě i do rybníků…,,Při silných srážkách přepadá splašková voda smíchaná s vodou dešťovou do povrchových vod, a to zpravidla bez jakéhokoliv čištění. Smutné je, že tato směsná voda není legislativně vnímána jako voda odpadní. Celou věc nelze zlehčovat, protože odl … Source: enviweb.cz       

Plzeň chystá náhradní zdroj pitné vody, chce peníze z EU

Plzeň, která zatím bere vodu do úpravny jen z řeky Úhlavy, chystá zhruba za 100 milionů korun náhradní zdroj pitné vody. Natáhne rouru z 2,5 kilometru vzdálené přehrady České údolí v Liticích. V této městské části připravuje stavbu nového vodojemu a dovede tam výtlak z úpravny, modernizované za 1,1 miliardy Kč. Source: vodarenstvi.cz       

ČR čekají nemalé investice do obnovy páteřní vodohospodářské infrastruktury

By Redakce Přestože v České republice v posledních letech roste vůle vlastníků vodovodních a kanalizačních sítí k rychlejšímu tempu jejich obnovy s cílem udržet současnou kvalitu a dostupnost zdrojů pitné vody pro obyvatele naší země, nedá se totéž říci o tempu investic do obnovy páteřních vodohospodářských sítí, především velkoprofilových trubních přivaděčů vody. Source: vakinfo.cz