Klíčové rozhodnutí pro Královehradecký kraj: Nádrž v horách, nebo rozsáhlá rekonstrukce páteřního přivaděče?

By Redakce Co bude efektivnější pro boj proti suchu ve východních Čechách? Komplexní oprava sítě, nebo stavba nové přehrady? Zatím to vypadá na řešení v podobě modernizace 72 kilometrů dlouhého potrubí. Do konce listopadu má vzniknout ministerská studie, která se bude věnovat nejschůdnějším variantám. Postupná oprava páteřního přivaděče by si vyžádala 1,7 miliardy korun, přehrada na Zdobnici v Orlických horách až 11 miliard. „Přehrada je zbytečná. Rekonstrukce páteřní vodovodní sítě je nadregionální prioritou, na kterou musí přispět i stát, protože ta soustava je unikátní v celé republice. Navíc náklady na její opravy jsou oproti přehradě úplně směšné,“ upozornil ekolog a… více..

Ocenění pro Ostravské vodárny a kanalizace a LIKO-S

By Redakce V Praze proběhl 1. ročník soutěže Chytrá města pro budoucnost. Zvláštní ocenění si z Prahy odvezly Ostravské vodárny a kanalizace za projekt Chytrý monitoring vodoměrů. Uznání si vysloužily především pro významný přínos pro hospodářství s pitnou vodou. Dalším projektem, který získal zvláštní cenu poroty, byl Architektonický návrh využívající trendy odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky z dílny společnosti LIKO-s. Program unikátně reaguje na aktuální globální trendy, jež souvisí se změnou klimatu s konkrétním řešením v praxi: zadržování vody, udržení zdravého prostředí a klimatu, hospodaření s vodou díky zeleným střechám, zeleným stěnám a vertikálnímu kořenovému čištění odpadních vod. Soutěž Chytrá… více..

Hydrospor dokončuje výstavbu splaškové kanalizace v Pusté Polomi

By Redakce V roce 2011 začala Pustá Polom na Opavsku realizovat stavbu čistírny odpadních vod a I. etapu splaškové kanalizace. Další etapu uvedla do pohybu až o šest let později. V roce 2015 se obci podařilo postavit alespoň část kanalizace z prostředků Moravskoslezského kraje. Letos podalo vedení Pusté Polomi další žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí na dokončení splaškové kanalizace. Tentokrát se jí finance podařily získat. Celkový objem prostředků na akci je 38 milionů korun. Z evropských fondů získá Pustá Polom dotaci ve výši 63,5 % uznatelných nákladů, zbývajících 14 milionů korun vyřeší formou úvěru. Zhotovitelem je firma Hydrospor… více..

1. ročník Mezinárodní vědecké konference o pokrocích v environmentálním inženýrství

By Redakce Významnou akci pořádá Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava ve spolupráci s Fakultou stavebního inženýrství Technické univerzity v Košicích a uskuteční se od 28. do 30. listopadu v Ostravě. Konference se bude konat při příležitosti 40. výročí fakulty stavebního inženýrství a pokračuje na základě předchozích environmentálně zaměřených konferencích pořádaných technickými univerzitami a Slovenskou chemickou společností. Další série konferencí byla založena na potřebě expertů v regionu Visegrádské čtyřky, aby měli společnou platformu k výměně zkušeností a odborností o různorodých environmentálních tématech. Cílem nadcházející akce je zajistit globální platformu pro všechny výzkumníky a inženýry pocházející z akademického a průmyslového odvětví,… více..

Kanál Dunaj–Odra–Labe je v nedohlednu, u polské Ratiboře vznikne suchý poldr

By Redakce Na konci listopadu podepíší Poláci smlouvu se zhotoviteli na výstavbu suchého poldru poblíž Ratiboře, který bude chránit město a okolní obce před povodněmi. Plánu kanálu Dunaj-Odra-Labe tak zřejmě prozatím odzvonilo. V květnu navštívila redakce portálu vodarenstvi.cz konferenci Oderské fórum v Bohumíně, kde se projektu splavnosti Dunaj-Odra-Labe věnovala obsáhlá prezentace. Stavba neměla mít jen dopravní využití, ale měla podle plánů plnit také roli protipovodňové ochrany. Podle ředitele odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Luďka Sosny se jako nejpravděpodobnější varianta přechodu mezi Českem a Polskem jevila levostranná varianta po řece Odře. K projektu proběhlo už několik mezinárodních setkání, na kterých se… více..

Cena vody zůstane v Plzni stejná

By Redakce Vodné sice podraží, zlevní však stočné. Výsledek ale zůstane stejný. Plzeňští radní schválili cenu vody pro rok 2018. Obyvatelé Plzně zaplatí příští rok 74,90 koruny za metr krychlový. Cenu vypočetla městská společnost Vodárna Plzeň. Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře město plní to, co slíbilo při převzetí vodárny, což znamená, že nebude vodu zdražovat. Levnější vodu platili lidé naposledy v roce 2012, 73,20 koruny za metr krychlový. Source: vodarenstvi.cz       

Soňa Jonášová, Štěpán Vaškevič: Kdo ohřívá vodu Pražanům?

By Redakce Enormní produkce odpadu, kterou zažíváme na počátku 21. století je výzvou, se kterou se musí naše společnost vypořádat. Jenom v České republice se za rok vyprodukuje 2,58 milionů tun směsného komunálního odpadu, který pak není žádným způsobem využíván. Na tato alarmující čísla se však musíme dívat pragmaticky, a to z pohledu hierarchie nakládaní s odpady. Jak je patrné, odpad by správně neměl vznikat vůbec, na což jsme již poukázali v článku o prevenci vzniku odpadů, kde jsme představili tipy na každodenní maličkosti, které může začít dělat každý z nás (v online verzi odkaz na 12 tipů na snížení… více..

Deště zvedly hladiny podzemních vod ve východních Čechách

By Redakce Oblast východních Čech patří s jižní Moravou k regionům, které nejhůře postihlo letošní sucho. Hladina podzemních vod klesla až o několik metrů. Podzimní deště jim však významně pomohly. „U mělkých vrtů jsme se dostali na dlouhodobý průměr,“ řekl Deníku hydrolog Roman Pozler z královéhradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. U hlubinných vrtů je hladina stále nízko. Podle Pozlera se však u nich projeví vliv dešťů později. Deště také významně ulevily řekám. Dnes už není na mapě ČHMÚ stav sucho vyznačený na jediném toku. V říjnu v Královéhradeckém kraji napršelo 97 milimetrů, což znamená 198 procent normálu z let 1981… více..

V Přibyslavicích opraví rybník za milion a půl korun

By Redakce Zpevnění hrází, odbahnění, zkrášlení. To je výčet nejdůležitějších úkolů, kterého se dělníci zhostí na rybníku v Přibyslavicích na Brněnsku. Informoval o tom Brněnský deník. „Loni jsme dokončili výstavbu splaškové kanalizace, která je zakončená čistírnou. V rybníku zatím není kvalitní voda. Je také velmi zabahněný. V plánu je kompletní rekonstrukce, odbahnění a opravení hráze a stavidla. Vznikne také nový přepad. Rybník jsme vylovili a vypustili, aby bahno mohlo oschnout. S opravami bychom chtěli začít na jaře příštího roku. Vyjdou přibližně na milion sedm set tisíc korun. Záleží na tom, kolik bahna odstraníme. Pokud nepůjde uložit na zemědělskou půdu, bude… více..

Nová publikace EEA o znečištění vod

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala novou publikaci zaměřenou na znečištění evropských vod, na jejímž vzniku se podíleli i zaměstnanci CENIA. Publikace obsahuje přehled hlavních znečišťujících látek (dusičnany, organické a další prioritní látky) a klíčových zdrojů emisí – zdrojů bodového znečištění (čističky městský odpadních vod),… … Source: enviweb.cz