Experti zkoumali kvalitu vody v horských tocích a pramenech Orlických hor

Po loňském extrémním suchu v letním období zkoumali vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., VS Opočno, třináct horských vodních toků a dva prameny v oblasti Orlických hor. Cílem studie bylo zjistit, zda se ve vodě povrchových toků v režimu blízkém základnímu odtoku vyskytují výrazně zvýšené koncentrace dusitanů, dusičnanů a amonných iontů. Dlouhodobá … Source: enviweb.cz       

V Nových Těchanovicích a Lhotce u Vítkova se buduje 1800 metrů nového vodovodu.Voda bude kvalitnější

Do konce letošního roku budou pít obyvatelé Lhotky a Nových Těchanovic u Vítkova v Oderských vrších díky novému vodovodu kvalitnější vodu. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava rekonstruuje za více než osm milionů korun vodovod zásobující obyvatele těchto dvou obcí. Source: vodarenstvi.cz       

Používání chemických látek ve vodárenství

Příručka, kterou zpracoval Státní úřad inspekce práce, je určena pro potřeby široké veřejnosti.Jejím cílem je seznámit zaměstnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení nebo činností i zájemce z řad občanů se základními informacemi o bezpečném zacházení s chemickými látkami a směsi používanými při úpravách vody. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z nebezpečných vlastno … Source: enviweb.cz       

Rekonstrukce vodovodů na Bílovecku za více než 17 milionů korun

Téměř 1 100 v Bílovci, více než 350 ve Zbyslavicích a 390 ve Slatině. Tolik metrů nových vodovodních sítí buduje v současnosti na Bílovecku společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Všechny tři projekty celkem za více než 17 milionů korun začaly v létě a měly by být hotovy do konce roku. Source: vodarenstvi.cz       

Dotaz: Zodpovědnost za kvalitu vody za odbočením do vodovodní přípojky

Dotaz: Kdo je odpovědný za kvalitu vody za odbočením do vodovodní přípojky? Odpověď: Povinnost dodávky vody je v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. Vlastník vodovodní přípojky je povinen podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích zajistit provedení a užívání přípojky tak, aby … Source: enviweb.cz       

Vyhlášen dotační program Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Cílem programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšen … Source: enviweb.cz       

Kamenická a sochařská škola v Hořicích zrekonstruovala vodojem Villa Anna

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. navázala vloni na jaře spolupráci s Kamenickou a sochařskou školou v Hořicích, která provedla kamenické práce na historickém vodojemu Villa Anna. Ten je celý z místního pískovce a stojí již od roku 1899 na jižním úpatí Hořického chlumu, v zatáčce u silnice z Hořic na Lázně Bělohrad. Source: vodarenstvi.cz       

SOVAK ČR k problematice zajištění surové vody pro výrobu vody pitné

Zásadní řešením pro zajištění dostatečného množství surové vody nezbytné pro výrobu pitné vody a následné zásobování obyvatel České republiky pitnou vodou jsou opatření vedoucí k zadržení vody v krajině ve stávajících nádržích, výstavbě nových nádrží a také budování a propojování nadregionálních vodárenských soustav s více zdroji vody. Source: vodarenstvi.cz       

Ministr Brabec na Radě pro životní prostředí EU v Lucemburku jednal o snižování emisí a udržitelném vodním hospodářství

Ministr Richard Brabec v pondělí na jednání Rady ministrů životního prostředí evropské osmadvacítky diskutoval o snižování emisí skleníkových plynů ze sektorů, které nejsou součástí evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Mezi další témata jednání patřily biologická rozmanitost a udržitelné vodní hospodářství. Balík návrhů pro sektory mimo EU ETS Evropská komise zveřejnila v červenci … Source: enviweb.cz